Saxion kunst

Saxion kunst heeft tot doel kunst dichter bij het onderwijs, onderzoek en de organisatie te brengen. Kunst kan een katalysator zijn voor innovatie en persoonlijke ontwikkeling. De focus is daarom gericht op drie onderwerpen: De organisatie van een Artist in Residence, een kunstprijs voor jonge kunstenaars en aandacht voor de Saxion kunstcollectie. Saxion Kunst heeft een kunstexpositieruimte in Enschede in F1.25 en in Deventer voor de theaterzaal D0.07 waar waar Saxion Kunst haar activiteiten organiseert.

Saxion Artist in Residence

Een kunstenaar of engineer aan het werk bij saxion

Ieder studiejaar is een kunstenaar voor een aantal maanden bij Saxion aanwezig als Artist in Residence. In deze periode zal De kunstenaar samenwerken met een lectoraat, opleiding, academie, Smart Solutions Semester of ander organisatieonderdeel van Saxion. De inhoud van de Artist in Residence wordt bepaald in onderling overleg tussen de kunstenaar en betrokken Saxion partner. Het kunstkabinet in het hoofdgebouw van Saxion Enschede, Forum F1.25, is het domein van deze kunstenaar: Een plek voor exposities, workshops of presentaties. Je kunt er natuurlijk gewoon binnenlopen en een praatje maken. Het plan is om in de toekomst ook met engineers te gaan werken om zo kunst en techniek samen te brengen.

Wil je meer weten over de Saxion Artist in Residence? Neem dan contact op met: kunst@saxion.nl.

Saxion Artist in Residence 2023

kunst-tessa.jpg

Van 1 september 2023 tot 1 februari 2024 is Tessa Wiegerinck de Saxion Artist in Residence. Tessa is nu fotograaf maar volgde van 2001-2005 de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Na een aantal jaren in dit domein te hebben gewerkt heeft ze de stap gemaakt naar full-time fotograaf. Het sociale aspect is belangrijk in het werk van Tessa. Fotografie is voor haar een middel om zaken zichtbaar te maken, te bespreken, vragen te stellen en te reflecteren. Tessa’s autonome werk richt zich vaak op de rol van communities en hoe zij ervoor zorgen dat groepen met minder macht en middelen toch een stem en steun krijgen.

Tessa werkt binnen Saxion samen met het lectoraat Social Work van lector Margriet Braun. Een logische match gezien haar achtergrond. Ben je nieuwsgierig? Kom gerust langs in F1.25 van het hoofdgebouw van Saxion Enschede.
 

Saxion Kunstprijs

Aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars

Saxion reikt elk jaar een kunstprijs uit aan een jonge talentvolle kunstenaar als aanmoediging voor zijn of haar toekomstige kunstpraktijk. Er wordt geworven bij kunstinstituten in de omgeving van Saxion. De kunstenaar zal door een jury geselecteerd worden. De winnaar van de kunstprijs krijgt de opdracht om voor en in samenwerking met een lectoraat, opleiding, Smart Solutions Semester of een ander onderdeel van Saxion een kunstwerk te maken.

De voorbereidingen voor de Kunstprijs 2024 zijn in volle gang. Er wordt een jury samengesteld en de genomineerden worden geselecteerd. Het is de bedoeling dat de kunstprijs in de loop van 2024 bekend wordt gemaakt. Houd deze website in de gaten voor updates.

Procedure Saxion Kunstprijs 2024

A Over Saxion Kunst 2.jpg

De Saxion Kunstprijs is bedoeld voor jonge veelbelovende kunstenaars uit de omgeving van Saxion. Afgestudeerde studenten van een hbo-kunstopleiding komen hier tot een jaar na hun afstuderen voor in aanmerking. Alle disciplines zijn in principe toelaatbaar. Door middel van bezoeken aan eindexamenexposities wordt een voorselectie gemaakt van mogelijke genomineerden. Een jury bepaalt welke kunstenaars daadwerkelijk genomineerd worden en kiest daaruit de winnaar van de Saxion Kunstprijs.

Ben jij net afgestudeerd aan een kunstopleiding in de omgeving van Saxion of ken jij iemand die talent heeft? Neem dan contact op met kunst@saxion.nl.
 

Saxion Kunstcollectie

informatie over kunst in bezit van saxion

Door Saxion en de voorlopers van de hogeschool is gedurende haar bestaan een grote collectie van kunstwerken verzameld. Momenteel heeft Saxion ongeveer 640 kunstwerken in haar gebouwen. Variërend van grafiekwerk van enkele centimeters tot een beeld van meer dan tien meter hoog. De meeste kunstwerken vind je ergens in een van de gebouwen. Als je goed oplet zie je overal kunst, in de gangen en in kantoren. Kijk ook eens boven je. Er hangen ook kunstwerken in de ruimte. De kunstcollectie ligt opgeslagen in de kunstopslag in het hoofdgebouw in Enschede. De collectie is digitaal ondergebracht in een database. Saxion kunst zal regelmatig themaexposities in Enschede en Deventer organiseren van werk uit de collectie.

Daarnaast biedt Saxion Kunst de mogelijkheid werk van talentvolle medewerkers of studenten te exposeren. Deze exposities zijn te vinden in Enschede in het hoofdgebouw in F1.25 wanneer daar geen Artist in Residence huist, en in Deventer voor de ingang van het theater D0.07.
 

Over Saxion Kunst

geschiedenis van saxion kunst

Over Saxion Kunst

Geschiedenis
Binnen Saxion zijn gedurende haar bestaan en dat van haar voorgangers altijd collega’s en studenten actief geweest met kunst-gerelateerde activiteiten. Er zijn kunstcommissie geweest in verschillende samenstelling met verschillende doelen. Soms was er een jaarlijks budget beschikbaar voor kunstaankopen. Ook zijn er periodes geweest dat er kunstprijzen georganiseerd werden of kunstprojecten in samenwerking met externe partijen zoals het Architectuurmuseum Twente, de Museumfabriek of Bridges.org.

Galerie Deventer, tot ongeveer 1996
(Rijks)hogeschool IJsselland heeft voor het vertrek naar de Handelskade in 1996 een eigen galerie gekend. De galerie was gevestigd in de Fesevurstraat en er werden regelmatig thematische tentoonstellingen gehouden, opgebouwd vanuit het eigen bezit. Ook exposeerden medewerkers en studenten er. Zo werden in Deventer in de negentiger jaren in het pand aan de Louis Pasteurstraat regelmatig exposities gehouden.

2001
In 2001 heeft Saxion Studium Generale het initiatief genomen om een prijs uit te reiken aan de beste afgestudeerde in de regio. Deze prijs heeft bestaan onder verschillende namen waaronder de IJselland kunstprijs, de Saxion Kunstopdracht, de Aanzetprijs en nu de Saxion Kunstprijs.

2003
In 2003 wordt door de Raad van Bestuur (RvB) een Saxionbrede Kunstcommissie benoemd met  vertegenwoordigers van Personeel, studenten, facilitair bedrijf en communicatie. In de commissie zit ook een aantal inhoudelijk deskundigen. De commissie adviseert de RvB omtrent het Saxion kunstbeleid in het algemeen of op onderdelen daarvan. Bron: ‘aanbeveling van Saxion Kunstbeleid 2003’

2016
In 2016 kiest het College van Bestuur voor een verandering in het kunstbeleid. Nieuw is het doel om kunst te verbinden aan onderwijs en onderzoek. In plaats van het aankopen van kunst voor de collectie worden projecten georganiseerd die een relatie hebben met actuele thema’s in het onderwijs en onderzoek.

2022
Saxion benoemt vanaf september 2022 een coördinator Saxion kunst. Daarmee is een einde gekomen aan de traditie van een kunstcommissie bestaande uit vrijwillige docenten, studenten, medewerkers. Zonder het werk van deze commissies en hun voorzitters was het huidige kunstbeleid niet mogelijk geweest. De coördinator kunst is verantwoordelijk is voor het beleid rond de kunstcollectie, het opzetten en organiseren van een Artist in Residence en de Saxion Kunstprijs.
 

Contact

Meer weten? Neem contact op met de coördinator Saxion Kunst, Ruben Sinkeldam, via kunst@saxion.nl.