calculator

Bestuurskosten

Saxion gaat verantwoord om met haar (publieke) middelen en maakt haar uitgaven controleerbaar. Bestuurskosten betreffen de kosten die leden van het College van Bestuur hebben gemaakt in het kader van hun werk.

Overzicht bestuurskosten per jaar

De bestuurskosten worden jaarlijks in het bestuursverslag verantwoord. (Bestuursverslag 2021: tabel 11.1 op pag. 91)