Opschaling Netmobiel

Het project ‘Opschaling Netmobil’ bouwt voort op het vierjarige project Netmobil. Waar bij project Netmobil de focus lag op de ontwikkeling van het platform en de uitrol naar één pilotgemeente focust dit project zich op de uitrol van de MaaS-applicatie in de gehele Achterhoek.

Om de uitrol naar de gehele Achterhoek mogelijk te maken werkt het lectoraat nauw samen met meerdere projectpartners waaronder de regio Achterhoek en de inwoners van de betreffende gemeentes. In samenwerking met deze partners worden verschillende instrumenten ontwikkeld die zullen bijdragen aan de uitrol van Netmobil in een gemeente. Hierbij worden de ervaringen die in project Netmobil zijn opgedaan meegenomen. Denk aan de ervaringen op het gebied van het betrekken van inwoners (community-building), het doen van gebruikersonderzoek en communicatie. Al deze instrumenten worden ontwikkeld en vervolgens verzameld op een website die voor alle betrokkenen beschikbaar is.

Doel

Het doel van ‘Opschaling Netmobiel’ is door de uitrol van een MaaS-platform in de Achterhoek bij te dragen aan een tweetal doelen. Enerzijds is dit bij te dragen aan een nog sterker bloeiende en innovatieve economie en een hoogwaardig werk-, leer-, woon- en leefklimaat. En anderzijds om het voor iedere inwoner van de Achterhoek in 2030 mogelijk te maken om op ieder moment van de dag van A naar B te reizen op een zo duurzaam en gezond mogelijke manier. Het uiteindelijk doel is dan ook om MaaS te introduceren in alle gemeenten in de Achterhoek.

Betrokkenen

Opschaling Netmobiel is een samenwerking van:

  • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • Universiteit Twente
  • Provincie Gelderland
  • Achterhoek Ambassadeurs (8RHK)
  • Spectrum
  • Achterhoekse gemeenten

Looptijd

2020 - 2022

Subsidie

Regiodeal Achterhoek

Meer informatie / Contact