Sensoren voor de opsporing

Voor de politie is het moeilijk om illegale praktijken, zoals drugslaboratoria of afvaldumping, op te kunnen sporen. Dit gebeurt nu door toeval of via indirecte methodes, een directe detectiemethode ontbreekt.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het detecteren van illegale praktijken met behulp van sensoren. Deze sensoren moeten goedkoop, klein en betrouwbaar zijn. De methode hiervoor maakt gebruik van nanotechnologie. Het ontwikkelen van deze Nano sensoren is nu in volle gang.

Partners

  • Nationale Politie, Landelijke Eenheid
  • Dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS), Afdeling Technische Ondersteuning & Expertise (ATOE)
  • Nationale Politie, Dienst Snelle Interventies (DSI)
  • Saxion University of Applied sciences, Lectoraat Nanobio
  • Saxion University of Applied sciences, Lectoraat Advanced Forensic Technology

Doorlooptijd

Februari 2018 – januari 2018

Subsidieregeling

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het expertise centrum TechForFuture.

Contact

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met:

Jaap Knotter.jpg

Jaap Knotter

Lector Advanced Forensic Technology

06 - 1098 0331 Lector Jaap Knotter