Subsidies en financieringsmogelijkheden

Er zijn tal van mogelijkheden om de opleidingskosten van medewerkers (deels) te financieren. Naast belastingvoordelen zijn er diverse subsidies. Hieronder hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.

image+SPS.jpeg

Er zijn tal van mogelijkheden om de opleidingskosten van medewerkers (deels) te financieren. Naast belastingvoordelen zijn er diverse subsidies. Hieronder hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen beschikken over beter opgeleid personeel. Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor medewerkers die zo’n traject volgen.

Meer info over Subsidieregeling praktijkleren

De HRM Scholingsregeling is een subsidie voor mkb-bedrijven met een vestiging in Overijssel. Het is bedoeld om hun werknemers met maximaal opleidingsniveau 3 de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich te ontwikkelen, zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden. De subsidie wordt van kracht bij minimaal vier maatwerkontwikkeltrajecten.

Meer info over Scholingsregeling mkb

De HRM Scholingsregeling is een subsidie voor mkb-bedrijven met een vestiging in Overijssel. Het is bedoeld om hun werknemers met maximaal opleidingsniveau 3 de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich te ontwikkelen, zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden. De subsidie wordt van kracht bij minimaal vier maatwerkontwikkeltrajecten.

Meer info over Scholingsregeling mkb

Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunnen studenten onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. De regeling geldt sinds 1 augustus 2017 voor mbo en sinds 1 september 2017 voor hbo en universiteit. 

Meer info over het Levenlanglerenkrediet

Als werkgever investeren in scholing? Ben je aangesloten bij een branchevereniging, dan kun je in aanmerking komen voor specifieke subsidieregelingen. Informeer bij de betreffende branchevereniging naar de mogelijkheden.

Fiscale voordelen

Volgt je werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, dan zijn je vergoedingen en verstrekkingen hiervoor onbelast voor jou als werkgever. Het gaat hier met name om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek.

Professionals uit de langdurige zorg die zich willen bij- of omscholen, kunnen gebruik maken van de Scholingsvoucher van het UWV. Dit is een subsidie van max € 2.500,-, waar de werknemer voor in aanmerking kan komen wanneer hij/zij een opleiding gaat volgen in de richting van een kansberoep of met een ervaringscertificaat (EVC) wil bewijzen geschikt te zijn voor werk bij (toekomstige) werkgever.

Het UWV biedt nog meer interessante regelingen om mensen in dienst te nemen of in dienst te houden. Bekijk ze hier!

Kijk voor meer info op de site van UWV

Wanneer werknemers zelf (een deel van) de opleiding betalen, zijn die studiekosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting van de medewerker. Onder studiekosten vallen bijvoorbeeld het collegegeld, studieboeken en studiebenodigdheden. De opleiding kan daardoor een stuk voordeliger uitpakken voor jouw werknemers!  

Meer info over de mogelijkheden