EFRO Space53

Drones kunnen in domeinen als veiligheid, logistiek, inspectie en landbouw radicale innovaties tot stand brengen. Op dit moment staat de inzet van civiele commerciële drones in Nederland nog in de kinderschoenen. Onduidelijkheid over wet- en regelgeving en zorgen over de praktische, ethische en sociale gevolgen zetten nog een rem op deze ontwikkelingen.

In dit project wordt een quickscan tool ontwikkeld en gevalideerd voor nieuwe toepassingen van civiele drones. De tool is erop gericht om vroeg in het ontwerpproces van dronetoepassingen issues te signaleren op het gebied van technologie, de haalbaarheid van het businessmodel en de ethische, sociale en juridische implicaties. Het vroegtijdig signaleren van deze issues voorkomt dat in een later stadium deze problemen ertoe leiden dat de toepassingen niet haalbaar zijn of op maatschappelijke weerstand stuiten.

In de eerste fase worden op basis van literatuur en kennis van de betrokken onderzoeksgroepen een conceptversie van de tools ontwikkeld en (online) ter beschikking gesteld. De ontwikkelde tools worden vervolgens getest aan de hand van lopende en nieuwe projecten in het veiligheids- en agridomein. De laatste fase van het project behelst het verspreiden van opgedane kennis en het ontwikkelen van vervolgprojecten.

Doel

Dit project SPACE53 focust op het opbouwen en uitbouwen van het cluster, aan de hand van concrete marktmogelijkheden en businesscases worden bedrijven, instellingen, potentiële gebruikers en andere experts samengebracht. Het einddoel is om alle facetten die nodig zijn om bovengenoemde groei te realiseren, in te richten en gezamenlijk als cluster het onderzoek en de ontwikkeling aan te jagen.

Betrokkenen

EFRO Space53 is een samenwerking van Space53, Universiteit Twente (DesignLab), Saxion (PENVOERDER) en Novel-T.

Looptijd

2018-2021

Subsidie

EFRO C&N

 

Logo Europese Unie OP Oost

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Bekijk de website