Functioneel hout
Organisatie

Functioneel hout als toekomstbestendig bouwmateriaal: Saxion en Gooskens Hout intensiveren samenwerking met betrekking tot onderzoek en innovatie

Hoe kan een handelaar en leverancier van houten halffabricaten bijdragen aan de verlaging van CO2 emissies in de bouw en een circulaire gebouwde omgeving? En hoe moet het bedrijfsleven reageren op sectorale veranderingen, zoals steeds strengere milieunormen alsmede een digitale en geautomatiseerde bouwproductie?

De maatschappelijke doelen tot 2050 vragen om versnelde innovaties in de gehele bouwketen. Het innovatieproces integreert idealiter de hele bouwketen, inclusief de handelaar van bouwmaterialen.

Gooskens zoekt proactief naar een passende rol ter ondersteuning van de nodige veranderingen in de markt. Speerpunten zijn hierbij de opwaardering van houten halffabricaten door het toekennen van nieuwe functies aan hun producten en het bevorderen van digitalisering, ter ondersteuning van een geautomatiseerde bouwproductie.

Saxion en Gooskens Hout bekrachtigen hun jarenlange samenwerking met de ondertekening van een strategische samenwerkingsovereenkomst. De komende jaren gaan beide partijen hun samenwerking intensiveren, waarbij onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar gaan voeden en versterken.

Gooskens Hout BV

Gooskens Hout is handelaar en leverancier van houten halffabricaten. Met vier vestigingen (Hoogeloon, Moerdijk, Helmond en Overboord) is Gooskens één van de grootste leveranciers van vurenhout in de Benelux. Sinds 1999 specialiseert Gooskens zich als toeleverancier voor de houtverwerkende industrie, met als belangrijkste segmenten prefabricage, emballage, blokhutten alsmede timmer- en houtbouw. De combinatie van volumehandel, voorraadbeheer en maatwerkproductie - bestaande uit alle specialistische houtbewerkingen alsmede houtbehandeling manifesteren de ambitie om een actieve bijdrage te gaan leveren aan een duurzame en circulaire gebouwde omgeving.

Saxion lectoraat Sustainable Building Technology

Het Saxion lectoraat Sustainable Building Technology richt haar onderzoeksactiviteiten op het kwantificeren van de prestatie van gebouwsystemen ter bevordering van innovatie van bouwgerelateerde producten en diensten. Dit wordt gerealiseerd door het (1) karakteriseren van eigenschappen van bouwmaterialen, (2) meet- en rekenkundig beoordelen van prestaties van gebouw-gebonden installaties en (3) het ontwikkelen en beschikbaar stellen van tools en methoden ter versnelling van innovatie in de bouw.

Functioneel hout als toekomstbestendig bouwmateriaal

De toepassing van biomaterialen in de bouw heeft veel potentie om de aan de productie van staal, beton en cement gerelateerde CO2 emissies te verlagen. Hout, als voorbeeld, neemt tijdens de groeifase CO2 op en is eenvoudig industrieel te bewerken. Een van de nadelen van hout is dat het onbehandeld verweerd en een beschermde oppervlakte nodig heeft. Gooskens anticipeert op de toenemende betekenis van hout door de ontwikkeling van methodes om vurenhout weerbaar(der) te maken tegen klimaatomstandigheden en brand door bijvoorbeeld impregnatie met polypyrrool. Polypyrrool, een organische polymeerketen, op basis van pyrrool kan uit afvalstromen uit de agrarische sector worden gewonnen. De voordelen van polypyrrool, zoals zijn elektrische geleidbaarheid worden in andere sectoren zoals elektronica en optica al lang toegepast. Ook voor houten gevelelementen zijn toepassingen denkbaar, bijvoorbeeld voor het monitoren van verouderingsprocessen door draadloze sensoren Het verreiken van de functionaliteit van hout gebruikmakend van biologische principes biedt veel mogelijkheden voor innovatie. Verder kan het voorkomen van houtbeschermingtechnologieën op basis van fossiele grondstoffen (verven en lakken) een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2 emissies en de uitputtig van grondstoffen.

Wij zien veel innovatiemogelijkheden voor de toepassing van hout in de gebouwde omgeving. De samenwerking met Saxion biedt de mogelijkheid ideeën vorm te geven en de potentie hiervan vanuit verschillende invalshoeken te evalueren.

Hein Gooskens
Functioneel hout

Digitalisering bouwketen als basis voor geautomatiseerde bouwproductie

Een van de vereisten om in het komende decennia aan de behoefte van woningen te voldoen is industrialisering en automatisering van de bouwproductie. Deze uitdaging vraagt om een intensievere ketensamenwerking door middel van digitalisering. Deze stopt niet bij handelaren en leveranciers. Gezamenlijk met andere ketenpartners werken wij daarom in het Fieldlab Efficiënt Bouwen met Hout aan het inventariseren van mogelijkheden om de waarde van producten te verhogen door het beschikbaar stellen van digitale representaties. Vragen die beantwoordt moeten worden zijn: “Welke datamodellen en formaten veroorloven de gewenste interoperabiliteit?” en “Welke stappen moeten per partner gezet worden om deze gegevens ter aansturing van productieprocessen in te zetten?”

Gooskens Hout heeft uitgebreide ervaring met de geïndustrialiseerde productie van bv. metselprofielen, prefab halffabricaten en vingerlasverbindingen. Voortbouwend op deze kennis en competenties verbreden wij de focus richting ketenpartners. De intensievere samenwerking door toepassen van digitale technologieën moet naar verwachting tot een opschaling van de bouwproductie leiden.

Een intensievere samenwerking in de bouwketen gefaciliteerd door passende digitale producten en processen kan naar verwachting tot een significante opschaling in de bouwproductie leiden. De strategische samenwerking met Gooskens Hout biedt de mogelijkheid specifieke behoeftes van ketenpartners te inventariseren en gezamenlijk aan oplossingen te werken om de verwachte potentie te realiseren.

Christian Struck

Gerelateerde artikelen

Wijken.jpeg Onderzoek

Saxion wil met digitalisering van wijken de energietransitie soepel laten verlopen

25 oktober 2022
Saxion wint Publieksprijs Circulaire Innocatie Top 20 Onderzoek

Saxion-project wint publieksprijs Overijsselse Circulaire Innovatie Top 20

10 februari 2022
DSC_1766.jpg Organisatie

Succesvol afsluitend event INDU-ZERO