Forensic multi-scan devices

In dit project werken we samen met grote partners uit het forensische werkveld. We verkennen, testen en evalueren de toepasbaarheid van verschillende technieken die op een plaats delict of laboratorium toegepast kunnen worden om het opsporingsproces efficiënter en effectiever te maken. Het consortium wordt aangevuld door een tweetal private partijen en een grensoverschrijdende adviescommissie.

Het project

In maart 2022 is het lectoraat Technologies for Criminal Investigation (TCI) officieel begonnen aan het ‘Forensic Multi-Scan Devices’– project. Tijdens het project evalueren we vijf technieken op hun technische mogelijkheden, limitaties en synergie binnen het forensische domein.

Specifiek doen we onderzoek naar de mogelijkheden om biologische en chemische componenten te detecteren. De technieken testen we eerst apart van elkaar en later gecombineerd met elkaar. Zo kijken we wat de limieten zijn van Forensische Lichtbronnen (Nationale Politie) die momenteel in het werkveld gebruikt worden. De hyperspectrale-beeldvorming kan een aanvulling hierop bieden. Ook wordt er gekeken naar nieuwe technieken zoals de Delta-R (van Stage Gate 11) die een UV-VIS analyse kan uitvoeren op een oppervlakte.

Deze drie op licht gebaseerde technieken hebben in theorie veel potentie voor het forensische toepassingsgebied. Of dit daadwerkelijk zo is, moet het onderzoek specifiek uitwijzen. Daarnaast bieden de drie technieken mobiliteit voor de onderzoeker. Een mooie aanvulling om te zorgen dat er al op locatie gekeken kan worden naar de potentie van verdachte sporen die eventueel als bewijs kunnen fungeren.

Twee andere technieken waar onderzoek naar wordt gedaan, zijn op basis van röntgenstraling, oftewel X-Ray. Vooral voor chemische sporen is een techniek, zoals bijvoorbeeld een XRF (van het Nederlands Forensisch Instituut), uitermate geschikt. Door ontwikkelingen in deze techniek, zijn er ook handheld-modellen, die een ideale aanvulling kunnen geven op de drie hiervoor genoemde technieken.

Hoewel deze techniek geschikt is voor het identificeren van chemische componenten, is het identificeren van biologische sporen (nog) een uitdaging. Hierdoor kan de XRF niet stand-alone gebuikt worden, maar is de techniek complementair aan de overige technieken.

De tweede X-Ray techniek is het ECHO-X systeem (van DT-Solutions). Deze techniek is niet mobiel, maar heeft als groot voordeel dat de analyse een penetrerend effect heeft. Dit houdt in dat een tas, doos of kist niet geopend hoeft te worden om te detecteren of er drugs, explosieven of iets ongevaarlijks inzit. Deze techniek is ook AVG compatible. Dat betekent dat hoewel de chemische samenstelling van de inhoudt zichtbaar wordt, de precieze voorwerpen, privé blijven, wat een ideale combinatie is voor bijvoorbeeld douane activiteiten.

Tot slot wordt op basis van de resultaten van het project, een protocol opgesteld, die het meeste uit de technieken haalt om het werkveld, of het laboratorium, optimaal te ondersteunen. Ook zullen de technieken die meerwaarde hebben, geïntegreerd worden in het forensich onderzoek (FO)-onderwijs.

Logo van het lectoraat Technologies for Criminal Investigation

Partners

SG11: MKB bedrijf in airport security, biedt nieuwe innovatieve oplossingen op basis van de eigen ontwikkelde Delta R-technologie.
DT Solutions: MKB bedrijf in airport security, biedt nieuwe innovatieve oplossingen op basis van de eigen ontwikkelde Echo-X technologie.
NFI: overheidsinstantie die forensisch onderzoek doet voor het strafrechtelijk onderzoek.
Politieacademie: centrum voor onderwijs, kennis en onderzoek.
Nationale Politie: politiedienst, belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp.
ECFO: Expertisecentrum forensische opsporing, centrum voor de landelijke ondersteuning aan de aandachtsgebiedhouder forensische opsporing en de afdelingen FO.
Saxion lectoraat ID: ontwerpt een eerste concept of prototype.
Adviescommissie: VITO Remote Sensing, CIDS&S, Politie België.
Tech for future: het project is gesubsidieerd door Tech For Future (TFF).

tehcyourfuture.png

Tech for Future

website
politie.png

Politie

Website
Logo van Stage Gate 11

Stage Gate 11

Logo van bedrijf DT Solutions

DT Solutions

Looptijd project:

01-01-2022 t/m 31-12-2023

Stageopdracht

Achtergrond

Binnen het project “Forensic Multi Scan Device” doen het lectoraat Technologies for Criminal Investigation van Saxion, de Politieacademie, het NFI, het ECFO, de bedrijven Stagegate11, DT Solution en de Politie gezamenlijk onderzoek naar vijf verschillende optische scantechnieken.

Het doel

Het doel van het onderzoek is om vast te stellen welke technieken gebruikt en gecombineerd kunnen worden voor de detectie en identificatie van chemische of biologische sporen. De technieken die we binnen het project onderzoeken zijn onder andere forensisch licht, hyperspectrale beeldvorming, UV-VIS spectrometrie (Delta R techniek) en X-ray fluorescentie.

Het uiteindelijke doel is om meerdere technieken zo met elkaar te combineren dat met één scan informatie wordt verkregen over de soorten sporen op een sporendrager. Dit zal het opsporings - en onderzoeksproces veel efficiënter maken.

de Globale stageopdracht

Voor de tweede fase van het project zoeken we iemand die zich specifiek bezig gaat houden met het onderzoeken naar de mogelijkheden van de hyperspectrale camera (NIR bereik). De focus van het onderzoek zal liggen bij de chemische componenten. Welke precies, is nog nader te bepalen. 

Je gaat de voor- en nadelen van de techniek in kaart brengen en de detectielimiet van de betreffende chemische componenten bepalen. Verder speelt de software en de data interpretatie een grote rol. Ook daarin moet je je verdiepen. Naast de NIR-versie is er ook een VIS-versie van de hyperspectrale camera. De twee types moet je met elkaar vergelijken, zodat wij het werkveld kunnen adviseren welke camera het beste geschikt is voor hun doeleinde.

Wie ben jij?

Voor deze stage zijn we op zoek naar een zelfstandige enthousiaste student die interesse en affiniteit heeft in chemisch en forensisch onderzoek.

Het opzetten van een eigen onderzoek, het bijhouden van een labjournaal en het werken op een lab volgens de geldende veiligheidsregels zijn geen probleem voor jou. Je bent flexibel, openminded, communicatief en houd van een uitdaging. En je beschikt over een OV-kaart of eigen vervoer.

Past deze omschrijving bij jou en denk je een bijdrage aan de opdracht te kunnen leveren? Reageer dan snel!

Waar ga je werken?

De standplaats van de opdracht is Saxion Enschede. Hier kun je ook gebruik maken van de onderzoekslaboratoria. Daarnaast moet je af en toe onderzoek uitvoeren op locatie Apeldoorn (Politieacademie). Het is dus noodzakelijk dat je flexibel bent.

Wat wij bieden

We bieden een betaalde stageplek met begeleiding in een dynamische omgeving voor een duur van 20 weken. Het gaat om een fulltime functie. In overleg is het mogelijk om maximaal twee dagen vanuit thuis te werken. De overige dagen verwachten we je op locatie. Je stage begint in september 2022.

Interesse?

Graag ontvangen we jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op 30 juni 2022. We vragen je om in je motivatiebrief in een aantal zinnen aan te geven hoe je de opdracht zou willen invullen en waar precies jouw interesses liggen.

De CV en motivatiebrief mag je sturen naar l.jansen.01@saxion.nl

Procedure

Op basis van alle inzendingen vindt eerst een briefselectie plaats. De geschikte kandidaten nodigen we vervolgens uit voor een gesprek.