Coronavirus communicatie Saxion

Coronavirus: het laatste nieuws en FAQ's

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. De ontwikkelingen en maatregelen leiden vanzelfsprekend tot vragen over hoe hier binnen Saxion mee om te gaan. Hierbij horen ook gevoelens van zorg en onzekerheid. Deze voelen en delen wij als College van Bestuur uiteraard. We vinden het dan ook belangrijk om je zo goed mogelijk te informeren over wat we doen.

Berichtgeving over Coronavirus (COVID-19)

Frequently Asked Questions 

Laatst gewijzigd: 25-06-2020 14:05 uur 

Algemeen

De onfortuinlijke uitbraak van het coronavirus in Azië en inmiddels ook in Nederland heeft gevolgen voor veel mensen. Verschillende overheden nemen maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden uiteraard contact met onze studenten en medewerkers. Maar ook met gemeentes, de regionale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij door naar de website van het RIVM.
RIVM: Informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) 

Of neem telefonisch contact met hen op via: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Toekomstige studenteN

De aanmelddatum voor een studie bij Saxion en andere hogescholen werd verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Zo kregen jullie meer tijd om je studiekeuze te maken. 
Nu deze datum is verstreken, moet je je bij Saxion vóór 15 augustus aanmelden om in september te kunnen starten.

Dit zijn fysieke onderwijsactiviteiten en gaan dus tot en met 1 juni niet door. Je kunt altijd even contact opnemen met de academie voor alternatieven, zie kopje contact. 

Voor veel internationale studenten waren de Meet & Greets al online. Een Meet & Greet kan eigenlijk gezien worden als een kennismaking, waarbij aankomende eerstejaarsstudenten al hun vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld boeken, roosters en vakken. Om onze aankomende eerstejaarsstudenten ook de kans te geven kennis te maken met hun toekomstige studiegenoten en onze docenten bieden we de Meet & Greet nu breder online aan.

Wij vinden het ontzettend belangrijk om juist in deze tijd onze eerstejaarsstudenten een warm welkom vanuit Saxion te geven. We hopen dat de Meet & Greet hieraan bijdraagt. Deelname is niet verplicht maar we raden het wel sterk aan. Naast dat het informatief kan zijn, kan het ook erg leuk zijn om je toekomstige studiegenoten alvast te ontmoeten en kennis te maken met je toekomstige docenten. Bijna iedere opleiding biedt een dergelijke Meet & Greet aan, eerstejaarsstudenten die zich voor 1 juni aanmelden, ontvangen per mail hiervoor een uitnodiging. Wil je weten of de opleiding met jouw voorkeur ook een Meet & Greet aanbiedt? Check dan de opleidingspagina’s via saxion.nl.

Informatie over de start van je studie, zoals rooster, boekenlijst en introductie, vind je vanaf eind juni op saxion.nl/startersinformatie

Door het coronavirus is er grote onzekerheid over de opzet van de HOI-week. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het uitwerken van een plan hoe we elkaar gaan ontmoeten aan het begin van jullie studiejaar. Hoe dit eruit zal gaan zien is nog even spannend, maar reken erop dat wij jullie gaan verrassen! De laatste informatie is te vinden op saxion.nl/hoi

Onderwijs, Lessen & Toetsen

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Hierdoor is onzekerheid ontstaan over de vraag wat dit betekent voor de onderwijsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Daarom heeft Saxion besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juni 2020. Tevens bereidt Saxion zich voor op eventuele verlenging van deze periode tot het einde van het studiejaar.

Vanaf 15 juni gaat de Saxion-gebouwen weer beperkt open en worden sommige activiteiten weer op locatie gedaan.

Vanaf dinsdag 17 maart zullen, waar mogelijk lessen in een online variant worden aangeboden. Je hoort van je academie uiterlijk 16.00 uur de dag voorafgaand aan de les of deze op een online manier doorgaat. Als je niets hoort, gaat de les niet door.

Je kunt ook altijd even zelf contact opnemen met je academie, zie het kopje contact.

Ook het komende studiejaar zal er door de coronamaatregelen anders uitzien. We proberen allemaal een beeld te krijgen bij ‘anders’ en wat dat voor ons betekent. Een aantal zaken hebben we helder, maar nog niet alles. Wat we al wel weten delen we graag met je via deze infographic.

(Klik om te vergoten)

25-infographic-studenten-nieuwe-studiejaar.jpg

Ja, de lesruimtes en toetsruimtes zijn ingericht op de 1,5 meter maatregel. 

De roosters blijven intact en elke dag wordt duidelijk welk deel van het onderwijs doorgaat. Blijf hiervoor dus je rooster volgen. Je hoort van je academie uiterlijk 16.00 uur de dag ervoor of het onderwijs online doorgaat.

Als je niets hoort, gaat het onderwijs niet door. Je kunt ook altijd even contact opnemen met je academie, zie kopje contact.

Toetsen en herkansingen van kwartiel 4 gaan zoveel mogelijk door. Helaas kunnen deze niet in Saxion-gebouwen plaatsvinden. Daarom zullen we deze toetsen waar mogelijk online of in een andere toetsvorm aanbieden.

Je ontvangt van je opleiding informatie over de systemen waarin jouw online toets gaat plaatsvinden. Voor sommige online toetsen moet je eerst iets installeren op je eigen PC of laptop.

Het toetsbureau heeft hiervoor alle informatie per systeem voor je op een rij gezet. Lees die informatie goed door, zodat je op tijd en zonder problemen aan je toets kan beginnen. Alle informatie staat hier.

Het toetsrooster van kwartier 4 wordt dinsdag 9 juni gepubliceerd. Dit gebeurt via de reguliere kanalen, waar je jouw toetsrooster normaal gesproken ook vindt. 

Nee, als een toets of herkansing niet doorgaat, gaat er geen kans verloren. 

Let op! Teken je wel in voor toetsen en herkansingen die open staan in Bison.

Het streven is om toetsen zoveel mogelijk online door te laten gaan. Zowel de ‘reguliere’ toetsen van kwartiel 4, die horen bij het onderwijs van kwartiel 4, als de herkansingen van de toetsen van eerdere kwartielen die volgens Bison in kwartiel 4 zouden plaatsvinden, worden geroosterd in de gebruikelijke, daarvoor aangewezen toets- of herkansingsweken.

De meeste toetsen die in kwartiel 3 niet zijn doorgegaan, worden door de opleiding ingeroosterd in de avonduren van kwartielweek 4.2 tot en met 4.7. Wanneer hiervoor nog geen mogelijkheden zijn in kwartiel 4, worden ze naar een later moment verplaatst. In week 4.8 t/m 4.11 worden toetsen zowel overdag als in de avonduren aangeboden.

Toetsen die echt afgenomen moeten worden op een Saxion-locatie, bijvoorbeeld een lab-experiment, worden - als de Saxion-gebouwen dan nog niet open zijn - verplaatst naar een later moment.

Het ministerie van OCW heeft samen met onderwijsorganisaties besloten om de NSE niet door te laten gaan. Zo kan alle energie worden besteed aan het zo goed mogelijk organiseren van onderwijs. Bovendien zouden er een aantal onzekerheden ontstaan ten aanzien van de uitvoering en de validiteit van de resultaten.

Wanneer je door de coronacrisis niet alle benodigde studiepunten hebt kunnen halen om door te stromen naar de universiteit is het mogelijk een 'afrondingsadvies' te krijgen. dit kan voor de volgende twee doelgroepen:

 1. studenten die willen doorstromen van een hbo-propedeuse naar een wo-bachelor
 2. studenten die willen doorstromen van een bachelor naar een master

Van hbo-propedeuse naar wo-bachelor

Voor de doorstroom van hbo-propedeuse-studenten naar een wo-bachelor geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar niet kunnen starten met hun wo-bachelor omdat zij door de coronacrisis niet in de gelegenheid zijn geweest hun hbo-propedeuse voor 1 september 2020 te voltooien, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. Universiteiten krijgen daarom voor het collegejaar 2020-2021 de ruimte af te wijken van de eis dat een hbo-propedeuse moet zijn afgerond, onder de volgende voorwaarden:

 • Hbo-propedeuse studenten die door willen stromen naar een wo-bachelor, vragen bij hun hbo-instelling een afrondingsadvies aan. Dit advies beantwoordt de vraag of het in de rede ligt dat betreffende leerling of student vóór 1 januari 2021 de betreffende propedeuse afrondt.
 • Het afrondingsadvies van de hbo-instelling moet de student uiterlijk 1 augustus inleveren bij de wo-instelling. De wo-instelling beoordeelt of de desbetreffende student voorwaardelijk toelaatbaar is op basis van het afrondingsadvies in relatie tot de zwaarte van de vervolgopleiding. Zo ja, dan wordt de student voorwaardelijke toegelaten tot de bacheloropleiding tot 1 januari 2021. Voor wo-opleidingen die extra eisen en/of toetsen bovenop HBO-P eisen is maatwerk vereist.
 • Indien het de voorwaardelijk toegelaten student niet lukt om voor 1 januari 2021 de hbo-propedeuse af te ronden, dient de student de wo-bacheloropleiding te verlaten.
 • De student wordt ingeschreven in de wo-bachelor en wordt daarnaast tijdens de afronding van de laatste onderdelen van de propedeutische fase ingeschreven bij de hogeschool. De consequenties hiervan voor collegegeld en bekostiging worden nog uitgewerkt.

Voor doorstroom van bachelor naar master

Voor de doorstroom van de bachelor naar de master geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen moet worden dat studenten volgend studiejaar niet kunnen starten met hun vervolgopleiding omdat zij door de coronacrisis niet in de gelegenheid zijn geweest om hun opleiding voor 1 september 2020 te voltooien, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden. Hogescholen en universiteiten krijgen de ruimte om af te wijken van de eis dat een bacheloropleiding moet zijn afgerond voorafgaand aan deelname aan een masteropleiding.

 • Hogescholen en universiteiten zullen de ruimte die hen aldus wordt geboden, elk invullen op de wijze die het best past bij specifieke kenmerken van de overgang van bachelor naar master in respectievelijk het hbo en het wo.
 • De hogescholen zullen voor hun masteropleidingen op basis van een afrondingsadvies van de bacheloropleiding en een weging van de zwaarte van de masteropleiding, studenten voorwaardelijk toelaten. Deze voorwaardelijke toelating geldt tot 1 januari 2021. Indien de student het niet lukt om de instroomeisen voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de opleiding te verlaten.
 • De universiteiten spannen zich – met diverse maatregelen en per opleiding – in om te voorkomen dat studenten, die door de Coronamaatregelen in de laatste fase van hun bacheloropleiding vertraging oplopen, vast komen te zitten tussen een bachelor- en masteropleiding. Uiterlijk voor 15 mei 2020 communiceren alle wo-masteropleidingen aan aspirant-studenten (inclusief studenten die vanuit een pre-master doorstromen naar de master) wat de voorwaarden zijn voor instroom in masteropleidingen in het studiejaar 2020-2021. Zij besteden daarbij extra aandacht in de communicatie naar studenten van buiten de eigen instellingen zoals hbo-studenten. WO-masteropleidingen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat studenten mogen deelnemen aan de master onder de voorwaarde dat zij, binnen een door de masteropleiding te bepalen termijn, hun bacheloropleiding alsnog afronden.
 • Zowel in het hbo als in het wo wordt de bachelor-student ingeschreven in de master en daarnaast tijdens de afronding van de laatste onderdelen van de bachelor daar eveneens ingeschreven. De consequenties hiervan voor collegegeld en bekostiging worden nog uitgewerkt.

Minor, stage & afstuderen

Voor jou geldt hetzelfde als voor alle werkenden in Nederland: werk vanuit huis !

Wanneer je een stageplek hebt bij een organisatie binnen een vitale sector, zoals in de zorg, gezondheidszorg of kinderopvang, is het mogelijk dat je stageorganisatie een beroep op je wil blijven doen op locatie. Dat kan op basis van vrijwilligheid, waarbij jezelf vanuit gezondheidsrisico’s goed afweegt. Stem dit nader af met je stagebegeleider vanuit Saxion.

Ja, stagegesprekken gaan online gewoon door.

Voor jou geldt hetzelfde als voor alle werkenden in Nederland: werk vanuit huis!

Wanneer je afstudeert bij een organisatie binnen een vitale sector, zoals in de zorg, gezondheidszorg of kinderopvang, is het mogelijk dat je organisatie een beroep op je wil blijven doen op locatie. Dat kan op basis van vrijwilligheid, waarbij jezelf vanuit gezondheidsrisico’s goed afweegt. Stem dit nader af met je afstudeerbegeleider vanuit Saxion.

Voor jou geldt hetzelfde als voor alle werkenden in Nederland: werk vanuit huis!

Wanneer je een minor volgt bij een organisatie binnen een vitale sector, zoals in de zorg, gezondheidszorg of kinderopvang, is het mogelijk dat je organisatie een beroep op je wil blijven doen op locatie. Dat kan op basis van vrijwilligheid, waarbij jezelf vanuit gezondheidsrisico’s goed afweegt. Stem dit nader af met je minor-begeleider vanuit Saxion.

We proberen om tijdens deze coronacrisis het onderwijs en toetsing zoveel mogelijk online of op afstand door te laten gaan. Dat geldt ook voor het toetsen van stage en afstuderen. Heb jij vanwege de coronacrisis je stage of afstuderen moeten onderbreken of afbreken, bijvoorbeeld omdat je voortijdig uit het buitenland hebt moeten terugkeren of omdat je stagebedrijf geen begeleiding kan bieden, of in zijn geheel gesloten is? Of kun je niet met je stage of afstuderen starten? Dan kijken we of je dit programmaonderdeel alsnog binnen de daarvoor geplande periode kunt afronden met behulp van een (alternatieve) toets.

Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

1. De toets gaat door in de oorspronkelijke toetsvorm Wanneer je, bijvoorbeeld met (communicatie)middelen vanuit huis, in staat bent om je opdracht toch af te ronden, kan de toets doorgaan.

2. De toets gaat door in de oorspronkelijke toetsvorm, met een aangepaste opdracht Het is mogelijk dat de omstandigheden waarin je de toetsopdracht zou moeten maken er nu niet (meer) zijn. Bijvoorbeeld omdat je de verplichte praktijkuren of -dagen nu niet kunt maken. In dat geval kun je een aangepaste opdracht doen om alsnog je toets te halen. Hiervoor maak je dan samen met je begeleider een alternatief, realistisch plan.

Een dergelijk alternatief kan ook gelden voor praktijkonderwijs in de komende kwartielen, waarvan nog niet duidelijk is of dit volgens de normale gang van zaken door kan gaan. 

Overleg met je begeleider

Twijfel je wat voor jou geldt: een alternatieve toets of hervatting van je stage? Neem dan na de paasdagen (dus vanaf dinsdag 14 april) contact op met je begeleider om te overleggen wat voor jou het beste is om te doen en hoe je dit kunt doen. Gaat het bij jou om een alternatieve opdracht, dan zal deze in nauwe afstemming tussen jou, je begeleider en indien nodig in overleg met de examencommissie, worden vastgesteld en goedgekeurd.

We beseffen dat sommige stages of afstudeeropdrachten niet online of op afstand kunnen worden afgerond. Omdat de regering deze week heeft opgeroepen om ons in te stellen op langdurige coronabeperkingen, ook na 28 april, hebben we besloten dat het na 14 april mogelijk is om een onderbroken stage of afstuderen fysiek op de werkplek van het stage- of afstudeerbedrijf te hervatten. Let op: dit geldt als het afronden van de opdracht of stage echt niet online of op alternatieve wijze kan. Het stage- of afstudeerbedrijf moet zich daarbij uiteraard aan de coronarichtlijnen houden.

Overleg met je begeleider

Twijfel je wat voor jou geldt: een alternatieve toets of hervatting van je stage? Neem dan na de paasdagen (dus vanaf dinsdag 14 april) contact op met je begeleider om te overleggen wat voor jou het beste is om te doen en hoe je dit kunt doen. Gaat het bij jou om een alternatieve opdracht, dan zal deze in nauwe afstemming tussen jou, je begeleider en indien nodig in overleg met de examencommissie, worden vastgesteld en goedgekeurd.

Bindend studieadvies en studievertraging

Dit heeft zeker onze aandacht. Saxion blijft zich onverminderd inzetten om onderwijs en toetsing zoveel mogelijk online vorm te geven zodat onze studenten zo min mogelijk achterstand oplopen. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat hier communiceren.

Nee, we werken er hard aan om alles zo veel mogelijk online te laten plaatsvinden. 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hogescholen geadviseerd om voor eerstejaars studenten met onvoldoende studiepunten het negatieve studieadvies met afwijzing (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar en de invulling daarvan aan de instelling overgelaten. Het College van Bestuur heeft besloten dat:

 1. Studenten die zijn gestart in september 2019 en die aan het einde van dit lopende studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, een positief studieadvies ontvangen.
 2. Voor studenten die zijn gestart in september 2019 en die aan het einde van dit lopende studiejaar 2019-2020 niet voldoen aan de BSA-norm, het BSA wordt uitgesteld naar hun tweede jaar van inschrijving. Uiterlijk aan het einde van studiejaar 2020-2021 komen deze studenten alsnog in aanmerking voor een BSA als zij op dat moment nog niet hebben voldaan aan de BSA-norm die geldt voor het tweede jaar van inschrijving.

Voor studenten die zijn gestart in studiejaar 2018-2019 en van wie het studieadvies een jaar is uitgesteld wordt momenteel een procedure uitgewerkt waarover ze later deze maand geïnformeerd worden.

Uiterlijk aan het einde van het nu lopende studiejaar (2019-2020) ontvang je alsnog een studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je het propedeutisch examen hebt behaald of als je aan de BSA-norm voldoet. Je kunt de opleiding dan vervolgen.

Maar wat als je niet voldoet aan de BSA-norm?

Voldoe je niet aan de BSA-norm, dan kom je in aanmerking voor een negatief studieadvies met afwijzing (het BSA). De opleiding gaat in dat geval beoordelen of er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn die dit hebben veroorzaakt. Saxion wil je niet afwijzen als blijkt dat de coronacrisis voor jou negatieve gevolgen heeft gehad op het volgen van het online onderwijs, of bij het succesvol afleggen van toetsen.

De opleiding gaat beoordelen of de gevolgen van de coronacrisis aantoonbaar van invloed zijn geweest op jouw studievertraging. Dat doen we met twee maatregelen:

 1. We hebben na overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad besloten om voor de beoordeling van corona gerelateerde omstandigheden Saxionbreed geldende criteria op te stellen. Die leggen we vast in een beoordelingskader. Aan de hand van die criteria moet de opleiding beoordelen wat de impact van Corona is op jou als individuele student zodra er sprake is van een negatief studieadvies met afwijzing.
 2. Bovendien stellen we een commissie in die erop toeziet dat opleidingen het beoordelingskader op de juiste eenduidige wijze uitvoeren.

In de maand mei werken we de criteria van het beoordelingskader verder uit en word je door jouw opleiding geïnformeerd over de precieze gang van zaken. De procedure die de opleiding volgt is hetzelfde als vorig jaar. Nieuw is dat de opleiding gaat beoordelen of jij negatieve gevolgen hebt ondervonden in jouw studievoortgang door coronacrisis.

Uiterlijk 1 juli kun je een gesprek verwachten met je studieloopbaanbegeleider. Daarin wordt de algehele studievoortgang besproken en ben je in de gelegenheid om bijzondere omstandigheden aan te voeren wanneer je een negatief studieadvies met afwijzing (het BSA) ontvangt. Wil je alvast meer weten over het studieadvies in het tweede jaar van inschrijving, kijk dan in artikel 6 van de OER. Als je daarover vragen hebt, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider.

Collegegeld & verdere Financiën

Hoewel we begrijpen dat deze vraag speelt, moet je wel collegegeld blijven doorbetalen. Zolang je (online) onderwijs volgt, moet je ingeschreven staan bij Saxion en dus collegegeld betalen. 

Is het lastig geworden om collegegeld te betalen, dan kun je gebruik maken van de prestatiebeurs van DUO, kijk hier voor meer informatie

De hierboven genoemde regeling is alleen van toepassing op voltijd studenten die in aanmerking komen voor een prestatiebeurs. Deze is niet van toepassing op studenten die behoren tot de volgende groepen:

 • Studenten die hun prestatiebeurs al verbruikt hebben, en door de studieduur niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding/lening van DUO.
 • Deeltijd studenten bachelor en master.
 • Studenten die geen wettelijk collegegeld betalen, dit zijn studenten die reeds een graad hebben behaald of studenten die geen EU/EER nationaliteit hebben.
 • Studenten die studeren aan een Post initiële Master bij Saxion.

Deze groepen kunnen helaas geen prestatiebeurs krijgen via DUO. Er zijn echter nog eventueel andere financiële voorzieningen voor deze groepen.

Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een hbo- of masterdiploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal drie maanden collegegeld.

Drie maanden zou voor een hoger onderwijs student neerkomen op een eenmalige tegemoetkoming*** van € 535,-.

Wanneer jouw gegevens bij DUO bekend zijn, hoeft je niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch overmaken.

Als er gegevens ontbreken, zal DUO contact met je zoeken om deze gegevens op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021.

* Dit is een eenmalige bijdrage in de vorm van een gift.

** Bedoeld wordt alle studenten die in die maanden hun laatste recht op basisbeurs/ aanvullende beurs verbruiken en wel door studeren.

*** Het is nog niet duidelijk of dit een vast bedrag wordt of dat er naar rato wordt gecompenseerd. Volledige duidelijkheid volgt later.

Deze maatregelen staan los van eventuele steun door het UWV die eerder in het nieuws was.

Meer weten? Je vindt de informatie op de speciale corona website van DUO

 • Via Saxion kun je een beroep doen op het Profileringsfonds. Dit fonds verstrekt onder andere een voorziening op grond van bijzondere omstandigheden waaronder handicap of chronische ziekte (maar ook omstandigheden zoals een ongeluk, scheiding, zwangerschap, topsport, bestuurswerkzaamheden). Meer informatie over het Reglement Profileringsfonds is te vinden op MijnSaxion.
 • Via je eigen gemeente kun je op grond van de Participatiewet individuele studietoeslag aanvragen als je een student van 18 jaar of ouder bent.
 • Studiefondsen: er zijn in Nederland veel verschillende studiefondsen waar je als student mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Het gaat dan altijd om een bijdrage in de studiekosten en niet om een bijdrage voor bijvoorbeeld levensonderhoud.

Wil je meer weten over bovenstaande voorzieningen? Neem dan contact op met de studentendecaan. De studentendecaan informeert, adviseert en begeleidt bij de aanvraag van een voorziening. 

DUO heeft een aantal maatregelen getroffen omtrent corona. Die maatregelingen vind je hier

Speciale groepen studenten en collegegeldbetaling

De oplossing van DUO is alleen van toepassing op voltijdse studenten die in aanmerking komen voor een prestatiebeurs. Deze oplossing is niet van toepassing op studenten die behoren tot de volgende groepen:

 • Studenten die hun prestatiebeurs al verbruikt hebben, en door de studieduur niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding/lening  van DUO.
 • Deeltijd studenten bachelor en master. Deze groep komt zeker niet in aanmerking voor een prestatiebeurs.
 • Studenten die geen wettelijk collegegeld betalen, dit zijn studenten die reeds een graad hebben behaald of studenten die geen EU EER nationaliteit hebben. 
 • Studenten die studeren aan een Post initiële Master bij Saxion.

Deze bovenstaande groepen kunnen dus geen geld lenen bij DUO. Voor alle groepen geldt dat zij een beroep kunnen doen op een noodvoorziening opgenomen in het reglement Profileringsfonds.

Alle studenten van wie in de maanden juli, augustus of september 2020 het recht op een basisbeurs  of aanvullende beurs verloopt**, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs gaat het om een bedrag van € 1.500*.

De klanten hoeven niets te doen. DUO zorgt ervoor dat het bedrag automatisch op de rekening van de klant wordt gestort. We storten het bedrag uiterlijk 30 september 2020.

* Dit is een eenmalige bijdrage in de vorm van een gift.

** Bedoeld wordt alle studenten die in die maanden hun laatste recht op basisbeurs/ aanvullende beurs verbruiken en wel door studeren.

Door de coronamaatregelen aan universiteiten en hogescholen wordt het onderwijs op afstand georganiseerd, waardoor studenten weinig gebruik maken van hun studentenreisproduct. Om hen tegemoet te komen wordt daarom het recht op het reisproduct verlengd met drie maanden. Nadat het ov-reisrecht verloopt gaan de drie extra maanden recht automatisch in.

Lees er hier meer over!

Het antwoord op deze vraag vind je onder het kopje Buitenland (stage, reizen & afstuderen)

GEzondheid & Besmetting

Net als bij ieder ander virus zoals griep en verkoudheid geldt ook bij het coronavirus: wees alert op je hygiëne! Wil je weten wat goede hygiëne is? Check deze tips.  

De belangrijkste maatregelen die je verder zelf kunt nemen zijn: 

 • Was je handen regelmatig (hoe je dat juist doet check je hier)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf zoveel mogelijk thuis en moet je toch ergens naartoe, houd dan minstens 1,5 meter afstand tot andere mensen.

Meer informatie over hoe je besmetting kunt voorkomen vind je hier.

Klik op de afbeelding voor de volledige instructies.

Handwas instructies tegen verspreiding van virussen

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
  Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts meer dan 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en als je medische hulp nodig hebt.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.

Indien de huisarts of de GGD besluit om je te laten testen op een vermoedelijke besmetting, meld dit als student bij de frontoffice van je academie en volg als medewerker het normale ziekteprotocol.

Je kunt je vermoeden of signalen melden bij je leidinggevende of bij je academie.

Wat is quarantaine?

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. Een persoon die in quarantaine gaat is niet ziek, maar heeft contact gehad met een patiënt met een bewezen infectie. Mensen die in quarantaine gaan, zijn niet besmettelijk. Iemand gaat in quarantaine tot de incubatietijd is verlopen. Dit is de maximale tijd tussen het moment van mogelijke besmetting en het moment dat mensen ziekteverschijnselen krijgen. Als mensen in die periode niet ziek zijn geworden, wordt de quarantaine opgeheven.

Wat is thuisquarantaine?

We spreken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gedaan. De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

Wat is isolatie?

Een persoon die in isolatie gehouden wordt, is ziek of er is een mogelijkheid dat die ziek is. Door isolatie kunnen deze patiënten anderen niet besmetten. Mensen kunnen thuis in isolatie blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden. Dat hangt af van de ernst van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid van de ziekte.

Onze studentpsychologen en -decanen staan online voor je klaar! Wil je ondersteuning bij je studievaardigheden, structuur aanbrengen in je dagen, hulp bij stress of spanning; een goed gesprek is slechts een muisklik van je vandaan. Een afspraak plan je via het Servicepoint: tel. 088-0193000 of mail: servicepoint@saxion.nl

Heb je een vraag over je gezondheid in combinatie met het coronavirus? Kijk dan op de site van het RIVM of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351. 

Buitenland (Stage, afstuderen & reizen)

Saxion blijft contact houden met al haar studenten en medewerkers die zich in het buitenland bevindt.

Studenten houden in eerste instantie contact met hun academie. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion. Medewerkers houden in eerste instantie contact met hun leidinggevende. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion.

Indien je al in het buitenland zit, het is mogelijk om daar te blijven om je studie/stage te vervolgen. Neem contact op met de coördinator Internationalisering van je academie om specifieke afspraken hierover te maken.

Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa).

Een groot aantal inkomende en uitgaande (studie)reizen zijn geannuleerd of uitgesteld. Dit heeft veelal te maken met de veranderde reisadvies of genomen maatregelen door het land zelf. Saxion volgt het officiële reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast houden we contact met onze buitenlandse partners. Check daarvoor de  website van Buitenlandse Zaken.

Bij bestemmingen in rode en oranje gebieden is er altijd sprake van overmacht. Bij bestemmingen in gele en groene gebieden is dat niet (automatisch) het geval, maar wel heel waarschijnlijk.

Als de partnerorganisatie waarmee het project wordt uitgevoerd de uitwisseling, stage of training afblaast conform de richtlijnen uit haar eigen land of regio, is er ook sprake van overmacht. Dit geldt voor alle bestemmingen, ongeacht rood, oranje, geel of groen.

Helaas kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven over wat dit precies voor jouw beurs zal betekenen, aangezien we nog wachten op een definitieve en officiële regeling vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+. Zodra er meer bekend is over hoe we precies moeten handelen in deze situatie en wat er van jou verwacht wordt, zullen wij dit delen op de Erasmus+ pagina van MijnSaxion. Zorg er dus voor dat je die pagina in de gaten houdt.

Stage en studiereizen binnen Europa

Nederland heeft besloten om vanaf 15 juni de reisbeperkingen voor een aantal EU-landen op te heffen. Voor deze landen is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van ORANJE naar GEEL.

Het beleid van Saxion ten aanzien van uitwisselingen en buitenlandse reizen in het eerste kwartiel van het schooljaar 2020/2021 is als volgt:

 • Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). Conform bericht van MinBuZa gelden deze reisadviezen vanaf 15 juni tot nader order.
 • Studenten mogen in het 1e kwartiel kortdurende studiereizen, stages en studieonderdelen volgen binnen Europa.
 • Reisadvies GEEL betekent nog steeds dat er risico’s zijn bij het reizen. Houd rekening met de coronamaatregelen in het land/ stad van bestemming. Deze kunnen heel anders zijn dan die in Nederland.
 • Ga goed voorbereid op reis. Neem het Saxion Veiligheidsprotocol goed door en lever deze in bij je studie/stage-coördinator. Deze is bij hem/haar op te vragen.

Stage en studiereizen buiten Europa

Nederland heeft besloten om vanaf 15 juni de reisbeperkingen voor landen buiten de EU ongewijzigd te laten. Voor deze landen is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds ORANJE of ROOD.

Het beleid van Saxion ten aanzien van uitwisselingen en buitenlandse reizen naar landen buiten Europa in het eerste semester van het hogeschooljaar 2020/2021 is als volgt:

 • Studenten mogen in het 1e kwartiel niet reizen naar landen buiten Europa.
 • Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). Conform bericht van MinBuZa gelden deze reisadviezen vanaf 15 juni tot nader order.
 • Reisadvies ORANJE dat alleen noodzakelijke reizen toegestaan zijn. Een reis voor je studie of stage is GEEN noodzakelijke reis. Reisadvies ROOD betekent dat reizen niet toegestaan zijn.
 • Een stage of een studieprogramma volgen in land van eigen herkomst is onder voorwaarde toegestaan. Neem contact op met de coördinator Internationalisering van je academie om specifieke afspraken hierover te maken.

Saxion heeft besloten om de komende periode GEEN toestemming te geven voor reizen naar landen buiten Europa. Dat is (niet vanwege gezondheidsaspecten) met name vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor studenten en medewerkers die zich in het buitenland gaan bevinden

Dienstreizen

Het beleid voor buitenlandse dienstreizen is versoepeld. Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). Conform bericht van MinBuZa zijn dienstreizen naar bepaalde landen binnen Europa toegestaan. Dienstreizen naar landen buiten Europa is niet toegestaan. Er kunnen specifieke omstandigheden voordoen waardoor Saxion alsnog besluit om afwijkend te adviseren. Neem hiervoor contact op met Saxion International Office.

 

 

Een stage, een studieprogramma volgen of dienstreis maken in land van eigen herkomst is onder voorwaarde toegestaan. Neem contact op met de coördinator Internationalisering van je academie om specifieke afspraken hierover te maken.

Bij een aantal opleidingen is het verplicht om een kwartiel in het buitenland te doen. Die opleidingen hebben we gevraagd om het onderwijs en de toets(en) die bij dit kwartiel horen een internationaal georiënteerde of interculturele invulling te geven. Neem contact hierover met je studie- / stagecoordinator.

Het besluit van Saxion geldt voorlopig tenminste voor het 1e kwartiel van het schooljaar 2020/2021. Helaas kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven over wanneer stage en studie buiten Europa mogelijk is. Dit heeft te maken met de snel veranderende reisadviezen en de genomen corona-maatregelen door onze partners in het land zelf.  Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). Wij houden ook contact met onze partners om de situatie ter plekke te monitoren.

Evenementen

Alle evenementen bij Saxion tot en met einde schooljaar worden afgelast. Voor diplomeringen wordt een uitzondering gemaakt. 

Ondanks de huidige situatie rondom het coronavirus heeft Saxion besloten dat aan het einde van dit studiejaar de diplomeringen voor alle afgestudeerde studenten door zullen gaan. Maar in een andere vorm dan voorheen en geheel passend binnen de momenteel geldende RIVM-richtlijnen: een walkthrough diplomering! Je doorloopt een feestelijke route door Saxion, waarbij de opleiding je onder andere een warm hart toedraagt, je een mooie attentie ontvangt voor na de diplomering en je de gelegenheid krijgt om een foto te maken bij de ‘I’m Ready for a Smart World’-fotowand. Daarnaast mag je ook twee gasten meenemen naar je diplomering.

Voor (met name) internationale afgestudeerden wordt door de opleiding een online diplomering georganiseerd. Ook kan het zijn dat een opleiding vanwege organisatorische redenen geen walkthrough diplomering aanbiedt, maar een online diplomering. In dat geval kun je in overleg met de opleiding je diploma ophalen bij Saxion of krijg je het diploma aangetekend per post thuisgestuurd. Dit geldt ook wanneer je niet in de gelegenheid bent om bij de diplomering aanwezig te zijn. Binnenkort worden alle betrokken studenten door hun opleiding geïnformeerd over hun diplomering.

Gebouwen, schoonmaak & facilitair

Sinds 17 maart zijn alle Saxion-gebouwen gesloten.

Halverwege mei besloot het kabinet dat hogescholen en universiteiten vanaf maandag 15 juni weer beperkt onderwijsactiviteiten mogen aanbieden: praktijklessen, examens, tentamens en begeleiding van kwetsbare studenten die online niet mogelijk is. Het onderwijs mag conform de huidige afspraken plaatsvinden tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur, zodat studenten de spits kunnen vermijden. Activiteiten kunnen wel tussen 15.00 - 20.00 uur plaatsvinden als ze niet eindigen of beginnen tussen 15.00 - 20.00 uur. Uiteraard moet altijd en overal rekening gehouden worden met de 1,5 meter afstand en de overige geldende RIVM- en GGD-richtlijnen.

Saxion heeft een routekaart voor de gefaseerde heropening van Saxion per juni 2020 voor studenten en medewerkers. Vanaf 15 juni zijn de Saxion-gebouwen opengesteld én ingericht conform de RIVM-richtlijnen. Zoals je weet werken en studeren we nog zoveel mogelijk vanuit huis tot 1 september. Soms is dat echter niet altijd mogelijk en is er ruimte voor op de campus. Hierna vind je meer informatie over hoe dat nu gaat. Lees deze informatie en ga wanneer het nodig is hierover ook in gesprek met een decaan.

Toegang tot de gebouwen op basis van

 1. Noodzakelijke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten: moet je voor noodzakelijke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten bij de hogeschool zijn, dan ben je hiervoor ingepland in het rooster. Je hoeft dan verder geen actie te ondernemen.
 2. Geen mogelijkheid hebben om thuis te studeren: wil je een van de gebouwen bezoeken omdat je geen mogelijkheid hebt om thuis te studeren? Neem dan contact op met je decaan en bespreek dit met elkaar.

Van 15 juni tot 20 juli

 • De hoofdlocaties (Deventer Handelskade en Enschede Ko Wierenga) zijn open van maandag tot donderdag van 08.00 - 22.00 uur en op vrijdag open van 8.00 - 17.30 uur.

* Apeldoorn is alleen open op 13 juli en voor de diplomeringen die daar plaatsvinden.

 • De overige gebouwen zijn open van 08.00 - 16.30 uur.

Van 20 juli t/m 21 augustus (zomervakantie)

 • De hoofdlocaties (Deventer Handelskade en Enschede Ko Wierenga) zijn open van 08.00 - 17.30 uur.
 • De overige gebouwen zijn tijdens de zomervakantie gesloten.

Deeltijd-onderwijs wordt vanaf maandag 16 maart online aangeboden. Je ontvangt hier als student meer informatie over.

Saxion-gebouwen zijn per 17 maart gesloten. Of jouw onderwijs doorgaat vind je op de website van je eigen onderwijsinstelling. Check hier de website van het ROCde website van Avantus of de website van de Open Universiteit.

Ja, deze zijn hygiënisch. De handdoekautomaat heeft een systeem, waardoor schone en gebruikte delen van de handdoekrol fysiek in de automaat van elkaar gescheiden blijven.

Ja, de toiletten worden meerdere keren per dag schoongemaakt.

Alleen de gebruikte ruimtes worden momenteel dagelijks schoongemaakt. 

Nee, de douches zijn momenteel gesloten. 

Je kunt de gebouwen alleen betreden via de hoofdingang. Er mag één persoon per compartiment in de draaideur. 

Eenmaal binnen geven we de looproutes aan met stickers. Denk hierbij aan eventuele eenrichtingsverkeer en 1,5 meter afstand. 

De lift is alleen toegankelijk voor mindervaliden en transport. Er mag maximaal één persoon in de lift.  

De koffieautomaten zijn beschikbaar in alle gebouwen die open zijn. De restaurants en AH to go blijven gesloten tot 1 september. Samen met onze cateraar Appèl wordt gekeken om zo snel mogelijk een online bestel app te lanceren. Ben je in het gebouw aan het werk of aan het studeren, dan kun je zo toch je eten en/of drinken bestellen.

De gebouwen van Saxion kennen verschillende luchtbehandelingssystemen, maar er wordt alleen gebruik gemaakt van ‘verse’ lucht. 

Onderzoek & (Thuis)werken

Vanaf dinsdag 17 maart zijn alle gebouwen gesloten. Neem contact op met het lectoraat waarmee je onderzoek doet om te kijken wat de gevolgen voor je zijn.

Op MijnSaxion hebben wij een aantal artikelen gepubliceerd om het thuiswerken makkelijker en overzichtelijker te maken. 

Hier vind je het artikel over alle applicaties en hier vind je een artikel over verantwoord thuis werken.

Nee, de werkplekken zijn (nog) niet op de 1,5 meter ingericht. Tot september werken we zoveel mogelijk thuis. De acadmies en diensten zijn zelf verantwoordelijk voor deze inrichting in verband met wie en hoe ze terug de gebouwen in gaan om te werken.  

Het Veiligheidsteam van Saxion heeft besloten om het werk in vitale sectoren zoals zorg, gezondheidszorg, kinderopvang en hulpdiensten voorrang te geven op ons eigen onderwijs en onderzoek. Als medewerkers wordt gevraagd om daaraan een bijdrage te leveren, om de druk in deze sectoren te verlichten, krijgen zij hiervoor ruimte. We vragen medewerkers dit af te stemmen met hun leidinggevende. 

Je vindt meer informatie via MijnSaxion via deze link

De Saxion bibliotheek

 

Alle Saxion-gebouwen zijn gesloten en daarmee ook de Saxion Bibliotheek. We willen je, op afstand, zo goed mogelijk van dienst zijn.  

Heb je geleende boeken in huis? Die kun je tot die tijd houden. Er worden voor deze periode geen boetes in rekening gebracht, eventuele herinneringen mag je negeren.  

De Saxion-bus 

De buslijn vanuit de Achterhoek rijdt vanaf maandag 16 maart niet meer.

Contact

Academie

E-mail                     

Telefoonnummer 

ABRR

receptie.brr@saxion.nl

088 019 1886

ACT

academiebureau.act@saxion.nl

088 019 6363

AGZ

frontoffice.agz@saxion.nl

088 019 3525

AMA

Deventer: amazone.deventer.ama@saxion.nl
Enschede: amazone.enschede.ama@saxion.nl

Deventer: 088 019 3517

Enschede: 088 019 1301

AMM

frontoffice.amm@saxion.nl

088 019 1816

APO

secretariaat.apoe@saxion.nl

088 019 3658

BBT

frontoffice.enschede.bbt@saxion.nl

Deventer: 088 019 3728

Enschede: 088 019 1603

FEM

Deventer: frontoffice.deventer.fem@saxion.nl

Enschede: frontoffice.fem@saxion.nl

Deventer: 088 019 3624

Enschede: 088 019 1478

HBS

hbsfrontoffice@saxion.nl

088 019 3400

IBS

Deventer: info.deventer.ibs@saxion.nl

Enschede: info.enschede.ibs@saxion.nl

Deventer: 088 019 3030

Enschede: 088 019 1150

LED

frontoffice.led@saxion.nl

088 019 1422

SCE

Deventer: info.deventer.sce@saxion.nl

Enschede: info.enschede.sce@saxion.nl

088 019 1815

SPS

parttimeschool@saxion.nl

088 019 1919

Next

lerarenopleiding.next@saxion.nl

088 019 3440

International Office is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op +31 (0)88 - 019 3789 of via internationaloffice@saxion.nl. Het Servicepoint is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op 088 019 3000 of via servicepoint@saxion.nl.

Bij ICT & Blackboard problemen kan contact opgenomen worden met 088 - 019 3600


Happy Wall 

In spannende tijden gebeuren ook mooie dingen. Benieuwd naar alle bijzondere initiatieven en mensen die elkaar op de been houden met mooie complimentjes? Bekijk hieronder dan de Happy Wall van Saxion. 

Ook een complimentje achterlaten? Klik dan hier!