Sociale media.png Organisatie

Hoe sterk is jouw netwerk?

Het hebben van een sociaal netwerk is belangrijk voor diverse levensbehoeften van de mens. Een sociaal netwerk voorziet in je behoefte om gewaardeerd te worden (affectieve behoefte), de materiële behoefte (materieel elkaar helpen) et cetera. Vroeger bestond dit alleen uit je fysieke netwerk. Sinds de komst van sociale media hebben veel mensen ook online een netwerk. Denk aan sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Maar ook kennis- en professionele netwerken zoals LinkedIn. Hoe ziet jouw online netwerk eruit?

comenius.png Organisatie

Saxion en Comenius beurzen 2019

Ook in 2019 zijn er vanuit het Comenius programma van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek beurzen, die beschikbaar gesteld worden door het ministerie van OCW, uitgereikt.

laptop-3190194_1920.jpg Organisatie

Saxion en de SURF Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019

In het kader van de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs zijn er dit jaar twee projecten gehonoreerd waar Saxion bij betrokken is. In deze regeling wordt er door de minister van OCW subsidie beschikbaar gesteld voor het experimenteren met open leermaterialen. SURF coördineert de stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

digitale leeromgeving Organisatie

Blog 2/3: SURF leergang Digitale Leeromgeving (DLO)

Op donderdag 16 mei was de tweede dag van de SURF leergang "Digitale Leeromgeving". Wederom waren er verschillende presentaties vanuit meerdere onderwijsinstellingen. Een aantal van deze sessies bevestigden dat we binnen Saxion op de goede weg zijn. Andere sessies gaven ook weer wat nieuwe informatie of zorgden ervoor dat bepaalde thema's weer even opnieuw onder de aandacht werden gebracht. Techniek en didactiek wisselden elkaar af.

lego-man-1835687_1920 (1).jpg Organisatie

BIO-overleg: de dagelijkse praktijk van de instructional designer

In een vorige blog vertelden onze collega's Peter Heidemann en Alwin Wullink iets over het BIO-overleg dat een aantal keer per jaar plaatsvindt. Afgelopen maand was er weer een BIO-overleg en deze keer op onze eigen locatie van Saxion in Deventer. In het overleg worden zaken op het gebied van ICT & Onderwijs besproken en vergeleken tussen een aantal hogescholen in Nederland. Hierbij waren wij (Niek Siero en Leonie van Vossen) als instructional designers uitgenodigd om iets te vertellen over ons werk.

Welcome on board.jpg Organisatie

Nieuwe collega's - Maaike Koller en Peerke van den Broek stellen zich voor

Vanwege projectverplichtingen bij SURF en interne taakverschuivingen verwelkomen wij per 1 mei 2019 twee nieuwe collega's:

accounting-aerial-businesswoman-1043506.jpg Organisatie

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT: Aansluiten op de digitale arbeidsmarkt!

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben het 4-jarige Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. Binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, biedt dit plan ruimte om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering. Digitalisering biedt grote kansen voor het hoger onderwijs in Nederland. Het kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de internationale positie van het hoger onderwijs versterken. Het versnellingsplan is gebaseerd op 3 gedeelde ambities:

josh-edgoose-687157-unsplash.jpg Organisatie

Hoe maak ik mijn video privacy proof?

Op woensdag 27 maart heb ik vanuit de Saxion Video-unit deelgenomen aan het seminar Juridische aspecten van video als (open) leermateriaal georganiseerd door SURF. Het was een erg drukbezochte bijeenkomst waarin bleek dat veel onderwijsinstellingen dezelfde vragen hebben.

Formatief toetsen.png Organisatie

Visie op toetsing

Bij de start van het nieuwe kalenderjaar is het project Visie op Toetsing gestart. Het doel van dit project is om een integrale gedragen visie van Saxion op toetsen te ontwerpen die aansluit bij de visie op onderwijs (SOM) en die past bij student georiënteerde onderwijsvormen.

Welkom.jpg Organisatie

Nieuwe collega - Mascha van de Weer stelt zich voor

Saxion is kartrekker van het project Aansluiting op de arbeidsmarkt, een van de projecten van het SURF Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Daarover staat binnenkort meer informatie in de gastcolumn van onze INTO ICT&O. ICT&O is betrokken bij dit project en dat betekent intern een verschuiving van taken. Vandaar dat wij een nieuwe collega verwelkomen: