Welkom.jpg Organisatie

Nieuwe collega - Jason Amanupunnjo stelt zich voor

De rol van ICT&O binnen het proces van aanschaf en verlenging van onderwijsinhoudelijke applicaties is veranderd. Waar wij ons eerder bezighielden met applicaties die door 3 of meer academies gebruikt werden hebben wij nu een rol in dit proces voor alle onderwijsinhoudelijke applicaties. Dit betekent uiteraard een forse toename van de werkzaamheden. Daarom is er begin dit jaar een sollicitatieronde geweest voor een medewerker informatievoorziening (IV) bij ICT&O. We zijn erg blij om bekend te maken dat Jason Amanupunnjo als medewerker IV toegevoegd is aan ons ICT&O team. Hieronder stelt hij zich voor.

Workshop Office 365 bij de APO.jpg Organisatie

Workshops Office

Vanaf dit studiejaar gebruiken we Outlook voor mail en agenda. Tegelijkertijd kon vanaf toen gebruik worden gemaakt van OneNote, OneDrive en Office Online (Word, Excel en PowerPoint). Momenteel wordt er hard gewerkt aan de laatste aanpassingen van de mail en agenda, de uitfasering van Connect en daarbij de overgang naar andere Office 365 apps zoals Teams, SharePoint en Planner.

Saxion gebouw.jpg Organisatie

Tweeduizend mbo'ers gaan college bij Saxion volgen

Het Toptraject (ketensamenwerking tussen VO-scholen, ROC van Twente en Saxion om de doorstroom van vmbo, mbo, hbo te verbeteren), waarbinnen Saxion zich met name bezig houdt met de mhbo-routes, staat in the picture en ook ICT&O heeft hier een rol in gespeeld.

Afbeelding recycling onderwijs Organisatie

Laat je onderwijs opbloeien door hergebruik!

In de Open Education Week 2019 worden over de hele wereld verschillende activiteiten ontplooid om meer aandacht te krijgen voor het delen en (her)gebruiken van open online leermaterialen. Vandaar dat deze week gekozen is om de resultaten van het project Open en Online Onderwijs te delen. Dat doen we met het openstellen van de website openonderwijs.saxion.nl

earth-2581631_1920.jpg Organisatie

De onvermijdelijke onderwijsrevolutie

Hoeveel studenten betalen straks nog collegegeld voor Saxion, als je ook gratis college kunt krijgen van de beste hoogleraren op de meest prestigieuze universiteiten ter wereld?

safe-3407061_1280.jpg Organisatie

Escape room tijdens de APO studiemiddag

Donderdagmiddag 24 jan 2019 hield de APO Deventer een studiemiddag over het thema formatief toetsen. Een onderwerp dat zowel bij studenten als medewerkers goed gewaardeerd wordt als leermiddel blijkens de ICT&O enquête die in het voorjaar van 2018 Saxion breed uitgezet is. Voldoende reden om er zelf mee aan de slag te gaan.

paper-3033204_1280.jpg Organisatie

Inspiratiesessie over formatieve toetsing tijdens de APO studiemiddag

Tijdens de studiemiddag op 24 januari bij de APO in Deventer werd het onderwerp formatief toetsen onder de loep genomen. Judith Zwerver-Bergman en Leonie van Vossen gaven in het kader van dit onderwerp een inspiratiesessie over formatief toetsen en een workshop over de Escape Room. Hieronder lees je hoe je als docent formatief toetsen zou kunnen inzetten in je onderwijs.

document-3268750_960_720.jpg Organisatie

Whitepaper: Hoe data de kwaliteit van het hoger onderwijs kunnen verbeteren

Wat is de potentie van learning analytics voor het Nederlandse hoger onderwijs? Waar hebben studenten en docenten daadwerkelijk wat aan? De whitepaper van SURF beschrijft didactische, juridische, ethische en technische uitdagingen samen met praktijkvoorbeelden. Ze geven ook tips voor docenten en instellingen die data in het onderwijs willen gebruiken.

video-1606945_1280.png Organisatie

Video inzetten in je onderwijs?

Luisteren en lezen vormen in het onderwijs al jaren een stabiele basis om leerstof over te brengen. Maar onze samenleving is een beeldcultuur geworden. Bij studenten speelt beeld een voorname rol.

face-to-face.png Organisatie

Snapt iedereen de leerstof? Check het met deze 10 technieken!