Coronavirus communicatie Saxion

Coronavirus: het laatste nieuws en FAQ's

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. De ontwikkelingen en maatregelen leiden vanzelfsprekend tot vragen over hoe hier binnen Saxion mee om te gaan. Hierbij horen ook gevoelens van zorg en onzekerheid. Deze voelen en delen wij als College van Bestuur uiteraard. We vinden het dan ook belangrijk om je zo goed mogelijk te informeren over wat we doen.

Berichtgeving over Coronavirus (COVID-19)

Frequently Asked Questions 

Laatst gewijzigd: 09-04-2020 16:51 uur 

Algemeen

De onfortuinlijke uitbraak van het coronavirus in Azië en inmiddels ook in Nederland heeft gevolgen voor veel mensen. Verschillende overheden nemen maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden uiteraard contact met onze studenten en medewerkers. Maar ook met gemeentes, de regionale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij door naar de website van het RIVM.
RIVM: Informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) 

Of neem telefonisch contact met hen op via: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Toekomstige studenteN

Voor de open dagen geldt dat we één lijn trekken; de drie geplande open dagen op 21 en 28 maart en 4 april gaan niet door. In plaats hiervan organiseren we online open dagen op 17, 18 en 19 april. Hierdoor bieden we aankomende studenten toch de mogelijkheid om zich op hun toekomstige studie te oriënteren. Studiezoekers die zich al voor de open dagen hadden aangemeld, ontvangen hier spoedig bericht over. 

De aanmelddatum voor een studie bij Saxion en andere hogescholen wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Zo krijgen jullie meer tijd om je studiekeuze te maken.

Dit zijn fysieke onderwijsactiviteiten en gaan dus tot en met 1 juni niet door. Je kunt altijd even contact opnemen met de academie voor alternatieven, zie kopje contact. 

Onderwijs, Lessen & Toetsen

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Hierdoor is onzekerheid ontstaan over de vraag wat dit betekent voor de onderwijsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Daarom heeft Saxion besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juni 2020. Tevens bereidt Saxion zich voor op eventuele verlenging van deze periode tot het einde van het studiejaar.

Vanaf dinsdag 17 maart zullen, waar mogelijk lessen in een online variant worden aangeboden. Je hoort van je academie uiterlijk 16.00 uur de dag voorafgaand aan de les of deze op een online manier doorgaat. Als je niets hoort, gaat de les niet door.

Je kunt ook altijd even zelf contact opnemen met je academie, zie het kopje contact.

De roosters blijven intact en elke dag wordt duidelijk welk deel van het onderwijs doorgaat. Blijf hiervoor dus je rooster volgen. Je hoort van je academie uiterlijk 16.00 uur de dag ervoor of het onderwijs online doorgaat.

Als je niets hoort, gaat het onderwijs niet door. Je kunt ook altijd even contact opnemen met je academie, zie kopje contact.

Digitale en schriftelijke toetsen vanaf dinsdag 7 april

Vanaf 7 april nemen we de meeste digitale en schriftelijke toetsen weer af volgens het toetsrooster van kwartiel 3. Dat kan niet in de Saxion-gebouwen gebeuren, omdat die gesloten zijn. Daarom zullen we deze toetsen waar mogelijk online of in een andere toetsvorm aanbieden. Op die manier zorgen we ervoor dat je zoveel mogelijk onderwijs van kwartiel 3 ook in dit kwartiel kunt afronden.

Toetsen kwartielweek 3.8 (6-10 april)

Over hoe een toets in kwartielweek 8 precies wordt aangeboden (online of in een andere vorm) word je aanstaande maandag 30 maart uiterlijk 17.00 uur geïnformeerd vanuit je opleiding/academie.

Toetsen kwartielweken 3.9 en 3.10 (13-24 april)

Over hoe een toets in kwartielweek 9 en 10 precies wordt aangeboden (online of in een andere vorm) word je aanstaande woensdag 1 april uiterlijk 17.00 uur geïnformeerd vanuit je opleiding/academie.

Begin alvast met leren

Voor nu is het in elk geval goed om je in je studieplanning alvast voor te bereiden op deze toetsen. Je moet je vooraf intekenen voor de toetsen, maar wanneer je onverhoopt toch niet kunt deelnemen, behoud je je toetskans.

Afgelaste toetsen tot en met 6 april worden verplaatst

De schriftelijke en digitale toetsen die we tot en met 6 april hebben moeten afgelasten, worden later opnieuw aangeboden. Nadere informatie hierover volgt. Je verliest geen toetskans als je je hiervoor had ingetekend.

Ook over de toetsen in kwartiel 4 zullen we je later informeren.

Voor IBS-studenten: toetsen IBS 6-10 april

Over of en hoe een toets in de week 6-10 april precies wordt aangeboden (online of in een andere vorm) word je aanstaande maandag 30 maart uiterlijk 17.00 uur geïnformeerd door IBS.

Voor IBS-studenten: organisatieweek IBS 13-17 april

IBS onderzoekt welke eerder opgeschorte herkansingen en toetsen die oorspronkelijk gepland stonden tussen 16 maart en 3 april herpland kunnen worden in de organisatieweek. Hierover word je woensdag 1 april uiterlijk 17.00 geïnformeerd door IBS.

Heb je vragen? Neem dan contact op met je academie, zie het kopje contact.

Afgelopen dagen heb je al van je opleiding de informatie ontvangen over in welk systeem jouw online toets gaat plaatsvinden. Voor sommige online toetsen moet je eerst iets installeren op je eigen PC of laptop.

Het toetsbureau heeft hiervoor alle informatie per systeem voor je op een rij gezet. Lees die informatie goed door, zodat je op tijd en zonder problemen aan je toets kan beginnen. Alle informatie staat hier.

Nee, als een toets of herkansing niet doorgaat, gaat er geen kans verloren. 

Let op! Teken je wel in voor toetsen en herkansingen die open staan in Bison.

Het ministerie van OCW heeft samen met onderwijsorganisaties besloten om de NSE niet door te laten gaan. Zo kan alle energie worden besteed aan het zo goed mogelijk organiseren van onderwijs. Bovendien zouden er een aantal onzekerheden ontstaan ten aanzien van de uitvoering en de validiteit van de resultaten.

Uiterlijk vrijdag 17 april wordt het rooster van kwartiel 4 gepubliceerd. Vanwege de huidige situatie is dit een week later dan normaal. Voor het rooster is gekeken naar de belastbaarheid van docenten en studenten de komende periode. De roosters worden op standaard wijze gepubliceerd.

Voor studenten van de International Business School geldt dat zij separaat worden geïnformeerd over hun lesrooster kwartiel 4 dat start op 20 april aanstaande.

Minor, stage & afstuderen

Voor jou geldt hetzelfde als voor alle werkenden in Nederland: werk vanuit huis !

Wanneer je een stageplek hebt bij een organisatie binnen een vitale sector, zoals in de zorg, gezondheidszorg of kinderopvang, is het mogelijk dat je stageorganisatie een beroep op je wil blijven doen op locatie. Dat kan op basis van vrijwilligheid, waarbij jezelf vanuit gezondheidsrisico’s goed afweegt. Stem dit nader af met je stagebegeleider vanuit Saxion.

Ja, stagegesprekken gaan online gewoon door.

Voor jou geldt hetzelfde als voor alle werkenden in Nederland: werk vanuit huis!

Wanneer je afstudeert bij een organisatie binnen een vitale sector, zoals in de zorg, gezondheidszorg of kinderopvang, is het mogelijk dat je organisatie een beroep op je wil blijven doen op locatie. Dat kan op basis van vrijwilligheid, waarbij jezelf vanuit gezondheidsrisico’s goed afweegt. Stem dit nader af met je afstudeerbegeleider vanuit Saxion.

Voor jou geldt hetzelfde als voor alle werkenden in Nederland: werk vanuit huis!

Wanneer je een minor volgt bij een organisatie binnen een vitale sector, zoals in de zorg, gezondheidszorg of kinderopvang, is het mogelijk dat je organisatie een beroep op je wil blijven doen op locatie. Dat kan op basis van vrijwilligheid, waarbij jezelf vanuit gezondheidsrisico’s goed afweegt. Stem dit nader af met je minor-begeleider vanuit Saxion.

We proberen om tijdens deze coronacrisis het onderwijs en toetsing zoveel mogelijk online of op afstand door te laten gaan. Dat geldt ook voor het toetsen van stage en afstuderen. Heb jij vanwege de coronacrisis je stage of afstuderen moeten onderbreken of afbreken, bijvoorbeeld omdat je voortijdig uit het buitenland hebt moeten terugkeren of omdat je stagebedrijf geen begeleiding kan bieden, of in zijn geheel gesloten is? Of kun je niet met je stage of afstuderen starten? Dan kijken we of je dit programmaonderdeel alsnog binnen de daarvoor geplande periode kunt afronden met behulp van een (alternatieve) toets.

Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

1. De toets gaat door in de oorspronkelijke toetsvorm Wanneer je, bijvoorbeeld met (communicatie)middelen vanuit huis, in staat bent om je opdracht toch af te ronden, kan de toets doorgaan.

2. De toets gaat door in de oorspronkelijke toetsvorm, met een aangepaste opdracht Het is mogelijk dat de omstandigheden waarin je de toetsopdracht zou moeten maken er nu niet (meer) zijn. Bijvoorbeeld omdat je de verplichte praktijkuren of -dagen nu niet kunt maken. In dat geval kun je een aangepaste opdracht doen om alsnog je toets te halen. Hiervoor maak je dan samen met je begeleider een alternatief, realistisch plan.

Een dergelijk alternatief kan ook gelden voor praktijkonderwijs in de komende kwartielen, waarvan nog niet duidelijk is of dit volgens de normale gang van zaken door kan gaan. 

Overleg met je begeleider

Twijfel je wat voor jou geldt: een alternatieve toets of hervatting van je stage? Neem dan na de paasdagen (dus vanaf dinsdag 14 april) contact op met je begeleider om te overleggen wat voor jou het beste is om te doen en hoe je dit kunt doen. Gaat het bij jou om een alternatieve opdracht, dan zal deze in nauwe afstemming tussen jou, je begeleider en indien nodig in overleg met de examencommissie, worden vastgesteld en goedgekeurd.

We beseffen dat sommige stages of afstudeeropdrachten niet online of op afstand kunnen worden afgerond. Omdat de regering deze week heeft opgeroepen om ons in te stellen op langdurige coronabeperkingen, ook na 28 april, hebben we besloten dat het na 14 april mogelijk is om een onderbroken stage of afstuderen fysiek op de werkplek van het stage- of afstudeerbedrijf te hervatten. Let op: dit geldt als het afronden van de opdracht of stage echt niet online of op alternatieve wijze kan. Het stage- of afstudeerbedrijf moet zich daarbij uiteraard aan de coronarichtlijnen houden.

Overleg met je begeleider

Twijfel je wat voor jou geldt: een alternatieve toets of hervatting van je stage? Neem dan na de paasdagen (dus vanaf dinsdag 14 april) contact op met je begeleider om te overleggen wat voor jou het beste is om te doen en hoe je dit kunt doen. Gaat het bij jou om een alternatieve opdracht, dan zal deze in nauwe afstemming tussen jou, je begeleider en indien nodig in overleg met de examencommissie, worden vastgesteld en goedgekeurd.

Bindend studieadvies en studievertraging

Dit heeft zeker onze aandacht. Saxion blijft zich onverminderd inzetten om onderwijs en toetsing zoveel mogelijk online vorm te geven zodat onze studenten zo min mogelijk achterstand oplopen. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat hier communiceren.

Nee, we werken er hard aan om alles zo veel mogelijk online te laten plaatsvinden. 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hogescholen geadviseerd om voor eerstejaars studenten met onvoldoende studiepunten het negatieve studieadvies met afwijzing (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar en de invulling daarvan aan de instelling overgelaten. Het College van Bestuur heeft besloten dat:

 1. Studenten die zijn gestart in september 2019 en die aan het einde van dit lopende studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, een positief studieadvies ontvangen.
 2. Voor studenten die zijn gestart in september 2019 en die aan het einde van dit lopende studiejaar 2019-2020 niet voldoen aan de BSA-norm, het BSA wordt uitgesteld naar hun tweede jaar van inschrijving. Uiterlijk aan het einde van studiejaar 2020-2021 komen deze studenten alsnog in aanmerking voor een BSA als zij op dat moment nog niet hebben voldaan aan de BSA-norm die geldt voor het tweede jaar van inschrijving.

Voor studenten die zijn gestart in studiejaar 2018-2019 en van wie het studieadvies een jaar is uitgesteld wordt momenteel een procedure uitgewerkt waarover ze later deze maand geïnformeerd worden.

Collegegeld & verdere Financiën

Hoewel we begrijpen dat deze vraag speelt, moet je wel collegegeld blijven doorbetalen. Zolang je (online) onderwijs volgt, moet je ingeschreven staan bij Saxion en dus collegegeld betalen. 

Is het lastig geworden om collegegeld te betalen, dan kun je gebruik maken van de prestatiebeurs van DUO, kijk hier voor meer informatie

De hierboven genoemde regeling is alleen van toepassing op voltijd studenten die in aanmerking komen voor een prestatiebeurs. Deze is niet van toepassing op studenten die behoren tot de volgende groepen:

 • Studenten die hun prestatiebeurs al verbruikt hebben, en door de studieduur niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding/lening  van DUO.
 • Deeltijd studenten bachelor en master.
 • Studenten die geen wettelijk collegegeld betalen, dit zijn studenten die reeds een graad hebben behaald of studenten die geen EU EER nationaliteit hebben.
 • Studenten die studeren aan een Post initiële Master bij Saxion.

Deze groepen kunnen helaas geen prestatiebeurs krijgen via DUO. Er zijn echter nog eventueel andere financiële voorzieningen voor deze groepen.

 • Via Saxion kun je een beroep doen op het Profileringsfonds. Dit fonds verstrekt onder andere een voorziening op grond van bijzondere omstandigheden waaronder handicap of chronische ziekte (maar ook omstandigheden zoals een ongeluk, scheiding, zwangerschap, topsport, bestuurswerkzaamheden). Meer informatie over het Reglement Profileringsfonds is te vinden op MijnSaxion.
 • Via je eigen gemeente kun je op grond van de Participatiewet individuele studietoeslag aanvragen als je een student van 18 jaar of ouder bent.
 • Studiefondsen: er zijn in Nederland veel verschillende studiefondsen waar je als student mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Het gaat dan altijd om een bijdrage in de studiekosten en niet om een bijdrage voor bijvoorbeeld levensonderhoud.

Wil je meer weten over bovenstaande voorzieningen? Neem dan contact op met de studentendecaan. De studentendecaan informeert, adviseert en begeleidt bij de aanvraag van een voorziening. 

DUO heeft een aantal maatregelen getroffen omtrent corona. Die maatregelingen vind je hier

Speciale groepen studenten en collegegeldbetaling.

De oplossing van DUO is alleen van toepassing op voltijdse studenten die in aanmerking komen voor een prestatiebeurs. Deze oplossing is niet van toepassing op studenten die behoren tot de volgende groepen:

 • Studenten die hun prestatiebeurs al verbruikt hebben, en door de studieduur niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding/lening  van DUO.
 • Deeltijd studenten bachelor en master. Deze groep komt zeker niet in aanmerking voor een prestatiebeurs.
 • Studenten die geen wettelijk collegegeld betalen, dit zijn studenten die reeds een graad hebben behaald of studenten die geen EU EER nationaliteit hebben. 
 • Studenten die studeren aan een Post initiële Master bij Saxion.

Deze bovenstaande groepen kunnen dus geen geld lenen bij DUO. Voor alle groepen geldt dat zij een beroep kunnen doen op een noodvoorziening opgenomen in het reglement Profileringsfonds.

GEzondheid & Besmetting

Net als bij ieder ander virus zoals griep en verkoudheid geldt ook bij het coronavirus: wees alert op je hygiëne! Wil je weten wat goede hygiëne is? Check deze tips.  

De belangrijkste maatregelen die je verder zelf kunt nemen zijn: 

 • Was je handen regelmatig (hoe je dat juist doet check je hier)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf zoveel mogelijk thuis en moet je toch ergens naartoe, houd dan minstens 1,5 meter afstand tot andere mensen.

Meer informatie over hoe je besmetting kunt voorkomen vind je hier.

Klik op de afbeelding voor de volledige instructies.

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
  Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts meer dan 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en als je medische hulp nodig hebt.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.

Indien de huisarts of de GGD besluit om je te laten testen op een vermoedelijke besmetting, meld dit als student bij de frontoffice van je academie en volg als medewerker het normale ziekteprotocol.

Je kunt je vermoeden of signalen melden bij je leidinggevende of bij je academie.

Wat is quarantaine?

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. Een persoon die in quarantaine gaat is niet ziek, maar heeft contact gehad met een patiënt met een bewezen infectie. Mensen die in quarantaine gaan, zijn niet besmettelijk. Iemand gaat in quarantaine tot de incubatietijd is verlopen. Dit is de maximale tijd tussen het moment van mogelijke besmetting en het moment dat mensen ziekteverschijnselen krijgen. Als mensen in die periode niet ziek zijn geworden, wordt de quarantaine opgeheven.

Wat is thuisquarantaine?

We spreken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gedaan. De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

Wat is isolatie?

Een persoon die in isolatie gehouden wordt, is ziek of er is een mogelijkheid dat die ziek is. Door isolatie kunnen deze patiënten anderen niet besmetten. Mensen kunnen thuis in isolatie blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden. Dat hangt af van de ernst van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid van de ziekte.

Onze studentpsychologen en -decanen staan online voor je klaar! Wil je ondersteuning bij je studievaardigheden, structuur aanbrengen in je dagen, hulp bij stress of spanning; een goed gesprek is slechts een muisklik van je vandaan. Een afspraak plan je via het Servicepoint: tel. 088-0193000 of mail: servicepoint@saxion.nl

Heb je een vraag over je gezondheid in combinatie met het coronavirus? Kijk dan op de site van het RIVM of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351. 

Buitenland (Stage, afstuderen & dienstreizen)

Saxion houdt met al haar studenten en medewerkers contact en onderneemt actie wanneer dat nodig is. 

Studenten houden in eerste instantie contact met hun academie. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion. Medewerkers houden in eerste instantie contact met hun leidinggevende. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion.

Alle studenten en medewerkers die momenteel in het buitenland zijn voor studie of werk, wordt opgeroepen zo spoedig mogelijk terug te keren naar Nederland. Dit is besloten omdat in veel landen onzekerheid heerst in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en het internationale reisverkeer steeds meer beperkingen kent.

Uiteraard moet het wel mogelijk zijn om terug te komen. Daarin staat de veiligheid van student en medewerkers voorop. In bepaalde gevallen kan het beter zijn dat degene op locatie blijft in plaats van een ongewisse terugreis te ondernemen. De academies staan met de studenten en medewerkers in contact om samen te bekijken wat nodig en passend is. Ook kan de academie helpen bij het vinden van een eventuele vervangende stage- of afstudeeropdracht.

Heb je een beurs ontvangen voor de periode in het buitenland, dan is het belangrijk om bij vroegtijdige terugkomst contact op te nemen met onze International Office. Dit kan door te mailen naar scholarships@saxion.nl.

Een groot aantal inkomende en uitgaande (studie)reizen zijn geannuleerd of uitgesteld. Dit heeft veelal te maken met de veranderde reisadvies of genomen maatregelen door het land zelf. Saxion volgt het officiële reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast houden we contact met onze buitenlandse partners. Check daarvoor de  website van Buitenlandse Zaken

Bij bestemmingen in rode en oranje gebieden is er altijd sprake van overmacht. Bij bestemmingen in gele en groene gebieden is dat niet (automatisch) het geval, maar wel heel waarschijnlijk. 

Als de partnerorganisatie waarmee het project wordt uitgevoerd de uitwisseling, stage of training afblaast conform de richtlijnen uit haar eigen land of regio, is er ook sprake van overmacht. Dit geldt voor alle bestemmingen, ongeacht rood, oranje, geel of groen.

Is je reis geannuleerd? Neem dan contact met je academie (zie kopje contact). 

Het College van Bestuur heeft vanwege het Corona virus besloten om alle studenten van Saxion die momenteel in het buitenland zijn voor studie of stage, op te roepen zo spoedig mogelijk terug te keren naar Nederland. Dit geldt voor studenten die hun Erasmus+ periode aan het afronden waren, maar ook voor studenten die nog maar net begonnen zijn. In beide gevallen heeft deze beslissing gevolgen voor je Erasmus+ beurs.

Helaas kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven over wat dit precies voor jouw beurs zal betekenen, aangezien we nog wachten op een definitieve en officiële regeling vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+. Zodra er meer bekend is over hoe we precies moeten handelen in deze situatie en wat er van jou verwacht wordt, zullen wij dit delen op de Erasmus+ pagina van MijnSaxion. Zorg er dus voor dat je die pagina in de gaten houdt. Daarnaast is het van belang dat je alle Erasmus+ documenten/ bewijsstukken goed bewaart (Learning Agreement, reisdocumenten, communicatie met Saxion/ partneruniversiteit/ stagebedrijf, etc.).

Dienstreizen

Het beleid voor buitenlandse dienstreizen is aangescherpt: tot nader bericht zullen er geen dienstreizen naar het buitenland plaatsvinden. Zet je reis in de Business Travel Applicatie (BTA) s.v.p. op geannuleerd. 

Privé-reizen

Vandaag namen de EU-landen het besluit om de mogelijkheid tot reizen naar de Schengenzone, waaronder Nederland, drastisch te beperken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders vanaf nu om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dat is niet vanwege gezondheidsaspecten, maar vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor Nederlandse reizigers.

Lees het hele bericht hier

Bij een aantal opleidingen is het verplicht om een semester(s) in het buitenland te doen. Die opleidingen hebben we gevraagd om het onderwijs en de toets(en) die bij dit semester horen een internationaal georiënteerde of interculturele invulling te geven. Zo betrekt de student het ‘buitenland’ nadrukkelijk in de opdracht: internationalisation at home. Als de student deze toets voldoende afrondt, is dit een vervanging van de verplichting om naar het buitenland te gaan.

Evenementen

Alle evenementen bij Saxion tot en met 1 juni worden afgelast. Diplomeringen worden verplaatst naar later in het jaar. 

De open avond voor deeltijd onderwijs verplaatsen we van 8 april naar juni. De precieze datum volgt zo snel mogelijk en zullen we hier plaatsen. 

Gebouwen

Vanaf 17 maart zijn alle Saxion-gebouwen gesloten.

 

Deeltijd-onderwijs wordt vanaf maandag 16 maart online aangeboden. Je ontvangt hier als student meer informatie over.

Saxion-gebouwen zijn per 17 maart gesloten. Of jouw onderwijs doorgaat vind je op de website van je eigen onderwijsinstelling. Check hier hun website.

Saxion-gebouwen zijn per 17 maart gesloten. Of jouw onderwijs doorgaat vind je op de website van je eigen onderwijsinstelling. Check hier hun website.

Saxion-gebouwen zijn per 17 maart gesloten. Of jouw onderwijs doorgaat vind je op de website van je eigen onderwijsinstelling. Check hier hun website

Onderzoek & (Thuis)werken

Vanaf dinsdag 17 maart zijn alle gebouwen gesloten. Neem contact op met het lectoraat waarmee je onderzoek doet om te kijken wat de gevolgen voor je zijn.

Op MijnSaxion hebben wij een aantal artikelen gepubliceerd om het thuiswerken makkelijker en overzichtelijker te maken. 

Hier vind je het artikel over alle applicaties en hier vind je een artikel over verantwoord thuis werken.

Het Veiligheidsteam van Saxion heeft besloten om het werk in vitale sectoren zoals zorg, gezondheidszorg, kinderopvang en hulpdiensten voorrang te geven op ons eigen onderwijs en onderzoek. Als medewerkers wordt gevraagd om daaraan een bijdrage te leveren, om de druk in deze sectoren te verlichten, krijgen zij hiervoor ruimte. We vragen medewerkers dit af te stemmen met hun leidinggevende. 

Je vindt meer informatie via MijnSaxion via deze link

De Saxion bibliotheek

 

Alle Saxion-gebouwen zijn gesloten en daarmee ook de Saxion Bibliotheek. We willen je, op afstand, zo goed mogelijk van dienst zijn.  

Heb je geleende boeken in huis? Die kun je tot die tijd houden. Er worden voor deze periode geen boetes in rekening gebracht, eventuele herinneringen mag je negeren.  

De Saxion-bus 

De buslijn vanuit de Achterhoek rijdt vanaf maandag 16 maart niet meer.

Contact

Academie

E-mail                     

Telefoonnummer 

ABRR

receptie.brr@saxion.nl

088 019 1886

ACT

academiebureau.act@saxion.nl

088 019 6363

AGZ

frontoffice.agz@saxion.nl

088 019 3525

AMA

Deventer: amazone.deventer.ama@saxion.nl
Enschede: amazone.enschede.ama@saxion.nl

Deventer: 088 019 3517

Enschede: 088 019 1301

AMM

frontoffice.amm@saxion.nl

088 019 1816

APO

secretariaat.apoe@saxion.nl

088 019 3658

BBT

frontoffice.enschede.bbt@saxion.nl

Deventer: 088 019 3728

Enschede: 088 019 1603

FEM

Deventer: frontoffice.deventer.fem@saxion.nl

Enschede: frontoffice.fem@saxion.nl

Deventer: 088 019 3624

Enschede: 088 019 1478

HBS

hbsfrontoffice@saxion.nl

088 019 3400

IBS

Deventer: info.deventer.ibs@saxion.nl

Enschede: info.enschede.ibs@saxion.nl

Deventer: 088 019 3030

Enschede: 088 019 1150

LED

frontoffice.led@saxion.nl

088 019 1422

SCE

Deventer: info.deventer.sce@saxion.nl

Enschede: info.enschede.sce@saxion.nl

088 019 1815

SPS

parttimeschool@saxion.nl

088 019 1919

Next

lerarenopleiding.next@saxion.nl

088 019 3440

International Office is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op +31 (0)88 - 019 3789 of via internationaloffice@saxion.nl. Het Servicepoint is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op 088 019 3000 of via servicepoint@saxion.nl.

Bij ICT & Blackboard problemen kan contact opgenomen worden met 088 - 019 3600


Happy Wall 

In spannende tijden gebeuren ook mooie dingen. Benieuwd naar alle bijzondere initiatieven en mensen die elkaar op de been houden met mooie complimentjes? Bekijk hieronder dan de Happy Wall van Saxion. 

Ook een complimentje achterlaten? Klik dan hier!