Subsidies en financieringsmogelijkheden

Er zijn tal van mogelijkheden om de opleidingskosten van medewerkers (deels) te financieren. Naast belastingvoordelen zijn er diverse subsidies. Hieronder hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.

image+SPS.jpeg

Er zijn tal van mogelijkheden om de opleidingskosten van medewerkers (deels) te financieren. Naast belastingvoordelen zijn er diverse subsidies. Hieronder hebben we de mogelijkheden op een rij gezet.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen beschikken over beter opgeleid personeel. Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor medewerkers die zo’n traject volgen.

Meer info over Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunnen studenten onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. De regeling geldt sinds 1 augustus 2017 voor mbo en sinds 1 september 2017 voor hbo en universiteit. 

Meer info over het Levenlanglerenkrediet

Als werkgever investeren in scholing? Ben je aangesloten bij een branchevereniging, dan kun je in aanmerking komen voor specifieke subsidieregelingen. Informeer bij de betreffende branchevereniging naar de mogelijkheden.

Fiscale voordelen

Volgt je werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, dan zijn je vergoedingen en verstrekkingen hiervoor onbelast voor jou als werkgever. Het gaat hier met name om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek.

Wanneer werknemers zelf (een deel van) de opleiding betalen, zijn die studiekosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting van de medewerker. Onder studiekosten vallen bijvoorbeeld het collegegeld, studieboeken en studiebenodigdheden. De opleiding kan daardoor een stuk voordeliger uitpakken voor jouw werknemers!  

Meer info over de mogelijkheden

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij Leerwerkloket terecht. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land, check hier of er ook een in jouw woonplaats zit.

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiairs te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

Meer info over Stagefonds Zorg