Social Smart Governance (SSG), een digitale participatiestrategie in een tijd van Smart Cities en Smart Communities

In de wereld van internet en digitalisering verandert de relatie tussen overheid en burger. Daar liggen voor de overheid veel kansen. Maar hoe zet je in een informatie-intensieve netwerksamenleving open data, social media en smart-city-technologie het best in? Hoe kun je slimmer samen werken met burgers en bedrijven. Hoe dragen nieuwe digitale mogelijkheden bij aan participatie? En vragen veranderingen in de samenleving om meer dan technologie alleen?

In den lande is al met diverse digitale strategieën geëxperimenteerd. In dit project wordt een aantal van die experimenten geanalyseerd, om uit te vinden wat geschikte combinaties van technologie en communicatiemethoden zijn, voor effectieve participatie in de stad, dorp of buurt.

Door het uittesten van diverse digitale strategieën in ‘living labs’ bij gemeenten en het onderzoeken van de effecten willen we de know-how bundelen in een toolkit en beschikbaar maken voor professionals die werkzaam zijn in het publieke veld.

Onderzoeksvraag

Welke digitale strategieën en innovatieve samenwerkingsmogelijkheden verbeteren de participatie en samenwerking van gemeentelijke professionals, burgers en bedrijven bij de vorming en uitvoering van lokaal beleid?
Er zijn voorbeelden genoeg van digitale strategieën en innovatieve samenwerkingsmogelijkheden. Maar als daar al kennis mee opgedaan wordt, blijft deze nog te veel opgesloten zitten in dergelijke initiatieven. Wat werkt en wat niet? Voelen burgers zich aangesproken? Hebben ze de capaciteiten deel te nemen? Hoe bereik je anderen dan de usual suspects?

Instrumentarium

Dit project levert een instrumentarium op, waarmee professionals geschikte combinaties kunnen maken van technologie en communicatiemethoden voor effectieve participatie met de samenleving.  Dat instrumentarium ontstaat door met partners geselecteerde ‘digitale communicatiestrategieën in uitvoering’ te analyseren op effect, toegevoegde waarde en houding en competenties van de professional. Uiteindelijk mondt dit ook uit in een lespakket met masterclasses voor ambtenaren.

Betrokkenen

SSG is een samenwerking van Saxion, NHL, Universiteit Twente, de gemeenten Borne, Dinkelland-Tubbergen, Enschede, Hengelo, Hoorn, Ommen-Hardenberg en Zwolle en de bedrijven Think Public Advies, Civocracy, Both Social en Verhijde Consultancy.
De gemeenten zijn de praktijkprofessionals. Zij brengen de cases in voor analyse.

Looptijd

Het project loopt van februari 2017 tot en met januari 2019 is kent zes fasen.

  • Eerst wordt een toetsingskader opgesteld voor de mate waarin de overheid erin slaagt om participatie te bewerkstelligen bij burgers of bedrijven.
  • In de living-labs van betrokken partnergemeenten worden lopende en reeds uitgevoerde trajecten van burgerparticipatie geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar social media, gebruik van high-tech en open data.
  • In de living-labs worden nieuwe participatietrajecten geïnitieerd op basis van de ontwerpprincipes uit de tweede fase.
  • Het maken van een interactieve besliswijzer voor effectieve participatietrajecten.
  • De ontwikkeling van concrete lespakketten voor zowel professional learning, hbo bachelor opleidingen en online courses
  • Waarborging van de continuïteit van het gevormde netwerk van partners en de verspreiding van de opgedane kennis.

Subsidie

SIA-RAAK Publiek regeling. Stimuleringsfonds voor onderzoek en innovatie voor hogescholen.

Meer informatie/ contact 

Harrie Kiekebosch, docent, onderzoeker; h.l.m.kiekebosch@saxion.nl