Muntjes opgestapeld

Basisbeurs terug in het hoger onderwijs

De basisbeurs komt terug voor studenten in het hoger onderwijs. Het is een prestatiebeurs en hij wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.

Meer informatie

Meer informatie over de basisbeurs vind je op de website van DUO. Op de site van het Nibud lees je meer over hoe je financieel kunt rondkomen als je gaat studeren.

Wil je een gesprek over jouw persoonlijke situatie? Maak dan een afspraak met een van onze studentendecanen via Servicepoint.