Quickscan e-participatie voor smart cities

Hoe kan de overheid gebruik maken van de ‘nieuwe’ digitale wereld bij participatieprojecten? Daar heeft het lectoraat Smart Cities van Saxion onderzoek naar gedaan onder de naam Social Smart Governance.

Dat heeft een QuickScan opgeleverd voor gemeenten om in te schatten of het inzetten van digitale middelen in een specifieke project effectief kan zijn. In zes keer zes vragen bekijkt de QuickScan een aantal randvoorwaarden voor succesvolle digitale participatie. De uitkomsten geven een beeld van zaken die wellicht nog aandacht behoeven voordat het project van start gaat.