Vrouw in gele trui draagt masker in het openbaar ter bestrijding van het coronavirus

Coronavirus: het laatste nieuws en FAQ's

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. De wereld gaat langzaam weer open. Dit heeft ook gevolgen voor ons als hogeschool. We vinden het belangrijk om je zo goed mogelijk te informeren over wat we doen.

Berichtgeving over Coronavirus (COVID-19)

Frequently Asked Questions 

Laatst gewijzigd: 21-02-2022 

Algemeen

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden uiteraard contact met onze studenten en medewerkers. Maar ook met gemeentes, de regionale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij door naar de website van het RIVM.
RIVM: Informatie over het coronavirus (COVID-19) 

Of neem telefonisch contact met hen op via: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Toekomstige studenten

Bekijk onze online open dagen pagina voor meer informatie. Of ga naar de FAQ over de online open dagen.

Onderwijs, Lessen & Toetsen

Dinsdag 15 februari was er een corona persconferentie waarin bekend is gemaakt dat Nederland weer open gaat. Dit kan omdat we steeds beter tegen het coronavirus kunnen en omdat veel mensen inmiddels een coronaprik of zelf corona hebben gehad. Ook bij Saxion kunnen we weer meer versoepelen. Dit betekent dat:    

 • Je vanaf vrijdag 25 februari geen mondkapje meer hoeft te dragen bij Saxion. Let op: vooralsnog blijft een mondkapje wel verplicht in het openbaar vervoer. 
 • Je vanaf vrijdag 25 februari geen 1,5 meter afstand van elkaar meer hoeft te houden. 
 • De maximale groepsgrootte van 75 personen in een onderwijsruimte wordt opgeheven. Omdat de roosters voor kwartiel 2 al gemaakt zijn, bekijken we vanaf wanneer en hoe we weer grotere groepen in de onderwijsruimtes gaan inroosteren. 
 • Je jezelf 2 keer per week blijft testen als je naar Saxion komt. Je kunt nog tot 1 juni gratis zelftesten bestellen via www.zelftestonderwijs.nl.  
 • Je de hygiëneregels blijft volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Blijf handen wassen, hoest en nies in je elleboog en schud geen handen. 
 • Je bij klachten thuisblijft en je je laat testen bij de GGD. 

Wanneer je een toets fysiek op een Saxion-locatie hebt, kun je ervan uitgaan dat dit veilig gebeurt. Alle geplande toetsen kunnen doorgaan binnen de nu geldende wettelijke kaders en richtlijnen

Saxion heeft besloten om de toetsregels aan te passen voor digitale en schriftelijke toetsen op locatie in kwartiel 2 en 3. Zo willen we voorkomen dat studenten die volgens de huidige RIVM-richtlijnen thuis moeten blijven, toch op locatie komen om een toets te maken omdat ze bang zijn anders een toetskans kwijt te raken.    

Behouden toetskans  

Voor digitale en schriftelijke toetsen van kwartiel 2 en 3 én voor herkansingen van kwartiel 1 die in kwartiel 2 en 3 worden afgenomen op een Saxion-locatie, gelden de volgende aangepaste regels.  

Indien je vanwege corona, corona-klachten of quarantaine, op grond van de RIVM-richtlijnen thuis moet blijven, dan verwachten we uiteraard dat je dat doet. Wanneer je niet deelneemt aan een digitale of schriftelijke toets in een gebouw, behoud je je toetskans, doordat je niet aftekent op de presentielijst. Let er wel op dat het aantal momenten waarop je deze toets kunt doen, beperkt blijft. Het blijft dus belangrijk dat je - wanneer dat kán - altijd deelneemt aan een toets. 

Voor toetsen die niet op locatie plaatsvinden, of ándere toetsen die op een Saxion-locatie worden afgenomen - denk aan een mondeling of een presentatie - gelden de normale regels. Je tekent je in als dat moet, en we verwachten dat je deelneemt. Als dat niet kan, dan neem je deel aan de hiervoor bedoelde herkansing. Of een digitale of schriftelijke toets op locatie of op afstand wordt afgenomen, staat in je toetsrooster. 

Nakijktermijn verlengd 

Voor jouw opleiding betekent dit dat er extra werk moet worden verzet, omdat er mogelijk extra toetsen moeten worden gemaakt en nagekeken. Om docenten in die extra werkdruk tegemoet te komen, is besloten dat we de nakijktermijn voor digitale en schriftelijke toetsen op locatie, dit studiejaar verlengen naar maximaal 15 onderwijsdagen.  

In lijn met de landelijke afspraken heeft het CvB besloten dat eerstejaars studenten, net als de afgelopen twee jaren, een jaar extra de tijd krijgen om de verplichte studiepunten (de BSA-norm) te behalen. Dit voorgenomen besluit ligt nu ter instemming bij de CMR. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Gezondheid & Besmetting

Net als bij ieder ander virus zoals griep en verkoudheid geldt ook bij het coronavirus: wees alert op je hygiëne

De belangrijkste maatregelen die je verder zelf kunt nemen zijn: 

 • Was je handen regelmatig 
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Draag een mondkapje
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Hou minstens 1,5 meter afstand tot andere mensen.
 • Vermijd drukte

Heb je corona(klachten) of ben je in de buurt geweest van iemand met corona(klachten)? Heb jij of een huisgenoot een (positieve) zelftest-uitslag? Of kom je terug uit het buitenland? Dan vraag je je vast af wat je moet doen: in quarantaine of niet? De Rijksoverheid heeft een quarantainecheck ontwikkeld waarmee je snel duidelijkheid hebt over wat je in jouw situatie moet doen.  

Doe de quarantainecheck! 

De quarantainecheck van de Rijksoverheid vervangt de eerder gecommuniceerde beslisboom van Saxion.   

Onze studentpsychologen en -decanen staan online voor je klaar! Wil je ondersteuning bij je studievaardigheden, structuur aanbrengen in je dagen, hulp bij stress of spanning; een goed gesprek is slechts een muisklik van je vandaan. Een afspraak plan je via het Servicepoint: tel. 088-0193000 of mail: servicepoint@saxion.nl

Heb je een vraag over je gezondheid in combinatie met het coronavirus? Kijk dan op de site van het RIVM of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351. 

Testen & vaccineren

Je kunt ook zelf helpen om het veilig studeren te bevorderen. We vragen je om jezelf door middel van een zelftest te blijven testen op het coronavirus voor je naar Saxion komt. Het kabinet adviseert om dit 2x per week te doen.

Via www.zelftestonderwijs.nl kun je gratis zelftests bestellen. Het gebruik van een zelftest is vrijwillig. Heb je klachten die passen bij het coronavirus, dan blijf je thuis en maak je een afspraak om je te laten testen bij de GGD. De zelftest vervangt niet de test van de GGD.  

Als studenten of werknemers zich 2 keer per week testen, kan een groot deel van de besmetingen waarschijnlijk worden voorkomen. Frequent zelfesten kan de kans op een ongemerkte besmeting verkleinen. Hoe vaker iemand de zelfest gebruikt, hoe kleiner het risico is dat deze persoon in de tussentijd alsnog besmet(telijk) wordt.

Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs. 

De geldigheidsduur van de uitslag van een zelfest is 48 uur.

De Rijksoverheid heeft een Q&A opgesteld met veelgestelde vragen over zelftesten in het hoger onderwijs. De Q&A vind je hier

De voorrangsregeling bij testen geldt alleen voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Dus niet voor docenten in het mbo, hbo en wo.

Saxion verplicht studenten en medewerkers niet om zich te laten vaccineren tegen corona. Deze vraag mag ook niet gesteld worden. Wij moedigen wel aan dat te doen als je dat nog niet hebt gedaan. Dit draagt bij aan een veilige leeromgeving voor iedereen. 

De Nederlandse wetgeving kent geen bepaling op grond waarvan personen tot vaccinatie kunnen worden verplicht. Er bestaat geen wettelijke vaccinatieplicht. We gaan er van uit dat we samen zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Er zal altijd een deel van de medewerkers en studenten gevaccineerd zijn en een deel van de medewerkers en studenten (nog) niet. Saxion hoeft deze groepen niet te scheiden: de maatregelen die we nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn voldoende. 

Je kunt daarvoor een afspraak maken via www.planjeprik.nl of door te bellen naar de GGD. Je kunt je ook laten prikken zonder afspraak.

Collegegeld & verdere financiën

Hoewel we begrijpen dat deze vragen spelen, moet je wel collegegeld blijven doorbetalen. In deze coronatijd spannen we ons tot het uiterste in om onderwijs en andere onderwijsvoorzieningen aan te bieden.   

Zolang je (online) onderwijs volgt, moet je ingeschreven staan bij Saxion en dus collegegeld betalen. Wij hebben een wettelijke verplichting om het collegegeld te innen. 

Vanzelfsprekend hadden we je nog veel liever vaker op de campus verwelkomd. We doen ons uiterste best om binnen de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk studenten op onze locaties te ontvangen voor onderwijs.  

 • Via Saxion kun je een beroep doen op het Profileringsfonds. Dit fonds verstrekt onder andere een voorziening op grond van bijzondere omstandigheden waaronder handicap of chronische ziekte (maar ook omstandigheden zoals een ongeluk, scheiding, zwangerschap, topsport, bestuurswerkzaamheden). Meer informatie over het Reglement Profileringsfonds is te vinden op MijnSaxion

 • Wil je meer weten over bovenstaande voorzieningen? Neem dan contact op met de studentendecaan. De studentendecaan informeert, adviseert en begeleidt bij de aanvraag van een voorziening.  
 • Studiefondsen: er zijn in Nederland veel verschillende studiefondsen waar je als student mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Het gaat dan altijd om een bijdrage in de studiekosten en niet om een bijdrage voor bijvoorbeeld levensonderhoud. 

Via je eigen gemeente kun je op grond van de Participatiewet individuele studietoeslag aanvragen als je een student van 18 jaar of ouder bent. 

DUO heeft een aantal maatregelen getroffen omtrent corona. Die maatregelingen vind je hier

Studievertraging

Saxion spant zich tot het uiterste in om ook tijdens de coronacrisis onderwijs en toetsing van kwalitatief hoogwaardig niveau aan te bieden. We doen er alles aan om de studievoortgang van studenten te faciliteren en te stimuleren binnen de mogelijkheden die er zijn. Uiteraard staat de kwaliteit van onderwijs en toetsen hierbij voorop, zodat de waarde van onze diploma’s geborgd blijft.  

Studievertraging wordt bij Saxion zoveel mogelijk voorkomen door verreweg de meeste onderwijsactiviteiten - waaronder toetsen - door te laten gaan. Als dat niet op locatie kan, doen we dat op afstand (online). Waar onderwijsactiviteiten nu echt niet door kunnen gaan, spannen we ons in om die op een later moment alsnog aan te bieden. Op die manier is een eventuele achterstand weer in te lopen.    

Daarnaast wordt ook extra ingezet op een goede begeleiding door onze studieloopbaanbegeleiders die een belangrijke rol vervullen in (de eerste fase van) de studie. Dit doen we bij Saxion onder normale omstandigheden en ook onder de buitengewone omstandigheden van de coronacrisis.  

Zit je in de afrondende fase van je studie en loop je door de coronamaatregelen studievertraging op? Dan kom je misschien in aanmerking voor één van de financiële tegemoetkomingen van het ministerie van OCW. Kijk voor de voorwaarden en de bedragen op duo.nl/corona.

Minor, stage & afstuderen

Voor jou geldt dat jij je houdt aan de regels van het bedrijf/ de beroepsgroep. Is de norm bij het bedrijf thuiswerken, dan doe jij dat ook. 

Voor jou geldt dat jij je houdt aan de regels van het bedrijf/ de beroepsgroep. Is de norm bij het bedrijf thuiswerken, dan doe jij dat ook. 

Voor jou geldt dat jij je houdt aan de regels van het bedrijf/ de beroepsgroep. Is de norm bij het bedrijf thuiswerken, dan doe jij dat ook. 

Buitenland (Stage, afstuderen & reizen)

Saxion blijft contact houden met al haar studenten en medewerkers die zich in het buitenland bevinden.

Studenten houden in eerste instantie contact met hun academie. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion. Medewerkers houden in eerste instantie contact met hun leidinggevende. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion.

Stage en studiereizen

Het beleid van Saxion ten aanzien van uitwisselingen en buitenlandse reizen is als volgt:

 • Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). 
  • GROEN: het is toegestaan om af te reizen.
  • GEEL: na overleg met jouw academie is het toegestaan om af te reizen, maar er zijn nog steeds risico’s bij het reizen. Houd rekening met de coronamaatregelen in het land/ de stad van bestemming. Deze kunnen heel anders zijn dan die in Nederland.
  • ORANJE: alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Een reis voor je studie of stage is GEEN noodzakelijke reis. Het is dan ook NIET toegestaan om af te reizen.
  • ROOD: Het is NIET toegestaan om af te reizen.
 • Nominatie en aanmelding bij een partnerinstelling zijn onderhevig aan het beleid van de partner. 
 • Een stage of een studieprogramma volgen in land van eigen herkomst is onder voorwaarde toegestaan. Neem contact op met jouw academie om specifieke afspraken hierover te maken.
 • Ga goed voorbereid op reis: neem het Saxion Veiligheidsprotocol goed door en lever deze in bij je studie/stage-coördinator. Deze is bij hem/haar op te vragen.
 • Gezien de nog steeds grote onzekerheid rondom Covid-19 maakt iedere student conform het Saxion veiligheidsprotocol een Plan B in afstemming met de opleiding.

Dienstreizen

Dienstreizen van medewerkers zijn mogelijk naar landen met een code groen of geel. Echter moet wel goed de afweging worden gemaakt of de reis noodzakelijk is, deze afweging wordt in afstemming met de leidinggevende ofwel directeur gemaakt. 

Een stage, een studieprogramma volgen of dienstreis maken in land van eigen herkomst is onder voorwaarde toegestaan. Neem contact op met de coördinator Internationalisering van je academie om specifieke afspraken hierover te maken.

Evenementen

Diploma-uitreikingen gaan door binnen de, op dat moment geldende, richtlijnen. 

Gebouwen, schoonmaak & facilitair

De reguliere openingstijden gelden de Saxion-gebouwen. 

Het dragen van een mondkapje bij Saxion is verplicht binnen en buiten de les. Advies hierbij is om geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes te dragen, maar de wegwerpmondkapjes, waarbij type 2 de voorkeur heeft.

Ja, deze zijn hygiënisch. De handdoekautomaat heeft een systeem, waardoor schone en gebruikte delen van de handdoekrol fysiek in de automaat van elkaar gescheiden blijven.

Naast de reguliere schoonmaak, zal er extra aandacht zijn voor de hygiëne. Toiletten en punten die vaak aangeraakt worden, zoals deurklinken worden extra schoongemaakt.

De werkplekken worden iedere ochtend schoon opgeleverd.

Alle gebouwen van Saxion hebben een ‘gezond’ mechanisch ventilatiesysteem dat verse buitenlucht aanzuigt en gebruikte lucht afvoert. De ventilatiesystemen van de Saxion-gebouwen voldoen aan de eisen van het huidige Bouwbesluit en adviezen van het RIVM en zijn sinds vorig jaar ingeregeld op maximale ventilatie. Zo wordt onder meer de ventilatie pas twee uur nadat een gebouw wordt gesloten verlaagd, en twee uur voor de opening weer verhoogd. De toiletruimtes worden 24 uur per dag geventileerd. De ventilatiesystemen in de Saxion-gebouwen maken overigens geen gebruik van recirculatie: er komt alleen verse lucht de gebouwen in.

Vanaf kwartiel 3 gaat de catering weer op de reguliere tijden open. Dit is vanaf maandag 7 februari. Tot dan is Appèl dagelijks geopend tot 17.00 uur. En op de deeltijd-avonden. De AH To Go probeert iets eerder open te gaan dan kwartiel 3, maar een datum hebben we nog niet.

Onderzoek & (Thuis)werken

Onderzoekers die hun werk thuis kunnen doen, werken vanuit huis. Behalve wanneer laboratoria en werkplaatsen noodzakelijk zijn. De onderzoekslaboratoria gaan niet dicht. Afstemming vindt plaats met de leidinggevende. 

Online werken, hoe pak je dat aan? Hoe werk je slim samen met je collega’s op afstand? Alle handreikingen en tips voor effectief, gezond en veilig thuiswerken vind je op MijnSaxion.nl/onlinewerken

Per ruimte is gekeken naar hoe er gewerkt kan worden met inachtneming van de 1,5 meter regel. Met stickers wordt aangegeven welke werkplek(ken) je kunt gebruiken.

De Saxion bibliotheek

Saxion Bibliotheek is volledig geopend. 

 • Je kunt wel weer ter plaatse in de vestigingen terecht om te studeren (max 75 personen per etage), boeken te brengen of te lenen.
 • Mondkapjes zijn verplicht bij het lopen in de bibliotheek, niet als je zit
 • Je kunt boeken weer aanvragen via onze catalogus. Let op: de levering duurt mogelijk langer dan je van ons gewend bent
 • Onze online bronnen kun je vinden en raadplegen via https://search.saxionbibliotheek.nl
 • Heb je een vraag aan de bibliotheek, mail ons dan via libraryservices@saxion.nl
 • Heb je geleende bibliotheekboeken in huis? Deze kan je nu weer gewoon inleveren
 • Informatie over de inleverdatum kun je opvragen via de website Saxion Bibliotheek, de chat of telefonisch op 088-0191123

Contact

Academie

E-mail                     

Telefoonnummer 

ABRR

receptie.brr@saxion.nl

088 019 1886

ACT

academiebureau.act@saxion.nl

088 019 6363

AGZ

frontoffice.agz@saxion.nl

088 019 3525

AMA

frontoffice.ama@saxion.nl

Deventer: 088 019 3517

Enschede: 088 019 1301

AMM

frontoffice.amm@saxion.nl

088 019 1816

APO

frontoffice.apo@saxion.nl

088 019 3658

BBT

frontoffice.enschede.bbt@saxion.nl

Deventer: 088 019 3728

Enschede: 088 019 1603

FEM

Deventer: frontoffice.deventer.fem@saxion.nl

Enschede: frontoffice.fem@saxion.nl

Deventer: 088 019 3624

Enschede: 088 019 1478

HBS

hbsfrontoffice@saxion.nl

088 019 3400

IBS

Deventer: info.deventer.ibs@saxion.nl

Enschede: info.enschede.ibs@saxion.nl

Deventer: 088 019 3030

Enschede: 088 019 1150

LED

frontoffice.led@saxion.nl

088 019 1422

SCE

Deventer: info.deventer.sce@saxion.nl

Enschede: info.enschede.sce@saxion.nl

088 019 1815

SPS

parttimeschool@saxion.nl

088 019 1919

Next

lerarenopleiding.next@saxion.nl

088 019 3440

International Office is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op +31 (0)88 - 019 3789 of via internationaloffice@saxion.nl. Het Servicepoint is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op 088 019 3000 of via servicepoint@saxion.nl.

Bij ICT problemen kun je contact opnemen met 088 - 019 3600. Heb je vragen over Blackboard? Bel dan met 088 - 019 1020.