'Met een Fast Forward-trainee haal je iemand binnen die met een frisse blik naar je organisatie kijkt'
Onderzoek

Onderzoek naar duurzaam (ver)bouwen: Saxion en woningcorporatie Domijn bundelen krachten

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Hoe zorg je er als woningcorporatie voor dat je huurders comfortabel, gezond en betaalbaar kunnen wonen? En hoe combineer je dat met de ambities en uitdagingen die je hebt om je woning duurzaam te bouwen of te verbouwen? Saxion en woningcorporatie Domijn uit Enschede bekrachtigen deze week hun samenwerking met de ondertekening van een convenant. De komende jaren gaan beide partijen structureel samenwerken, waarbij onderzoek en praktijk elkaar gaan voeden en versterken.

Gezondheid, welzijn en betaalbaarheid

Het Saxion-lectoraat Sustainable Building Technology en Domijn hebben de ambitie om tot een langdurige en structurele samenwerking te komen op het gebied van resultaatgericht verbouwen en verduurzamen. Doel is dat de woningcorporatie, door onderzoek met Saxion, beter onderbouwde keuzes kan maken bij het verduurzamen van haar bestaande woningvoorraad. Ook moet de samenwerking tussen Saxion en Domijn er toe leiden dat de maatschappelijke discussie rond het thema onderbouwd gevoerd wordt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de keuze tussen het verduurzamen van woningen of, als alternatief, het slopen en nieuwbouwen ervan. De gezondheid en het welzijn van de huurders staan centraal, net als de betaalbaarheid van de woningen.

Waardevolle samenwerking

Woningcorporaties als het Enschedese Domijn krijgen bij het onderhoud en ontwikkelen van hun woningaanbod steeds vaker te maken met de maatschappelijke veranderingen en politieke vraagstukken op het gebied van milieu, energie, klimaat. Dat zijn opgaven die slim gecombineerd moeten worden met de voorwaarden voor huurders. Het uitgangspunt is altijd: het bieden van betaalbare woningen waarin het prettig en gezond wonen is.

We doen niet zomaar iets, we willen echt weten en bewijzen dat iets werkt. Daar is meer kennis en onderzoek voor nodig de komende jaren. Daarom is de samenwerking met Saxion essentieel voor ons.

Rutger Vrielink, manager Strategie & Innovatie van woningcorporatie Domijn

Slimme mogelijkheden uitproberen

Rutger Vrielink, manager Strategie & Innovatie van Domijn vindt dat de samenwerking met Saxion van grote waarde is om die verschillende vraagstukken en ambities op elkaar af te stemmen en in balans te brengen: “Onze doelen zijn helder. Vóór 2050 willen we al onze woningen CO2-neutraal hebben. En we bouwen en verbouwen circulair en klimaat-adaptief. We zoeken naar oplossingen om anders met milieu, energie en klimaat om te gaan. 2050 lijkt heel ver weg, maar we willen voor die tijd enorm veel bereiken. Dat kost veel tijd en geld. Daarbij komt dat we áltijd betaalbaar, goed en gezond wonen van onze huurders voorop blijven stellen. Wat we al weten én wat betaalbaar is, passen we daarom grootschalig toe. En voor de dingen waar we nog geen oplossing voor hebben, proberen we nieuwe, slimme mogelijkheden uit. Geven die een goed en betaalbaar resultaat, dan passen we die toe op andere woningen. We doen niet zomaar iets, we willen echt weten en bewijzen dat iets werkt. Daar is meer kennis en onderzoek voor nodig de komende jaren. Daarom is de samenwerking met Saxion essentieel voor ons.”

Direct aansluiten op de onderzoekslijn

Ook voor Saxion is het bekrachtigen van de samenwerking waardevol. Lector Christian Struck: “Domijn is  een  dynamische woningcorporatie die proactief is in de verduurzaming van haar woningen. Als lectoraat kunnen we er direct de onderzoeks- en ontwikkelbehoeftes ophalen. Deze vraagstukken sluiten aan op onze onderzoekslijn Resultaatgericht Verbouwen, waarin wij fundamentele kennis aan praktische vraagstukken koppelen. Ook kunnen we als samenwerkingspartners een bijdrage leveren in landelijke en Europese projecten. Het is vaak moeilijk om op korte termijn consortiumpartners te vinden. Wij kennen elkaar al, begrijpen elkaar en de samenwerking is goed. Domijn is daarnaast een erg innovatieve corporatie die zelf ook aan de slag wil én gaat met de maatschappelijke vraagstukken die er rond de verduurzaming van woningen ontstaan.”

Domijn is een dynamische woningcorporatie die proactief is in de verduurzaming van haar woningen. Als lectoraat kunnen we er direct de onderzoeks- en ontwikkelbehoeftes ophalen.

Christian Struck, lector Sustainable Building Technology bij Saxion

Circulair bouwen of verbouwen

De samenwerking tussen Saxion en Domijn richt zich op het aanvragen en uitvoeren van onderzoeksprojecten, waarbij zowel Saxion-onderzoekers, -docenten en -studenten als medewerkers van Domijn betrokken zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om projecten rond energie, binnenklimaat, circulair bouwen of verbouwen en het reduceren van CO2-emissies. Ook het implementeren van nieuwe technologieën, productieprocessen en samenwerkingsvormen in de keten rond woningbouw en -verhuur zijn onderwerp van onderzoek. Alles is er op gericht om duurzaamheid te verbinden met betaalbaar, comfortabel en gezond wonen. De opbrengsten van het onderzoek vinden hun weg in de praktijk en in pilotprojecten en publicaties, om verder onderzoek en andere vormen van kennisdeling rond verduurzaming in de woningbouw aan te jagen.

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Saxion Nieuwsredactie en als Informatiespecialist verbonden aan Saxion Bibliotheek. Schrijven doet ze heel graag. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. In haar vrije tijd is Anne boekenliefhebber, bassist en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

Smart Tiny Lab Onderzoek

Saxion faciliteert onderzoek naar systeemintegratie met uniek Smart TinyLab

26 november 2020
Smart Tiny Lab Persbericht

Hogeschool Saxion bouwt samen met partners een eigen ‘Smart TinyLab’

26 november 2020
NL-GO.jpg Organisatie

Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) van start!