RPAS meets Fire-Fighting

"Op 28 november 2011 rukken de hulpdiensten in Hengelo (ov) massaal uit tijdens een felle brand in een bedrijfspand aan de Lansinkesweg. In het brandende gebouw is Sirocco Howden ventilatoren gevestigd, een bedrijf dat grote fans en blowers voor zware machines produceert. De brandweer constateert dat tijdens de brand een proceskatalysator is geknapt waardoor er een gevaarlijke chemische stof is ontsnapt. Tientallen liters van een uiterst giftig materiaal verspreidt zich in het pand, maar besmet ook de directe omgeving buiten. De brandweermensen die de interventie moeten verrichten nemen extra maatregelen om hun eigen gezondheid te beschermen. Door de politie worden de straten rondom het bedrijf afgezet. Naar het antwoord op de vraag in hoeverre er risico's zijn voor de bewoners in de directe omgeving en de hulpverleners op straat, blijft het echter gissen...".

Achtergrond

De brandweer wordt dagelijks geconfronteerd met branden en niet zelden komen er bij een brand gevaarlijke stoffen vrij die de gezondheid kunnen schaden. Welke stoffen er op dat moment vrij komen, in welke concentratie en of dit een gevaar oplevert, is veelal niet bekend. Meer en een beter zicht op dit soort risico's is niet alleen voor de betrokken omwonenden van belang, ook voor de hulpverleners (brandweer, politie, ambulance) is dit cruciaal om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Momenteel wordt, indien er een vermoeden is dat er tijdens een brand schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, door de brandweer standaard metingen verricht m.b.v. een zogenoemde viergasmeting. De brandweer verricht deze metingen op de grond, veelal op een aantal plekken rondom de brandhaard. Je kunt je afvragen of dit de juiste plek en de meest efficiënte methode is?

Zou het niet effectiever zijn om hierbij een drone te gebruiken. Voorzien van nieuwe sensoren, kunnen meer betrouwbare metingen worden verricht in de rookwolk. Hierbij kan er rekening gehouden worden met verspreiding door de wind en kan er snel zicht verkregen worden op het gebied waar de giftige deeltjes eventueel neer kunnen slaan. Het resultaat kan dan zijn dat de risico-inschatting veel nauwkeuriger en effectiever kan worden gemaakt. Dit komt de algehele veiligheid ten goede.

Doel

  • Vergroten van de veiligheid van de samenleving in het algemeen en brandweermensen (en andere hulpverleners) in het bijzonder indien er een grote brand uitbreekt waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, door de samenstelling van de rookwolk en de detectie van schadelijke stoffen nauwkeuriger en sneller te kunnen bepalen (inclusief verspreidingsgebied) met behulp van een Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), ook wel drone.
  • De brandweer een extra instrument aan te leveren, in de vorm van een prototype, waardoor zij in staat is om risico's beter in te kunnen schatten, gevaarlijke situaties sneller weet te detecteren waarna er doeltreffende vervolgacties op kunnen volgen (vb. type interventie of sluiten van ramen en deuren).

Partners

  • Brandweer Twente
  • Robor Electronics BV
  • Safety Campus Twente
  • Lectoraat Advanced Forensic Technology

Doorlooptijd

Januari 2017 – juli 2019

Subsidieregeling

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het expertise centrum TechForFuture.

Contact

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met:

Jaap Knotter.jpg

Jaap Knotter

Lector Advanced Forensic Technology

06 - 1098 0331 Lector Jaap Knotter