Smart Solutions Semester

Bij het Saxion Smart Solutions Semester werken studenten van verschillende opleidingen samen aan complexe vraagstukken van onze lectoraten en het bedrijfsleven. De oplossing voor deze vraagstukken is niet binnen één vakgebied te vinden. Daarom werken de studenten in interdisciplinaire projectteams, waarbij vernieuwing, creativiteit en samenwerking centraal staan.

Waarom Smart Solutions?

Dat klinkt natuurlijk interessant, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? In deze video leggen we uit hoe onze studenten aan de slag gaan met uw opdracht!

Alles op een rijtje

Voor bedrijven en lectoraten die interesse hebben in het Smart Solutions Semester, hebben we alvast de belangrijkste zaken op een rijtje gezet:

  • bekijk de factsheet om te zien wat u kunt verwachten van het semester;
  • bekijk de info per opleiding om te weten wat studenten van de deelnemende opleidingen kunnen bijdragen aan uw project;
  • of bekijk eerdere projecten ter inspiratie!

FAQ

Eigenlijk is het concept heel simpel: in het Smart Solutions Semester werken derde- en vierdejaarsstudenten vijf maanden lang (18 schoolweken à 32 uur) aan misschien wel uw uitdagende opdracht!

De teams bestaan uit zes tot acht studenten  van  verschillende opleidingen. Zo heeft ieder team een unieke mix van ervaring, vaardigheden en talenten. 

De teams mogen zelf kiezen hoe en waar ze werken. Dit kan digitaal, maar er is ook werkruimte beschikbaar bij Saxion. In onderling overleg is het ook mogelijk dat studenten af en toe bij u op locatie werken, bijvoorbeeld wanneer specifieke faciliteiten nodig zijn.

Om nog meer impact te halen uit deze kruisbestuiving van disciplines, maakt ieder projectteam daarnaast ook deel uit van een cluster. Ieder cluster bestaat uit drie of vier projecten waarvan de onderzoeksvragen hetzelfde of een sterk vergelijkbaar onderwerp hebben. Op deze manier profiteert u als opdrachtgever optimaal van onderlinge kennisontwikkeling en -deling.  

De projectteams worden door het Projectbureau samengesteld, onder andere op basis van de door u op het aanmeldformulier ingevulde projectomschrijving en het aanbod studenten per opleiding.

De samenstelling van het projectteam wordt gedeeld in de Teams-omgeving van het cluster, waartoe u voor aanvang van het semester toegang krijgt. Deze vindt u t.z.t. in de map ‘documenten’.

Hybride onderwijs 
De projectgroep is tijdens het Smart Solutions Semester in principe vrij om te bepalen waar ze willen werken. In praktijk zal dit, onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen, in onderling overleg bepaald worden en een combinatie zijn van on- en offline werken. Dit kan via de Teams-omgeving, op Saxion, of eventueel bij u op locatie.  

Microsoft Teams 
Om de onlinesamenwerking te faciliteren, is Microsoft Teams beschikbaar. Bij aanvang van het semester voegen wij u toe aan de Teams-omgeving. U ontvangt een e-mail met de uitnodiging om deel te nemen. De Teams-omgeving bestaat uit een algemeen ‘kanaal’ dat toegankelijk is voor alle studenten, opdrachtgevers en tutoren binnen het cluster. Hierin wordt geen project-specifieke informatie gedeeld. Daarnaast wordt een projectkanaal ingericht dat enkel toegankelijk is voor u, de studenten, de tutor en eerste examinator van uw project.  

Het semester beslaat in totaal 20 weken en de startdatum is altijd in september of februari. Belangrijk voor u als opdrachtgever zijn week 1 en 2, waarin u gevraagd wordt om de studenten te begeleiden bij het opstarten. 

In het midden van het semester en in week 18 leveren de studenten hun werk op. In week 18 gaat dat om de definitieve groepspresentatie (clusterpresentatie).

Meer informatie over de planning en wat u kunt verwachten van het semester ontvangt u bij aanmelding in de Get Started mailing.

Gedurende het semester zijn de studenten aan zet en nemen zij het initiatief voor het inplannen van afspraken. Elk team wordt procesmatig begeleid door een Saxion-tutor die de studenten coacht en beoordeelt.

U heeft als opdrachtgever de rol van inhoudelijk expert in de begeleiding van uw projectteam en bent gedurende het semester beschikbaar voor vragen van en afspraken met de studenten. We gaan ervan uit dat u als opdrachtgever uw projectteam faciliteert in het uitvoeren van het onderzoek en het project.  

Daarnaast zijn we ook benieuwd naar uw beoordeling van het geleverde eindproduct en uw beeld bij de professionaliteit van onze studenten. De tutor neemt contact met u op zodra u een rol heeft in de beoordeling. Heeft u ondertussen vragen of wilt u iets bespreken? Dan kunt u altijd contact met de tutor opnemen. 

U kunt van de studenten een uitnodiging voor een eerste afspraak in week 1 verwachten. Houd er rekening mee dat studenten vooral in het begin van het semester uw (inhoudelijke) begeleiding nodig hebben om een goed projectplan te kunnen opstellen.  

Aan het Smart Solutions Semester nemen ook internationale studenten en opleidingen deel. Het kan hierdoor zijn dat uw opdracht in het Engels uitgevoerd wordt. Voor vragen hierover, neem gerust contact op met uw Smart Solutions Semester contactpersoon.

Elk team wordt gecoacht door een Saxion-tutor. Als opdrachtgever heeft u de rol van inhoudsexpert en faciliteert u het team in de uitvoering van het onderzoek en project. U bent vanaf het begin van het semester beschikbaar voor vragen en afspraken en voorziet het team van feedback. Daarnaast bent u aanwezig bij een aantal clusterbijeenkomsten en adviseert u de tutor bij de beoordeling van het team.

Kosten die gerelateerd zijn aan het project worden betaald door de opdrachtgever (bijvoorbeeld reiskosten, materialen of beursbezoeken).

Elk team en opdrachtgever ondertekent aan het begin van het semester de projectovereenkomst Smart Solutions Semester. Daarin zijn zaken als geheimhouding en aansprakelijkheid opgenomen.

Heeft u een geschikt interdisciplinair project voor het Smart Solutions Semester? Dan kunt u deze indienen via ons aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Het project wordt gescreend op interdisciplinariteit, complexiteit en zelfstandigheid. Of uw project van start gaat hangt af van de geschiktheid en het aantal studenten dat zich daadwerkelijk inschrijft. Zodra dit inzichtelijk is, ca 6 weken voor start van het semester, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Wanneer uw project van start kan gaan ontvangt u van ons verdere instructies en informatie ter voorbereiding op uw deelname aan het semester.

Smart Solutions in beeld

Benieuwd naar de projecten van voorgaande jaren? Bekijk dan eens de video van onze talkshow met host Brecht van Hulst!

Aanmelden en contact

Meer weten over het Smart Solutions Semester of interesse om een opdracht te laten uitvoeren door een groep studenten? We horen het graag!

E-mail ons

Deze ontwikkeling wordt (mede) gefinancierd vanuit de Kwaliteitsafspraken.