Saxion-9410-LR.jpg

Succesvol communiceren begint met taal. Een goede beheersing van de Nederlandse taal vergroot je mogelijkheden en kan je professionele en sociale leven nieuwe impulsen geven.

Saxion-NT2 biedt op verschillende niveaus cursussen Nederlands voor anderstaligen aan: van beginners (CEF A0-niveau) tot Staatsexamen II (CEF B2-niveau) en verder tot C1. Je kunt bij ons zowel intensieve dagcursussen als avondcursussen volgen. De individuele trajecten zijn geschikt voor anderstaligen die naast hun werk (of andere verplichtingen) graag snel de Nederlandse taal willen leren.

Saxion bereidt je voor op het Staatsexamen NT2, programma II (niveau B2) of programma I (niveau B1) en op studeren in het hoger of middelbaar onderwijs in Nederland. Er zijn vijf verschillende taalmodules; A1, A2, B1, B2 en B2+. 

Bij voldoende aanmeldingen starten alle modules vier keer per jaar: in september, in november, in februari en in mei.

Je kunt deelnemen als je: 

 • Een opleiding hebt gedaan die vergelijkbaar is met minimaal havo of mbo op niveau 4;
 • Engels beheerst op niveau A1. 

Naast een niveaubepaling Nederlands, toetsen we tijdens de toelatingsprocedure je taalleerbaarheid en Engels. 

Op onze locatie in Enschede kun je de module KNM volgen. Tijdens deze module maak je kennis met de Nederlandse instanties, regels, normen en waarden. Na afronding van de module KNM ben je goed voorbereid op dit inburgeringsexamen en weet je het nodige over de acht belangrijkste thema’s:

 • Werk en inkomen
 • Omgangsvormen, waarden en normen
 • Wonen
 • Gezondheid en gezondheidszorg 
 • Geschiedenis en geografie 
 • Instanties 
 • Staatsinrichting en rechtsstaat
 • Onderwijs en opvoeding

Ben je na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan is KNM een verplicht onderdeel van je inburgering. Deze module richt zich dan ook voornamelijk op inburgeraars. Ben je niet inburgeringsplichtig, maar wil je wel meer weten van de Nederlandse samenleving, dan ben je uiteraard ook van harte welkom.

Je kunt deelnemen als je taalniveau Nederlands minimaal A2 is. Heb je nog geen A2, kijk dan bij onze NT2-cursussen naar de modules A1 of A2.

Het Saxion Schakeljaar bereidt je goed voor op het studeren in het Nederlandse hoger onderwijs. Hierdoor vergroot je je kansen op het succesvol afronden van een studie.

Je volgt drie onderdelen tegelijkertijd:

 1. Taal: Als je nog geen B2 hebt, volg je het eerste half jaar verplicht onze B2-module. De tweede helft van het jaar volgt iedereen de module B2+. Lees meer over Nederlands als een tweede taal.
 2. Schakelvakken: Bij Saxion volg je de vakken die te maken hebben met studievaardigheid en voorbereiding op je studie.
 3. VAVO-vakken: bij het VAVO-Lyceum volg je de vakken die bepalend zijn voor het profiel van jouw toekomstige studie.

Bij voldoende deelnemers kun je het Schakeljaar zowel op de locatie Deventer als Enschede volgen.

Contact

Voor meer informatie kun je mailen naar talencentrum.ssc@saxion.nl of bellen met 088 - 019 3669.
Of kom langs op ons NT2-spreekuur op maandag van 10.00 - 11.00 uur (bij de receptie in Deventer en Enschede vragen naar het NT2-spreekuur).

FAQ

 • Stap 1: Je meldt je aan voor de cursus van jouw keuze
 • Stap 2: Je maakt een toets Engels en een taalleerbaarheidstoets
 • Stap 3: Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek
 • Stap 4: Je maakt een niveaubepalingstoets Nederlands
 • Stap 5: Je hoort in welk niveau je mag instromen en krijgt jouw rooster

Welk taalniveau is nodig voor een studie bij Saxion?

 • Voor een studie in het Nederlands is niveau B2 (Staatsexamen NT2 II) nodig.

 • Ja, Saxion heeft het Keurmerk Bik op Werk, dus inburgeringsplichtigen kunnen met inburgeringsgeld een taalcursus bij Saxion volgen. Je hebt dan wel de verplichting om aan het eind van de laatste cursus Staatsexamen NT2 te doen.
 • Als je al succesvol een inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2 hebt gedaan, ben je niet meer inburgeringsplichting en kun je geen geld meer lenen via DUO. Doe dus pas examen als je geen cursus meer wilt volgen!

De kosten verschillen per cursus:

 • Bekijk de kosten van de dagcursus

 • Bekijk de kosten van de avondcursus 

 • Bekijk de kosten voor het Schakeljaar 

 • Bekijk de kosten voor WO Betaplus Schakeljaar 

De lessen zijn elke week, volgens een vast rooster behalve in de schoolvakanties van Saxion.

 • De cursus begint op een vooraf vastgestelde datum, mits er voldoende aanmeldingen zijn.
 • De cursus is afgelopen als het aantal lessen dat voor de cursus staat, is gegeven. Aan het eind van cursus wordt een niveautoets afgenomen. In de eerste lesweek wordt een planning van de cursus uitgedeeld.

Werd je na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doe je naast het Staatsexamen NT2 nog twee examens: het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Slaag je voor de examens, dan krijg je het inburgeringsdiploma. Je krijgt ook een Diploma Staatsexamen NT2.

 • Je kun Staatsexamen NT2 I doen na de B1-cursus;
 • Je kunt Staatsexamen NT2 II doen na de B2-cursus.

Let op: nadat je een Staatsexamen NT2 (indien voor jou van toepassing inclusief KNM en ONA) hebt gehaald, heb je geen recht meer op inburgeringsgeld!

Privacyreglement

Saxion is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgevens en heeft een Privacyreglement Persoonsgegevens Studenten Saxion. Saxion werkt volgens het Saxion Beleid Verwerking Persoonsgegevens. Tijdens de NT2-cursussen voor Inburgering werken we volgens dit privacyreglement.

Klachtenreglement

Dit klachtenreglement is van toepassing op NT2-cursussen voor Inburgering van het Saxion SSC Talencentrum.