cold case.jpg

Coldcase Research Project, Solved & Unsolved

Elk jaar wordt de Nederlandse samenleving wel een keer opgeschrikt door een schokkend levensdelict. Bijvoorbeeld toen in mei 2019, op de Brunsummerheide bij Sittard, de stoffelijke overschotten werden aangetroffen van een man en een vrouw. Beide personen waren volgens de politie door een misdrijf om het leven gebracht. Deze dubbele moord werd niet veel later in verband gebracht met een andere moordzaak die enkele dagen eerder in Den Haag plaatsvond. In de Scheveningse bosjes werd het stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen. Ook zij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. De politie vermoedt dat er sprake is van een meervoudige moord en dat een en dezelfde dader verantwoordelijk is voor de gepleegde delicten.

The use of new (datascience) techniques in coldcase and death investigations

Achtergrond

Een opsporingsonderzoek naar een meervoudige moord, gepleegd op verschillende plaatsen in ons land, vraagt het uiterste van de betrokken rechercheurs. In alle hectiek moeten zij op professionele wijze uiting geven aan het opsporingsonderzoek. Nu komen, volgens de statistieken, meervoudige moorden in Nederland gelukkig niet heel frequent voor, toch vinden er op jaarbasis gemiddeld 150 moorden plaats (zie: CBS/ Statonline). Opsporingsonderzoek naar dit soort kapitale delicten kost veel tijd, geld en capaciteit. Daarbij is de druk op de uitvoerende politiemensen hoog. Zowel vanuit de politieorganisatie, het Openbaar Ministerie, de media, de nabestaanden, maar ook vanuit de samenleving in het algemeen. Helaas zijn niet alle moord- en doodslag incidenten op te lossen. Dit laatste getuigen de meer dan 1500 onopgeloste moord- en doodslag zaken die bij de Nationale Politie op de plank liggen en als “coldcase” zijn aangemerkt.

Vanuit verschillende standpunten bezien is het relevant om opsporingsonderzoeken naar (dit soort) levensdelicten zo optimaal en effectief mogelijk in te richten. Immers, vanuit maatschappelijk standpunt redenerend, is het relevant dat de dader van dit soort delicten snel wordt gearresteerd. Het reduceert de maatschappelijke onrust en onveiligheidsgevoelens. Ook voor betrokken nabestaanden/ slachtoffers is het cruciaal dat er snel zicht komt op een dader en dat deze ook voor veroordeeld kan worden. Tot slot biedt een snelle arrestatie de pleger minder kans om bewijs weg te maken of een alibi te creëren en onder een veroordeling uit te komen.

Doel

Als algemeen doel voor dit onderzoek hebben we voor ogen om: nieuwe, op datascience geïnspireerde, technologie te ontwikkelen om opsporingsonderzoek naar kapitale delicten als moord, doodslag en coldcase, effectiever en efficiënter te maken.

Deze doelstelling impliceert enerzijds technologie ontwikkeling gebaseerd op datascience techniek, anderzijds het effectiever en efficiënter maken van opsporingsonderzoeken naar kapitale levensdelicten (zowel wel actuele, als onopgeloste incidenten). Dit laatste willen we realiseren door de nieuwe ontwikkelde technologie en de verkregen inzichten te integreren binnen het onderwijs (Minor ColdCase).

Partners

  • Pandora Intelligence BV
  • Icologiq BV
  • Nationale Politie/ Politieacademie
  • Lectoraat Advanced Forensic Technology
  • Factor Veiligheid


Doorlooptijd

September 2019 – Januari 2021

Subsidieregeling

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het expertise centrum TechForFuture.

Contact

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met:

Jaap Knotter.jpg

Jaap Knotter

Lector Advanced Forensic Technology

06 - 1098 0331 Lector Jaap Knotter