Studenten in overleg

Fast Forward Traineeship

Fast Forward koppelt ondernemingen in Oost-Nederland aan talentvolle trainees. De geselecteerde trainees solliciteren op grond van hun interesse en hun persoonlijke ontwikkelingsplan naar de traineeships bij diverse bedrijven.

Onze doelstelling

Doelstelling van Fast Forward is het maximaal ontwikkelen van jonge talentvolle trainees door hen een omgeving te bieden waarin ze worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot professionals die van toegevoegde waarde zijn voor de bedrijven in het Saxion werkgebied.  

Wij brengen carrières in een stroomversnelling door hen gedurende 2 jaar leer- en werkervaring te laten opdoen bij verschillende bedrijven. Voorafgaand aan de match met bedrijven is er een zorgvuldige en zeer uitgebreide werving- en selectieprocedure zodat de bedrijven gegarandeerd toegevoegde waarde geleverd krijgen. Aansluitend bieden wij trainees een uniek ontwikkelprogramma aan dat is gebaseerd op action learning en zich richt op personal leadership.

Intensieve kennismaking van talentvolle trainees met bedrijven
In een periode van twee jaar maakt je als trainee intensief kennis met een aantal bedrijven op verschillende posities op minimaal hbo+ niveau. Parallel daaraan volgt elke trainee een post-hbo ontwikkelprogramma met het accent op de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke vaardigheden (zie: Leren en werken). De bedrijven betalen de trainees op basis van het minimumloon voor 23 jaar en ouder (en hoger voor de tweede en derde opdracht) en ze financieren o.a. het ontwikkelprogramma. Sommige bedrijven plaatsen meerdere opdrachten bij Fast Forward, andere doen eenmalig zaken met ons.

Wij brengen carrières in een stroomversnelling

Op zoek naar een trainee?

Het post hbo traject van Fast Forward biedt getalenteerde afgestudeerden van hbo en wo een traineeship aan van twee jaar, waarbij met meerdere bedrijven en instellingen in het oosten van Nederland kennis kan worden gemaakt gedurende een aantal traineeships. Daarnaast ontvangt de trainee begeleiding bij zijn verdere ontwikkeling en een trainingsprogramma op de vrijdagmiddag.

Solliciteer direct!

Op zoek naar een trainee?

Wanneer je bedrijf of instelling een trainee zoekt, neem dan eens contact op met de adviseurs van Fast Forward. Ook voor invulling van een vacature kunnen we je van dienst zijn!

Trainee in huis halen? 

Bedrijven (instellingen en overheden) die geïnteresseerd zijn in het Fast Forward traineeship en of een trainee kunnen telefonisch contact opnemen of door middel van het aanmeldformulier. Er zal direct contact worden opgenomen om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Meld je bedrijf aan voor een trainee
Trainee achter de computer aan het werk

Contact en adres

Wil je meer weten of Fast Forward? Neem dan gerust contact met ons op!
Tel: 088 - 019 6082 / 088 - 019 1674
E-mailfastforward@saxion.nl

Locatie
Ariënsplein 1 - Kamer Z0.08
7511 JX Enschede

Social media
Volg ons op Facebook
Volg ons op LinkedIn
Volg ons op YouTube

Trainee op bank

Onze doelstelling dat 90% van deze young professionals in de Saxion regio werkzaam moet blijven halen wij al jaren ruimschoots want ruim 90% van deze young professionals blijft in onze regio werkzaam. En dit alles doen wij al sinds het jaar 2000!

  • Aantal plaatsingen 761
  • Aantal trainees 300
  • Aantal bedrijven 228

1. Is de trainee bij het bedrijf in dienst of bij Fast Forward?
De trainee krijgt een tijdelijk arbeidscontract bij het bedrijf. De trainee is dus niet in dienst van Fast Forward. Dit betekent dat ook secundaire arbeidsvoorwaarden van het bedrijf van toepassing zijn. Het contract kan enkele maanden zijn, maar kan ook worden verlengd waardoor een langere arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Dit alles afhankelijk van de duur van de werkzaamheden.
Naar boven

2.Welke kosten zijn aan een traineeship verbonden?
Een trainee die in zijn eerste opdracht wordt geplaatst verdiend het minimumloon voor 22-jarigen, voor de tweede opdracht komt daar €130,- bruto per maand bij en voor de derde periode nog eens €130,- per maand. Het gaat in de laatste periode dan inmiddels om een medewerker met bijna 1,5 jaar werkervaring.

Daarnaast betaalt het bedrijf maandelijks een vast bedrag aan Fast Forward. Hier worden de kosten voor werving en selectie, begeleiding en het ontwikkelprogramma van de trainee uit betaald. Omdat Fast Forward werkt zonder winstoogmerk komt het bedrijf op een zeer concurrerend tarief uit.

3. Mag een trainee bij ons bedrijf blijven?
Ja, maar alleen aansluitend na de laatste trainee-periode. Wij willen liever niet dat de trainee tussentijds met het traineeship/ontwikkelprogramma stopt. Wanneer bedrijf en trainee hier toch toe besluiten, moet het bedrijf een fee betalen. Na de derde periode hoeft geen fee te worden betaald, zodat het voordeliger is een trainee het traineeship te laten afronden en daarna in dienst te nemen. Een en ander wordt contractueel vastgelegd.

4. Om wat voor opdrachten en bedrijven gaat het?
Alle bedrijven in de profit en non-profit sector kunnen een opdracht voor een Fast Forward trainee formuleren: commerciële bedrijven, maar ook gemeenten, zorg, woningbouw, bankwezen, etc. De enige voorwaarde is dat er een leerzame opdracht ligt op minimaal hbo niveau. Dit kan een projectopdracht zijn, maar de trainee kan ook meewerken op een afdeling, assistent van een manager zijn, tijdelijk werkzaam zijn ter vervanging van een zieke medewerker etc.

5. Wat levert dit op voor mijn bedrijf?
U krijgt een zorgvuldig geselecteerde ambitieuze medewerker die bereid is zich nieuwe kennis eigen te maken en zich verder te ontwikkelen. Maar ook zal onze trainee de reeds opgedane en te verwerven kennis bij Fast Forward delen met de collega's in uw bedrijf. U komt op deze manier in contact met ambitieus jong talent, terwijl u verder geen verplichtingen aangaat, afgezien van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. 

6. Hoe vindt de match plaats?
Het bedrijf levert een opdrachtomschrijving in bij Fast Forward en de adviseurs van Fast Forward kijken of er een passende trainee beschikbaar is. Deze trainee wordt vervolgens voorgesteld aan het bedrijf, waarna een sollicitatiegesprek plaatsvindt.

7. Welke trainees melden zich aan voor het Fast Forward traject?
Trainees van het hbo- en wo uit allerlei studierichtingen. Vaak wordt gedacht dat het afgestudeerden zijn die moeilijk een baan kunnen vinden, maar het tegendeel is waar. De meeste trainees die instromen bij Fast Forward willen zich verder ontwikkelen, maar doen dat liever niet door nog een dure studie te “stapelen”. Zij willen zich breed oriënteren op de arbeidsmarkt na afloop van hun studie en willen zich niet meteen vastleggen in een baan die aansluit op de afgeronde opleiding. Daarvoor geeft Fast Forward alle gelegenheid. Onze trainees worden, voor zij worden toegelaten, aan een zorgvuldige selectieprocedure onderworpen waarvan o.a. een IQ- en persoonlijkheidstest deel uitmaakt.

8. Hoe ziet het aanvullende ontwikkelprogramma er precies uit?
Fast Forward is een post hbo traject van Saxion. Uitgangspunt is een aantal competenties gericht op Personal Leadership. De werkzaamheden moeten de trainee de mogelijkheid bieden deze competenties verder te ontwikkelen. Bovendien wordt er een aanvullend ontwikkelprogramma aangeboden. Voor meer informatie zie: leren en werken.

9. Hoe is de verhouding leren en werken?
Het traineeship wordt uitgevoerd in een full time aanstelling. Binnen deze werkzaamheden, waarin leren en werken hand in hand gaan, wordt gemiddeld een dagdeel (4 uur) per week gereserveerd voor het aanvullende ontwikkelprogramma dat meestal plaatsvindt op de vrijdagmiddag.

10. Hoe vindt de begeleiding plaats?
Iedere trainee krijgt een coach vanuit Fast Forward toegewezen. Deze houdt samen met de trainee de vorderingen in het ontwikkelproces bij. De werkzaamheden op de werkplek worden begeleid door een bedrijfscoach. De bedrijfscoach en de coach van Fast Forward hebben regelmatig contact om zowel de werkzaamheden als de persoonlijke ontwikkeling van de trainee te bespreken.

11. Worden er getuigschriften of diploma's uitgereikt?
Na afloop van een traineeship verstrekt de werkgever een certificaat voorzien van de naam en het beeldmerk van de betreffende onderneming en de resultaten van het traineeship. De twee jaren worden afgesloten met een certificaat van Saxion waaruit blijkt dat is deelgenomen aan het Fast Forward traject.