Continu Verbeteren / Lean binnen Saxion

De wereld om ons heen verandert snel. Technologische innovaties volgen elkaar in een hoog tempo op. In deze dynamiek leiden we onze studenten op.

Saxion wil flexibel blijven inspelen op deze veranderingen en volop ruimte bieden aan vernieuwing. En met ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek willen we goed blijven aansluiten op het werkveld. Dit vraagt om wendbare medewerkers die meebewegen met de veranderende wereld.

Saxion wil als vitale netwerkorganisatie wendbaar, snel, effectief zijn. De student staat centraal.

Saxion wil als vitale netwerkorganisatie wendbaar en snel, effectief zijn. De student staat centraal. Daarom zetten we in op een cultuur van Continu Verbeteren / Lean. In een Continu Verbeteren organisatie denken de medewerkers elke dag na over hoe hun werk, vanuit studentperspectief, slimmer, beter en anders uit te voeren is. Medewerkers zijn daarbij ‘in the lead’; zij geven zelf vorm aan verbeteren. De middelen en methoden die we daarbij inzetten staan niet centraal. Ze zijn erop gericht om onze strategie te bereiken.

Wat zie je in een Continu Verbeter / Lean organisatie?

  • weekstarts
  • duidelijke overlegstructuren en prioriteiten
  • opgeruimde bureaus, ruimtes en klaslokalen
  • prestatie- en verbeterborden die inzicht geven op voortgang doelen en projecten
  • focus op kwaliteit en leren
  • transparantie
  • studentgerichte roosters
saxion-enschede-dag-1-hires-62.jpg

Programma Continu Verbeteren / Lean

Saxion wil de filosofie van Continu Verbeteren duurzaam implementeren. Om de organisatie bij de implementatie te helpen is het Programma Continu Verbeteren ontwikkeld. Eenheden die deelnemen aan dit programma krijgen een aantal maanden ondersteuning door Continu Verbeter coaches. In het programma is aandacht voor leiderschap, Continu Verbeteren in teams en in projecten.

Werken met Continu Verbeteren / Lean

De Academie Business, Building & Technology (BBT) werkt al met Continu Verbeteren en Lean. En met succes! Bekijk hun verhaal.

Collega’s aan het woord

Benieuwd naar inspirerende verhalen uit de praktijk? Simone van der Donk en Marijke Kling vertellen je hun verhaal!

Simone van der Donk

coach Continu Verbeteren / LEAN

"Iedereen is dagelijks bezig met wat beter kan, maar staat hier niet expliciet bij stil. Continu Verbeteren geeft je de ruimte om even uit te zoomen en jezelf af te vragen waarom doen we de dingen die we doen. Continu verbeteren sluit haarfijn aan op de soms wat uitgemolken uitdrukkingen: ‘de student centraal stellen’, ‘terug naar de bedoeling’, ‘eigenaarschap daar leggen waar hij hoort’ en ‘plattere organisatie’, maar geeft met er de praktische lean tools écht invulling aan. Ik sta voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Continu Verbeteren geeft je de ruimte om even uit te zoomen en jezelf af te vragen waarom doen we de dingen die we doen...

simone van der donk
Simone van der Donk - coach Continu Verbeteren

Of het nou gaat om het aanpassen van je les nadat je hem een keer hebt gegeven, of om het aanpassen van een lessenreeks omdat uit de cijfers blijkt dat je vak een struikelvak is. De mindset van continu verbeteren heeft iedereen in zich. Hoe mooi is het dat we hier in Continu Verbeteren samen invulling aan geven en de successen die we boeken visueel maken!"

saxion-deventer-hires-26.jpg

Marijke Kling

Saxion Parttime School

"De Saxion Parttime School maakt werk van een leven lang leren. We willen onze beloften naar onze klanten waarmaken. Dit vraagt om optimale ketensamenwerking in onze eigen organisatie en met academies en diensten. Met de focus op de gezamenlijke stip op de muur. Want voor je het weet is de afwijking de stip, en dat zorgt voor verspilling.

Continu Verbeteren biedt ons de nodige ondersteuning en tools om deze verbeterslagen te maken.

marije kling
Marijke Kling - Saxion Parttime School

Daarnaast helpt het als we onze werkprocessen optimaal inrichten en zoveel mogelijk dezelfde taal spreken. Bovendien is standaardiseren nodig om te kunnen flexibiliseren. Continu Verbeteren biedt ons de nodige ondersteuning en tools om deze verbeterslagen te maken."