Digitaal Innoveren

 • Aantal ECTS credits

  30

 • Taal

  Nederlands

 • Plaats

  Enschede

 • Kwartiel

  1, 2, 3, 4

 • Vorm

  Voltijd

Soort minor A. Een Saxion minor toegankelijk voor alle hbo-opleidingen, mits er geen overlap is met je huidige opleiding.
Thema Economie, Management en Organisatie, ICT & Media, Life Science, Design & Technology

Ben jij ook zo iemand die denkt dat het altijd beter kan? Niet snel genoegen neemt met de dingen zoals ze gaan. Kun jij ook niet tegen mensen die altijd zeggen’ Maar zo doen we dat altijd al’. Dan is de minor ‘Digitaal innoveren’ echt op je lijf geschreven. We gaan tijdens de minor werken aan je competenties die je nodig hebt om digitaal te kunnen denken en doen. Persoonlijkheidsontwikkeling, zelfreflectie, trainingen en gastcolleges zullen je uitdagen om beter te worden waar je al goed in bent.

Tijdens deze minor ontwikkel je algemene en specifieke competenties die je van pas komen in je rol als digitale innovator. Dit houdt in dat je zowel digitale kennis als wel managementvaardigheden in een digitale omgeving op doet, beide zijn hard nodig om van jou een generalist te maken die op het gebied van innovatief denken en doen zijn/haar mannetje staat.

Tijdens de minor gebruik je Digitale Strategie met de Big 5 van ICT gebruikt van Spil et al..  om innovaties te erkennen, herkennen en classificeren. Je gaat verder zelf actief en oplossingsgericht en reflecteren zelf op zoek gericht naar juiste kennis en modellen om een digitale probleemstelling te vertalen naar een oplossing die ook daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Gezien de verschillende rollen en de vereiste eindkwalificatie wordt er gebruik gemaakt van verschillende leerlijnen.

In deze minor ontwikkel je je als digitale professional, dit houdt in dat zowel digitale kennisontwikkeling als management skills worden belicht en uitgediept. Daarbij spelen de zogenaamde 21st Century skills een voorname rol, we krijgen hulp van experts uit het digitale werkveld. Dat maakt deze minor extra interessant, de kennis van het bedrijfsleven wordt gedeeld met jullie, de studenten.

Samen met studenten met zeer verschillende achtergronden en competenties ga je werken aan projecten uit de dagelijkse MKB praktijk. Daardoor krijg je voortdurend nieuwe insights voor de uitdagingen die je tijdens deze minor mag verwachten.

In deze minor word je uitgedaagd om oorspronkelijk te denken, niet in voor de hand liggende oplossingen, maar je leert oplossingen te bedenken waar nog niemand aan gedacht had. Je gaat zelf actief en oplossingsgericht werken en reflecteren, zelf op zoek naar juiste kennis en modellen om een digitale probleemstelling te vertalen naar een oplossing die ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan een kapper die afspraken wil spreiden door dynamische prijsbepaling. Hoe zie jij dat voor je? Of een hovenier die slimme tuinen wil aanleggen, waarbij de tuinen laten weten welk onderhoud er nodig is? Onmogelijk? Laat maar zien. Kortom jouw digitale innovaties gaan ertoe doen!

Natuurlijk wordt er planmatig gewerkt met inzet van onderzoek, strategische planning en het formuleren van doelstellingen met betrekking tot innovatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de relevante stakeholders. Jullie dragen zorg voor de uitvoering, controle en evaluatie en zorgen dat alle betrokkenen gezamenlijk de juiste acties ondernemen waardoor er toegevoegde waarde wordt gecreëerd, geleverd en/of behouden voor de gewenste doelgroep. Je creëert een echt ‘win-win situatie’.

Er wordt planmatig gewerkt met inzet van onderzoek, strategische planning en het formuleren van doelstellingen met betrekking tot innovatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de relevante stakeholders. Jullie dragen zorg voor de uitvoering, controle en evaluatie en zorgen dat alle betrokkenen gezamenlijk de juiste acties ondernemen waardoor er toegevoegde waarde wordt gecreëerd, geleverd en/of behouden voor de gewenste doelgroep. Je creëert een echt ‘win-win situatie’.

Deze minor is voor jou als je je innovatie vaardigheden en onderzoeksvaardigheden (verder) wilt ontwikkelen met het oog op de toekomst na je opleiding. Je moet er niet voor terugschrikken om buiten de gebaande paden en je eigen comfortzone te gaan.   

Als jij je dus wel eens afvraagt: “hoe kan ik nu echt innoveren en hoe kan ik op een andere manier naar een probleem kijken? Schrijf je dan in en stuur (een korte) motivatiebrief naar m.p.both@saxion.nl

Om je te kunnen inschrijven volg je op dit moment een hbo-opleiding en heb jij je propedeuse behaald.

Kwartiel 1

Theorie (5 EC)
Eerst wordt de basis gelegd om innovatie te erkennen, herkennen en classificeren. De Big 5 is de leidende theorie en zal diep worden uitgelegd. Op basis van aangeleverde theorie wordt een basis gelegd voor de verdere minor. Om de theorie te toetsen krijg je een meerkeuzetoets.

Digital Future / Business model innovatie (5 EC)
Verschillende Smart businessmodellen worden door experts toegelicht. Experts op het gebied van blockchain, digitalisering, etc. Onderwerpen die aan bod komen, Smart Cities, Smart Farming, Industry 4.0, etc. Jullie maken elke week opdrachten op basis van de thema’s. Alle opdrachten samen moeten een voldoende zijn.

Innovatie ethiek  (5 EC)
Innovatie brengt ook ethische vraagstukken met zich mee. Jullie gaan leren hoe ethische vraagstukken ook bestaan bij innovatie. Voorbeelden hiervan zijn: Wat als de zelfrijdende auto racistisch is geprogrammeerd? Wat betekent het dat Google maar 25% van het internet in kaart brengt? Ethiek wordt getoetst door middel van een essay en een debat.

Kwartiel 2
Op basis van actuele cases uit het MKB, die samen met het De Digitale Werkplaats Twente worden geselecteerd. Er komt een Praktijk Wetenschappelijk Onderzoek (PWO). Vanaf kwartiel 2 is het probleemgestuurd onderwijs (PGO) model de leidraad voor het praktijkgericht onderzoek. Op basis van een opdracht vanuit het bedrijfsleven moeten jullie de ijsberg ontdekken. De diepere vraag achter de vraag. Dankzij deze actieve manier van leren blijft kennis goed hangen én leer je vaardigheden die essentieel zijn voor werken in de 21e eeuw.

Elke PWO wordt behandeld aan de hand van een zevensprong, die bestaat uit de volgende stappen:

 • ophelderen van onduidelijke terminologie;
 • het formuleren van de probleemstellingen;
 • het brainstormen;
 • de probleemanalyse, waarin alle punten van de brainstorm worden besproken;
 • het formuleren van de leerdoelen;
 • zelfstudie / zoeken van informatie buiten de groep;
 • het nabespreken van de leerdoelen/ nieuwe kennis synthetiseren en testen.

Al met al een zeer leerzame tijd waarin je leert innoveren met gebruik van digitale middelen.

Leereenheden

Verplichte vakken