Hidden Graves

Elk jaar worden er verschillende mensen vermist in Nederland, waarvan een onbekend aantal slachtoffer wordt van misdaad. Ze kunnen verstopt of begraven worden ergens verspreid over het land. De meest gebruikte methode om dergelijke verborgen graven te vinden zijn getuigenverklaringen.

Deze aanpak is niet altijd betrouwbaar en veelal erg arbeidsintensief en tijdrovend. Daarbij bestaat de kans dat een eventueel plaats delict door forensisch onderzoek kan worden besmet (contaminatie). Het verzamelen van betrouwbaar bewijsmateriaal van verborgen graven op een snelle effectieve wijze is de eerste stap. Kan de inzet van een drone hierbij behulpzaam zijn?

Achtergrond

Tijd speelt hier een belangrijke rol want de forensische sporen die aanwezig zijn op verborgen graven en zijn omgeving veranderen door de tijd heen en kunnen vergankelijk zijn. Daarnaast kan de groei van planten het zicht op een verborgen graf ontnemen en kunnen weersomstandigheden eventuele aanwijzingen op het land oppervlak door de tijd heen vervagen. Het zoeken naar de exacte locatie van de overblijfselen blijft daardoor een delicate klus. Daarom is er een efficiëntere aanpak nodig om dit soort locaties snel te kunnen lokaliseren. Het inzetten van een drone uitgerust in combinatie met sensoren en nieuw ontwikkelde technologie kan hierbij als zoekinstrument fungeren.

Dit geldt niet alleen voor menselijke stoffelijke overschotten, maar ook voor dierlijke kadavers die illegaal begraven zijn, die kunnen met behulp van een drone snel en effectief gedetecteerd worden.

In het project passen partners een breed scala aan sensoren en algoritmen toe om data ter plekke en on-the-fly te verzamelen en te verwerken. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van thermal en hyperspectral cameras, ground penetrating radar, gas detectors, electrical conductivity en electrical resistivity sensoren. Deze verkregen (big) data wordt gecombineerd en gemodelleerd om de graven te lokaliseren zonder de plaats delict te besmetten. Voor dit doeleinde werken studenten, onderzoekers en ingenieurs van de partners samen aan het ontwerpen en bouwen van een geautomatiseerd systeem.

Doel

Het primaire doel van dit project is het ontwikkelen van een drone-gebaseerd systeem voor on-site detectie van begraven lichamen of kadavers. Deze technieken zullen on-site documentatie van plaats delicten mogelijk maken.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het expertise centrum TechForFuture.

hidden graves beeld.jpg

Meer weten over dit onderzoek?

Klik hier!

Partners

  • Saxion
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • Robor Electronics B.V.
  • Nationale Politie
  • Archeopro


Doorlooptijd

september 2018 - september 2020

Onderzoeker

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met:

Jaap Knotter.jpg

Jaap Knotter

Lector Advanced Forensic Technology

06 - 1098 0331 Lector Jaap Knotter