jongen leunt tegen muur

Coronavirus: het laatste nieuws en FAQ's

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. De wereld gaat langzaam weer open. Dit heeft ook gevolgen voor ons als hogeschool. We vinden het belangrijk om je zo goed mogelijk te informeren over wat we doen.

Berichtgeving over Coronavirus (COVID-19)

Frequently Asked Questions 

Laatst gewijzigd: 20-09-2021 14:26 uur 

Algemeen

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden uiteraard contact met onze studenten en medewerkers. Maar ook met gemeentes, de regionale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij door naar de website van het RIVM.
RIVM: Informatie over het coronavirus (COVID-19) 

Of neem telefonisch contact met hen op via: 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Toekomstige studenten

Bekijk onze online open dagen pagina voor meer informatie. Of ga naar de FAQ over de online open dagen.

Onderwijs, Lessen & Toetsen

We gaan niet helemaal terug naar het onderwijs van vóór corona. Veel studenten en docenten hebben aangegeven het prettig te vinden als sommige activiteiten, zoals slb-gesprekken of hoorcolleges, online blijven. Kortom: een onderwijsmix waarbij een deel van de activiteiten op locatie en een deel online is. 

 • We streven ernaar dat je voor minimaal 4 uur aan onderwijsactiviteiten naar school komt. Dit kan voor geroosterde maar ook voor niet-geroosterde onderwijsactiviteiten zijn.

 • We streven naar zoveel mogelijk contacturen op één dag in plaats van verspreid over de week.

 • We streven naar een zo regelmatig mogelijk rooster gedurende het kwartiel.

 • We proberen om je zo min mogelijk op 1 dag te laten wisselen tussen online les en les op locatie.

 • Volg je een internationale opleiding dan heb je in enkele gevallen nog vooral online les, omdat veel van je medestudenten nog in het buitenland zullen zijn.

 • We willen het mogelijk maken om live gestreamde of eerder opgenomen hoorcolleges (in delen) terug te kijken of te luisteren.

 • Er zijn ruimtes beschikbaar om met medestudenten samen iets te doen of voor contact met een docent of slb’er.

Wanneer je een toets fysiek op een Saxion-locatie hebt, kun je ervan uitgaan dat dit veilig gebeurt. Alle geplande toetsen kunnen doorgaan binnen de nu geldende wettelijke kaders en richtlijnen. We spreiden grote toetsen op verschillende plekken in het gebouw, de toetscapaciteit per lokaal is maximaal 75 studenten. Mocht je klachten hebben dan is het advies om niet naar de toets te komen.

Als je klachten hebt, die passen bij het coronavirus, blijf je thuis. Ook als je een toets hebt. In dat geval benut je de herkansing. Voor elke toets heb je twee toetskansen per studiejaar. Let er dus op dat het aantal momenten waarop je een toets kunt doen, beperkt blijft. Het is van belang dat je - wanneer dat kan - deelneemt aan een toets.

Gezondheid & Besmetting

Net als bij ieder ander virus zoals griep en verkoudheid geldt ook bij het coronavirus: wees alert op je hygiëne! Wil je weten wat goede hygiëne is? Check deze tips.  

De belangrijkste maatregelen die je verder zelf kunt nemen zijn: 

 • Was je handen regelmatig 
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Draag een mondkapje in de openbare ruimtes
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Hou minstens 1,5 meter afstand tot andere mensen.
 • Vermijd drukte

Meer informatie over hoe je besmetting kunt voorkomen vind je hier.

Wanneer er een besmetting bij ons gemeld is van een student of medewerker die tijdens de besmettelijke periode bij Saxion is geweest informeren we - op advies van de GGD - de betrokkenen zo snel mogelijk. Behoor je niet tot de betrokkenen, dan hoef je je geen zorgen te maken en zijn extra maatregelen niet nodig. Ben je wel in nauw contact geweest met iemand die corona heeft, dan is het belangrijk om eerst na te gaan of je beschermd bent tegen corona of niet. Dat bepaalt namelijk of je in quarantaine moet en welke regels er voor je gelden. 

Wanneer ben ik beschermd? 

Je bent voldoende beschermd tegen een (nieuw) coronavirus als je: 

 • 14 dagen of langer geleden een 2e prik hebt gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna, of 
 • 14 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met een van deze vaccins en je daarvoor corona hebt gehad, of
 • 28 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met het vaccin van Janssen, of
 • binnen de afgelopen  6 maanden (180 dagen) corona hebt gehad. Je bent toen positief getest op corona, bijvoorbeeld in een GGD-teststraat (niet met een zelftest). 

Ben je beschermd tegen corona? Lees dan onderdeel A
Ben je niet beschermd tegen corona? Lees dan onderdeel B
Weet je niet zeker of je beschermd bent? Neem dan eerst contact op met de GGD. 

A. Ik ben beschermd, wat moet ik doen? 

Je bent beschermd tegen corona en hoeft daarom niet in quarantaine. Het is wel belangrijk om je gezondheid goed in gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij corona zoals: 

 • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
 • Hoesten 
 • Benauwdheid of kortademigheid 
 • Verhoging of koorts 
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak  

Maak dan meteen een testafspraak bijde GGD via 0800-1202 of maak online een afspraak via coronatest.nl (je logt in met je DigiD). Doe dat ook als je eerder negatief getest bent of als je opnieuw gezondheidsklachten hebt. Gebruik bij klachten nooit een zelftest. 

B. Ik ben niet beschermd, wat moet ik doen? 

Omdat je nog niet beschermd bent tegen corona en dus nog ziek kunt worden, ga je meteen thuis inquarantaine. Door thuis te blijven is de kans klein dat je andere mensen besmet als blijkt dat je corona hebt. Word je tijdens de quarantaine ernstig ziek en heb je medische hulp nodig? Bel dan direct je huisarts en zeg dat je in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft. 

Testen 

Laat je 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft, testen bij de GGD. Dit is om te kijken of je uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is dan mag je stoppen met de quarantaine. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of maak online een afspraak via coronatest.nl (je logt in met je DigiD).

Beperk je contacten 

Als je uit quarantaine bent, wees dan tot 10 dagen na het contact met de persoon met corona extra voorzichtig: houd 1,5 meter afstand van andere personen, vermijd drukke plekken, en vermijd contact met kwetsbare personen. 

Gezondheidsklachten 

Houd je gezondheid goed in gaten. Krijgt je klachten die passen bij corona zoals: 

 • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
 • Hoesten 
 • Benauwdheid of kortademigheid 
 • Verhoging of koorts 
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak 

Maak dan meteen een testafspraak bijde GGD via 0800-1202 of maak online een afspraak via coronatest.nl (je logt in met je DigiD). Doe dat ook als je eerder negatief getest bent of als je opnieuw gezondheidsklachten hebt. Gebruik bij klachten nooit een zelftest.

Onze studentpsychologen en -decanen staan online voor je klaar! Wil je ondersteuning bij je studievaardigheden, structuur aanbrengen in je dagen, hulp bij stress of spanning; een goed gesprek is slechts een muisklik van je vandaan. Een afspraak plan je via het Servicepoint: tel. 088-0193000 of mail: servicepoint@saxion.nl

Heb je een vraag over je gezondheid in combinatie met het coronavirus? Kijk dan op de site van het RIVM of bel de informatielijn van het RIVM: 0800-1351. 

Testen & vaccineren

Je kunt ook zelf helpen om het veilig studeren te bevorderen. We vragen je om jezelf door middel van een zelftest te blijven testen op het coronavirus voor je naar Saxion komt. Het kabinet adviseert om dit 2x per week te doen.

Via www.zelftestonderwijs.nl kun je gratis zelftests bestellen. Het gebruik van een zelftest is vrijwillig. Heb je klachten die passen bij het coronavirus, dan blijf je thuis en maak je een afspraak om je te laten testen bij de GGD. De zelftest vervangt niet de test van de GGD.  

Als studenten of werknemers zich 2 keer per week testen, kan een groot deel van de besmetingen waarschijnlijk worden voorkomen. Frequent zelfesten kan de kans op een ongemerkte besmeting verkleinen. Hoe vaker iemand de zelfest gebruikt, hoe kleiner het risico is dat deze persoon in de tussentijd alsnog besmet(telijk) wordt.

Geadviseerd wordt om een zelftest af te nemen voordat er wordt deelgenomen aan het fysieke onderwijs. Het is niet de bedoeling om een zelftest pas te doen als je al klachten hebt.

De geldigheidsduur van de uitslag van een zelfest is 48 uur.

De Rijksoverheid heeft een Q&A opgesteld met veelgestelde vragen over zelftesten in het hoger onderwijs. De Q&A vind je hier

De voorrangsregeling bij testen geldt alleen voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Dus niet voor docenten in het mbo, hbo en wo.

Saxion verplicht studenten en medewerkers niet om zich te laten vaccineren tegen corona. Deze vraag mag ook niet gesteld worden. Wij moedigen wel aan dat te doen als je dat nog niet hebt gedaan. Dit draagt bij aan een veilige leeromgeving voor iedereen. 

De Nederlandse wetgeving kent geen bepaling op grond waarvan personen tot vaccinatie kunnen worden verplicht. Er bestaat geen wettelijke vaccinatieplicht. We gaan er van uit dat we samen zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

De komende tijd worden er steeds meer mensen gevaccineerd. Door de spreiding van vaccineren is er een periode waarin een deel van de medewerkers al is gevaccineerd en een deel van de medewerkers en studenten nog niet. Saxion hoeft deze groepen niet te scheiden: de maatregelen die we nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn dan voldoende. 

Je kunt daarvoor een afspraak maken via www.planjeprik.nl of door te bellen naar de GGD. Je kunt je ook laten prikken zonder afspraak.

Collegegeld & verdere financiën

Hoewel we begrijpen dat deze vragen spelen, moet je wel collegegeld blijven doorbetalen. In deze coronatijd spannen we ons tot het uiterste in om onderwijs en andere onderwijsvoorzieningen aan te bieden.   

De huidige situatie met nog steeds veel online onderwijs en daar waar mogelijk onderwijs op de campus in de Saxion-gebouwen, vraagt veel inspanning én creativiteit van de hogeschool. Docenten maken een mix van fysiek, online en soms ook hybride onderwijs die passend is. We zorgen daarnaast voor extra begeleiding van studenten die dat juist aan het begin van het studiejaar heel hard nodig hebben, zoals voor eerstejaars en voor studenten die door de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen. Ook zijn de Saxion-gebouwen en andere voorzieningen gewoon geopend.    

Zolang je (online) onderwijs volgt, moet je ingeschreven staan bij Saxion en dus collegegeld betalen. Wij hebben een wettelijke verplichting om het collegegeld te innen.  Iedere student heeft het komend jaar een korting van op de helft van het collegegeld gekregen. 

Vanzelfsprekend hadden we je nog veel liever vaker op de campus verwelkomd. We doen ons uiterste best om binnen de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk studenten op onze locaties te ontvangen voor onderwijs.  

 • Via Saxion kun je een beroep doen op het Profileringsfonds. Dit fonds verstrekt onder andere een voorziening op grond van bijzondere omstandigheden waaronder handicap of chronische ziekte (maar ook omstandigheden zoals een ongeluk, scheiding, zwangerschap, topsport, bestuurswerkzaamheden). Meer informatie over het Reglement Profileringsfonds is te vinden op MijnSaxion

 • Wil je meer weten over bovenstaande voorzieningen? Neem dan contact op met de studentendecaan. De studentendecaan informeert, adviseert en begeleidt bij de aanvraag van een voorziening.  
 • Studiefondsen: er zijn in Nederland veel verschillende studiefondsen waar je als student mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Het gaat dan altijd om een bijdrage in de studiekosten en niet om een bijdrage voor bijvoorbeeld levensonderhoud. 

Via je eigen gemeente kun je op grond van de Participatiewet individuele studietoeslag aanvragen als je een student van 18 jaar of ouder bent. 

DUO heeft een aantal maatregelen getroffen omtrent corona. Die maatregelingen vind je hier

Speciale groepen studenten en collegegeldbetaling

De oplossing van DUO is alleen van toepassing op voltijdse studenten die in aanmerking komen voor een prestatiebeurs. Deze oplossing is niet van toepassing op studenten die behoren tot de volgende groepen:

 • Studenten die hun prestatiebeurs al verbruikt hebben, en door de studieduur niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding/lening  van DUO.
 • Deeltijd studenten bachelor en master. Deze groep komt zeker niet in aanmerking voor een prestatiebeurs.
 • Studenten die geen wettelijk collegegeld betalen, dit zijn studenten die reeds een graad hebben behaald of studenten die geen EU EER nationaliteit hebben. 
 • Studenten die studeren aan een Post initiële Master bij Saxion.

Deze bovenstaande groepen kunnen dus geen geld lenen bij DUO. Voor alle groepen geldt dat zij een beroep kunnen doen op een noodvoorziening opgenomen in het reglement Profileringsfonds.

Door de coronamaatregelen aan universiteiten en hogescholen wordt het onderwijs op afstand georganiseerd, waardoor studenten weinig gebruik maken van hun studentenreisproduct. Om hen tegemoet te komen wordt daarom het recht op het reisproduct verlengd met drie maanden. Nadat het ov-reisrecht verloopt gaan de drie extra maanden recht automatisch in.

Lees er hier meer over!

Bindend studieadvies en studievertraging

Saxion spant zich tot het uiterste in om ook tijdens de coronacrisis onderwijs en toetsing van kwalitatief hoogwaardig niveau aan te bieden. We doen er alles aan om de studievoortgang van studenten te faciliteren en te stimuleren binnen de mogelijkheden die er zijn. Uiteraard staat de kwaliteit van onderwijs en toetsen hierbij voorop, zodat de waarde van onze diploma’s geborgd blijft.  

Studievertraging wordt bij Saxion zoveel mogelijk voorkomen door verreweg de meeste onderwijsactiviteiten - waaronder toetsen - door te laten gaan. Als dat niet op locatie kan, doen we dat op afstand (online). Waar onderwijsactiviteiten nu echt niet door kunnen gaan, spannen we ons in om die op een later moment alsnog aan te bieden. Op die manier is een eventuele achterstand weer in te lopen.    

Daarnaast wordt ook extra ingezet op een goede begeleiding door onze studieloopbaanbegeleiders die een belangrijke rol vervullen in (de eerste fase van) de studie. Dit doen we bij Saxion onder normale omstandigheden en ook onder de buitengewone omstandigheden van de coronacrisis.  

Zit je in de afrondende fase van je studie en loop je door de coronamaatregelen studievertraging op? Dan kom je misschien in aanmerking voor één van de financiële tegemoetkomingen van het ministerie van OCW. Kijk voor de voorwaarden en de bedragen op duo.nl/corona.

Minor, stage & afstuderen

Voor jou geldt dat jij je houdt aan de regels van het bedrijf/ de beroepsgroep. Is de norm bij het bedrijf thuiswerken, dan doe jij dat ook. 

Voor jou geldt dat jij je houdt aan de regels van het bedrijf/ de beroepsgroep. Is de norm bij het bedrijf thuiswerken, dan doe jij dat ook. 

Voor jou geldt dat jij je houdt aan de regels van het bedrijf/ de beroepsgroep. Is de norm bij het bedrijf thuiswerken, dan doe jij dat ook. 

Buitenland (Stage, afstuderen & reizen)

Saxion blijft contact houden met al haar studenten en medewerkers die zich in het buitenland bevinden.

Studenten houden in eerste instantie contact met hun academie. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion. Medewerkers houden in eerste instantie contact met hun leidinggevende. Indien nodig volgt ondersteuning van het International Office van Saxion.

Stage en studiereizen

Het beleid van Saxion ten aanzien van uitwisselingen en buitenlandse reizen is als volgt:

 • Saxion houdt zich aan de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). 
  • GROEN: het is toegestaan om af te reizen.
  • GEEL: na overleg met jouw academie is het toegestaan om af te reizen, maar er zijn nog steeds risico’s bij het reizen. Houd rekening met de coronamaatregelen in het land/ de stad van bestemming. Deze kunnen heel anders zijn dan die in Nederland.
  • ORANJE: alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Een reis voor je studie of stage is GEEN noodzakelijke reis. Het is dan ook NIET toegestaan om af te reizen.
  • ROOD: Het is NIET toegestaan om af te reizen.
 • Nominatie en aanmelding bij een partnerinstelling zijn onderhevig aan het beleid van de partner. 
 • Een stage of een studieprogramma volgen in land van eigen herkomst is onder voorwaarde toegestaan. Neem contact op met jouw academie om specifieke afspraken hierover te maken.
 • Ga goed voorbereid op reis: neem het Saxion Veiligheidsprotocol goed door en lever deze in bij je studie/stage-coördinator. Deze is bij hem/haar op te vragen.
 • Gezien de nog steeds grote onzekerheid rondom Covid-19 maakt iedere student conform het Saxion veiligheidsprotocol een Plan B in afstemming met de opleiding.

Dienstreizen

Dienstreizen van medewerkers zijn mogelijk naar landen met een code groen of geel. Echter moet wel goed de afweging worden gemaakt of de reis noodzakelijk is, deze afweging wordt in afstemming met de leidinggevende ofwel directeur gemaakt. 

Een stage, een studieprogramma volgen of dienstreis maken in land van eigen herkomst is onder voorwaarde toegestaan. Neem contact op met de coördinator Internationalisering van je academie om specifieke afspraken hierover te maken.

Evenementen

Diploma-uitreikingen zijn aan het onderwijs gerelateerd, maar zijn geen onderwijsactiviteiten als zodanig. Hiervoor geldt dat de algemene regels voor bijeenkomsten van toepassing zijn: er mogen maximaal 30 personen tegelijk in een ruimte binnen zijn en maximaal 40 personen indien het buiten plaatsvindt. We verzoeken onze studenten en medewerkers om extra alert te zijn op het in achtnemen van de RIVM-richtlijnen. 

Gebouwen, schoonmaak & facilitair

Er zijn momenteel geen aangepast openingstijden. De reguliere openingstijden vind je hier.

Je draagt een mondkapje als je je door de algemene ruimtes van het gebouw beweegt, niet in de leslokalen. Vergeet dus niet een mondkapje mee te nemen!

Ja, deze zijn hygiënisch. De handdoekautomaat heeft een systeem, waardoor schone en gebruikte delen van de handdoekrol fysiek in de automaat van elkaar gescheiden blijven.

Naast de reguliere schoonmaak, zal er extra aandacht zijn voor de hygiëne. Toiletten en punten die vaak aangeraakt worden, zoals deurklinken worden extra schoongemaakt.

De werkplekken worden iedere ochtend schoon opgeleverd.

Alle gebouwen van Saxion hebben een ‘gezond’ mechanisch ventilatiesysteem dat verse buitenlucht aanzuigt en gebruikte lucht afvoert. We adviseren wel om af en toe een raam open te zetten.

De restaurants, Bakery’s en de capuccinobar zijn weer volledig open. Je kunt nog steeds je bestelling bij de Bakery plaatsen en afhalen met de app. De AH To Go is voornemens om pas in het najaar weer open te gaan.  

Onderzoek & (Thuis)werken

Onderzoekers die hun werk thuis kunnen doen, werken vanuit huis. Behalve wanneer laboratoria en werkplaatsen noodzakelijk zijn. De onderzoekslaboratoria gaan niet dicht. Afstemming vindt plaats met de leidinggevende. 

Online werken, hoe pak je dat aan? Hoe werk je slim samen met je collega’s op afstand? Alle handreikingen en tips voor effectief, gezond en veilig thuiswerken vind je op MijnSaxion.nl/onlinewerken

Per ruimte is gekeken naar hoe er gewerkt kan worden met inachtneming van de 1,5 meter regel. Met stickers wordt aangegeven welke werkplek(ken) je kunt gebruiken.

De Saxion bibliotheek

Saxion Bibliotheek is volledig geopend. 

 • Je kunt wel weer ter plaatse in de vestigingen terecht om te studeren (max 75 personen per etage), boeken te brengen of te lenen.
 • Mondkapjes zijn verplicht bij het lopen in de bibliotheek, niet als je zit
 • Je kunt boeken weer aanvragen via onze catalogus. Let op: de levering duurt mogelijk langer dan je van ons gewend bent
 • Onze online bronnen kun je vinden en raadplegen via https://search.saxionbibliotheek.nl
 • Heb je een vraag aan de bibliotheek, mail ons dan via libraryservices@saxion.nl
 • Heb je geleende bibliotheekboeken in huis? Deze kan je nu weer gewoon inleveren
 • Informatie over de inleverdatum kun je opvragen via de website Saxion Bibliotheek, de chat of telefonisch op 088-0191123

Contact

Academie

E-mail                     

Telefoonnummer 

ABRR

receptie.brr@saxion.nl

088 019 1886

ACT

academiebureau.act@saxion.nl

088 019 6363

AGZ

frontoffice.agz@saxion.nl

088 019 3525

AMA

Deventer: amazone.deventer.ama@saxion.nl
Enschede: amazone.enschede.ama@saxion.nl

Deventer: 088 019 3517

Enschede: 088 019 1301

AMM

frontoffice.amm@saxion.nl

088 019 1816

APO

secretariaat.apoe@saxion.nl

088 019 3658

BBT

frontoffice.enschede.bbt@saxion.nl

Deventer: 088 019 3728

Enschede: 088 019 1603

FEM

Deventer: frontoffice.deventer.fem@saxion.nl

Enschede: frontoffice.fem@saxion.nl

Deventer: 088 019 3624

Enschede: 088 019 1478

HBS

hbsfrontoffice@saxion.nl

088 019 3400

IBS

Deventer: info.deventer.ibs@saxion.nl

Enschede: info.enschede.ibs@saxion.nl

Deventer: 088 019 3030

Enschede: 088 019 1150

LED

frontoffice.led@saxion.nl

088 019 1422

SCE

Deventer: info.deventer.sce@saxion.nl

Enschede: info.enschede.sce@saxion.nl

088 019 1815

SPS

parttimeschool@saxion.nl

088 019 1919

Next

lerarenopleiding.next@saxion.nl

088 019 3440

International Office is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op +31 (0)88 - 019 3789 of via internationaloffice@saxion.nl. Het Servicepoint is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op 088 019 3000 of via servicepoint@saxion.nl.

Bij ICT & Blackboard problemen kan contact opgenomen worden met 088 - 019 3600