calculator

Cijfers en feiten

Aantal studenten         

(studenten van bekostigde (voltijd, deeltijd, duaal) en onbekostigde opleidingen (masters EN Saxion Next - particulier onderwijs)

2020-2021 28.793
2019-2020 27.356
2018-2019 26.986
2017-2018 26.733
2016-2017 26.224
2015-2016 26.225
2014-2015 26.436
2013-2014 26.467
2012-2013 25.111
2011-2012 23.860
2010-2011 23.164
   

Meer cijfers en feiten vind je in het Saxion Jaarverslag

Bekijk jaarverslag

Personeel (incl.stagiairs)

 
Onderwijzend personeel 1.760 (1.345 fte)
Ondersteunend personeel 1.146 (867 fte)
Totaal 2.812
   

Huisvesting (in mbruto vloeroppervlak)

 
Eigen locaties 114.902
Externe huur 12.532
Totaal 127.434*
*NB: de ruimtecapaciteit wijkt iets af van vorig jaar omdat de gegevens via een ander systeem gegenereerd zijn. De m2 die in de kelders gebruikt worden zijn nu toegevoegd.