European Credit Transfer System (ECTS)

Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is een instrument van het European Higher Education Area (EHEA) om opleidingen en programma’s meer transparant te maken en daarmee de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren.

De toekenning van de ECTS credits is gebaseerd op de studielast van de student. Eén credit omvat 28 uur die een student besteedt aan colleges, workshops, toetsen etc. en de voorbereiding daarvan. Een studiejaar omvat 60 ECTS credits, verdeeld in 4 periodes van 15 ECTS credits. ECTS credits zijn een gestandaardiseerde methode om objectief de studielast van een opleiding/module te bepalen; ongeacht de locatie waar de opleiding wordt aangeboden.