calculator

Bestuurskosten

Saxion gaat verantwoord om met haar (publieke) middelen en maakt haar uitgaven controleerbaar. Bestuurskosten betreffen de kosten die leden van het College van Bestuur hebben gemaakt in het kader van hun werk.

Overzicht bestuurskosten per jaar

Saxion publiceert de onderliggende bonnen, nota’s en facturen op deze pagina ter onderbouwing van de bestuurskosten zoals beschreven in het jaarverslag.

Overzicht bestuurskosten

Bekijk