Samoerai (samenwerken aan doeltreffende smartcitytoepassingen)

Smartcity- en innovatieprofessionals die bij gemeenten werken aan de inzet van technologie en data voor het oplossen van maatschappelijke problemen zien een impasse ontstaan. Ze beschouwen de moeizame samenwerking met inwoners, bedrijven en collega’s en het gebrek daarbij aan grip op ieders belangen als de belangrijkste oorzaken van dit probleem.

Zowel de gemeentelijke als de wetenschappelijke wereld gelooft in de bijdrage die smartcitytechnologie kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen van steden, bijvoorbeeld op het gebied van verkeerscongestie of klimaatverandering. De realiteit is anders: softwaretoepassingen voor smart cities blijven vaak in het pilotstadium hangen. Het ontbreekt aan een goede balans tussen belangen van de gemeente, bedrijven en inwoners en aan inzicht in de opbrengst die zij voor ogen hebben. Bewoners twijfelen bijvoorbeeld aan het nut voor hun buurt, bedrijven vragen zich af wat de return-on-investment is of eigenaarschap ontbreekt bij gemeente-ambtenaren van de afdeling waarvoor de toepassing wordt ontwikkeld.

Gemeentelijke smartcity- en innovatieprofessional hebben hiervoor behoefte aan een eenvoudig te gebruiken instrumentarium. Dit zou moeten helpen om de samenwerking met bedrijven, inwoners en collega’s te verbeteren, zodat minder smartcitytoepassingen in het pilotstadium stranden en de zogenaamde pilotmoeheid waar nu sprake van is, wordt bestreden. Casestudy-onderzoek naar knelpunten in de samenwerking laat zien dat effectieve samenwerking met alle stakeholders essentieel is bij de ontwikkeling van smartcitytoepassingen. Smartcityonderzoek beschrijft problemen, maar biedt te weinig praktisch toepasbare handreikingen.

Doel

In dit onderzoeksproject ontwikkelen we een toolbox dat helpt om de knelpunten in de samenwerking met stakeholders op te lossen. Smartcity- en innovatieprofessionals bij gemeenten krijgen hiermee ondersteuning om de balans te zoeken tussen opbrengsten voor de stad als geheel en de belangen van en beoogde opbrengst voor individuele stakeholders. Casestudyonderzoek bij gemeenten, bestaande uit interviews, focusgroepen en deskresearch vormt de basis voor de ontwikkeling. Het instrumentarium wordt vervolgens toegepast, geëvalueerd en verbeterd in lopende ontwikkeltrajecten voor smartcitytoepassingen.

Betrokkenen

Samenwerken aan doeltreffende smartcitytoepassingen is een samenwerking van:

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Enschede
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Hoorn
 • Gemeente Utrecht
 • Antea Group
 • Atos
 • Esri
 • KITT Engineering
 • Stichting Big Data Innovatiehub (8DIH)
 • Sorama
 • ViNotion
 • Wirelab
 • VNG
 • UNSense
 • VodafoneZiggo
 • VolkerWessels

Looptijd

2020 - 2022

Subsidie

RAAK-publiek

Meer informatie / Contact