Studenten in overleg

Ben jij eerstejaarsstudent, ligt je studie op schema en ben je bereid extra tijd en inzet te leveren? Dan is Honours echt iets voor jou! Daarmee haal je meer uit je studie én jezelf door je kennis te verbreden of te verdiepen. Dit is niet alleen leuk, maar ook goed voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Voorlichtingen 2024-2025

Kom naar één van onze voorlichtingsmomenten en ontdek of Honours bij jou past.

Klik hier!

Met ingang van het studiejaar 2024-2025 worden de Top Talent programma’s van Saxion anders georganiseerd. Waar je eerder, voorafgaand aan de start, een keuze moest maken tussen een Honours Programma (verbredend) of een Excellentietraject (verdiepend) -en daar dan drie jaar lang aan deelnam- komen nu alle mogelijkheden in één overkoepelend programma aan bod: Honours.

Student schrijft iets op

Het Honours onderwijs van Saxion loopt vanaf het tweede studiejaar naast je reguliere bachelor en duurt drie jaar. Binnen het Honours onderwijs verbreed óf verdiep je je kennis (of beiden!). Het programma staat open voor studenten van alle opleidingen.

Het profiel van een Honours student
Je hoeft niet ‘de beste van de klas’ te zijn. Je bent echter wel bereid extra tijd en inzet te leveren. We gaan samen op zoek waar jouw drive en passie liggen. Zo ontdek je niet alleen waar je goed in bent, maar ontwikkel je ook je professionele vaardigheden en persoonlijke talenten.

Studiebelasting
De geschatte studiebelasting van Honours onderwijs is vergelijkbaar met 30 studiepunten (EC’s), verspreid over meerdere jaren (een of twee dagdelen per week). De EC’s die je met Honours haalt, kun je niet inwisselen voor bachelor studiepunten. Als je het programma succesvol afsluit, nominaal gestudeerd hebt en een goed afstudeerresultaat* behaald hebt, krijg je een speciale aantekening op je getuigschrift. Het Honours onderwijs heeft geen gevolgen voor de studieduur van je bachelor en als je het vroegtijdig beëindigt, om welke reden dan ook, heeft dat ook geen invloed op je reguliere opleiding.

*Je moet voor je reguliere afstudeertraject in je bachelor minimaal een 7 halen. Bij sommige opleidingen is dit één product, bijvoorbeeld een thesis. Bij andere opleidingen bestaat het afstuderen uit meerdere te behalen toetsen, waarvan het gewogen gemiddelde minimaal een 7 moet zijn.

Student aan het werk

Honours Learning Space
Binnen het Honours onderwijs werken we samen in de zogenaamde Honours Learning Space. Deze learning space bevat alle onderwerpen die ontzettend interessant en relevant zijn, maar buiten het reguliere onderwijs vallen. Het aanbod van de learning space komt van binnen én buiten Saxion. Qua onderwerpen kun je, onder andere, denken aan aan Eudres, City Deal, Buddy to Buddy, maar ook verscheidene festivals of congressen. Ook de vorm waarop het onderwijs gegeven wordt onderscheidt zich van het reguliere onderwijs. Denk aan excursies, bootcamps, hackathons, vraagstukken uit de maatschappij, gastlezingen, workshops en masterclasses. Kortom: de mogelijkheden zijn eindeloos, mits het binnen het Honours principe* past. Samen met jouw cluster ben jij zelf verantwoordelijk voor de keuze voor een bepaald onderwerp of activiteit.

Wat is het *Honours principe?
Honours onderwijs is een vrije vorm van extra uitdagend onderwijs, dat verder gaat waar je reguliere opleiding ophoudt. Iedereen komt in aanmerking voor het programma, zolang je maar gemotiveerd en nieuwsgierig bent. Het onderwijs is verbredend en verdiepend en de interdisciplinaire vorm geeft je de ruimte om over grenzen van je vakgebied heen te kijken. Honours onderwijs betreft dus geen standaard lessen in een leslokaal. In samenwerking met studenten van verschillende opleidingen bepaal je zelf waar jouw interesse naar uitgaat en welk pad je hierin bewandelt.

Honours cluster
Het Honours cluster waar je onderdeel van gaat uitmaken bestaat uit studenten van verschillende achtergronden en jaargangen. Samen met dit cluster bepaal je de onderwerpen waar jullie voorkeur of interesse naar uitgaat. Deze clusters hebben namelijk geen standaard (inhoudelijk) thema; deze onderwerpen haal je immers uit de Honours Learning Space. Samen met jouw cluster organiseer je overigens zelf ook bijdragen aan de learning space. Dit alles onder begeleiding van ervaren Honours coaches. Ook zij hebben verschillende achtergronden en expertises. Naast de gewoonlijke dagen met jouw cluster zijn er ook gezamenlijke dagen met alle Honours studenten. Denk hierbij aan zogenaamde ‘challenge days’ of projectedagen. Hier ontvang je natuurlijk meer informatie over zodra je van start gaat.

Tijden en dagen
De cluster groepen vinden veelal plaats op de dinsdag, woensdag en donderdag (einde middag/vroege avond). Het is de bedoeling dat je bij één van deze groepen aansluit. De Honours learning space (de verscheidene onderwerpen/activiteiten) vindt plaats naar gelang het actuele aanbod. 

Student Ondernemerschap & Retailmanagement saxion

Ervaringen van oud studenten
'De drie Honours jaren zijn voor mij verbredende jaren geweest waarbij ik de kans kreeg om mijzelf te ontwikkelen. Met behulp van mijn peergroep ben ik erachter gekomen waarom ik doe zoals ik doe, hoe ik handel en hoe ik kan groeien.'

"Fantastisch, mooi, moeilijk, uitdagend, inspirerend en motiverend zijn de woorden waarmee ik mijn Honours ervaring zou beschrijven. Het waren drie bewogen jaren, waarin ik mij enorm heb mogen en kunnen ontwikkelen. Als persoon en als professional."

Pabo-studente met laptop - lerarenopleiding basisonderwijs studie Saxion
tbk saxion

Honours volgens studenten en docenten

Let op: deze video is opgenomen vóór de naamsverandering van Top Talent naar Honours. De inhoud van de video is echter nog steeds interessant en relevant; het geeft de sfeer weer zoals studenten dat in het Honours onderwijs ervaren. Waar Top Talent wordt benoemd mag je dus Honours lezen.
Accepteer de cookies om deze video te bekijken Meer over cookies

Contact

Heb je vragen? Mail dan naar honours@saxion.nl Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van de medewerkers van het team:

Marike Lammers

Marike Lammers

Manager OnderwijsInnovatie Hub

Raymond.jpg

Raymond ter Woord

Secretaris Saxion Top Talent

Foto1.jpg

Ellen van Baalen

Programmamedewerker Saxion Top Talent