Smart Enschede platform (urban platform)

Het lectoraat heeft een urban platform - een digitale infrastructuur voor een smart city die zowel een dataplatform als sensoren en een community-omgeving voor inwoners en bedrijven omvat - ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Enschede, studenten, bedrijven en inwoners: het Smart Enschede Platform.

Enschede is een van de weinige gemeenten die bij het opzetten van een smart city-infrastructuur inwoners en bedrijven van begin af aan centraal heeft gesteld. Op 6 november 2017 bezoekt de kopgroep Urban Platforms van de NEN Enschede om zich te laten voorlichten over de unieke aanpak die Saxion en de gemeente Enschede gehanteerd hebben en hanteren voor de ontwikkeling van het platform.

Smart Enschede

Kader

Dit is een infrastructuur die door het lectoraat in samenwerking met het studenten en de gemeente Enschede is en wordt ontwikkeld. Deze infrastructuur faciliteert onder andere de distributie en visualisatie van algemeen beschikbare (sensor)data en maakt smart city-projecten, -diensten, -verhalen, -bijeenkomsten en –deelnemers in Enschede zichtbaar. Aan de basis van dit urban platform ligt een open source dataplatform en de sensoren in de stad en de netwerken (zoals een LoRa-nerwerk) die de sensoren met het platform verbinden. Het urban platform maakt het relatief technische dataplatform zichtbaar voor een breder publiek. Begin 2015 is het samenwerkingsverband gaan bouwen aan dit dataplatform. Het is geschikt om real-time data uit sensoren in de stad te delen met inwoners en bedrijven (bijvoorbeeld ten bate van toepassingen die inwoners of bedrijven ontwikkelen).

Op dit moment is er een eerste versie van het overkoepelende urban platform beschikbaar die nu wordt geëvalueerd met inwoners en bedrijven.

Het platform vormt onder andere de basis om samen met inwoners van Enschede en in samenwerking met diverse organisaties (Universiteit Twente, Designlab, The Things Network Twente, Waterschap, gemeente, regionale krant) te onderzoeken of een meetnet sensoren van inwoners kan helpen bij het vinden van oplossingen voor een hardnekkig grondwaterprobleem in Enschede. Er wordt een aanpak ontwikkelt om bewoners eigen sensoren aan te laten sluiten op het platform en ze mee te laten werken aan de vormgeving van een dashboard met informatie over wateroverlast. Hoe kan een dergelijk systeem nuttig zijn voor zowel inwoners als gemeenten? Welk soort informatie moet er aangeboden worden in een dergelijk dashboard? Welke sensoren zijn betaalbaar en geschikt? Moeten de data uit de sensoren aangevuld worden met andere data om bruikbaar te zijn voor het oplossen van het wateroverlastprobleem?

Daarnaast wordt er samen met bedrijven in de regio onderzocht hoe de huidige versie van het urban platform doorontwikkeld kan worden zodat er een platform ontstaat waarop bedrijven voort kunnen bouwen met bijvoorbeeld data-gebaseerde diensten of door eigen sensoren te koppelen en de data (al dan niet tegen betaling) beschikbaar te stellen aan inwoners, de gemeente en andere bedrijven.

Zo ontstaat er een webachtig besturingssysteem van de stad, waaraan iedereen zijn steentje bij kan dragen en waarin op elkaars bijdragen voortgebouwd kan worden.