TLC ruimte

Teaching and Learning Centre (TLC)

Saxion leidt studenten op voor een complexe en snel veranderende samenleving. Zelfbewuste professionals die met een stevige basis aan vakkennis en – vaardigheden en generieke vaardigheden zowel binnen hun discipline als interdisciplinair kunnen (samen)werken. Professionals die actuele vraagstukken kunnen oplossen én kunnen bijdragen aan verbetering en innovatie van beroepspraktijk (Saxion Onderwijsvisie, 2019). De Teaching and Learning Centre (TLC) professionals adviseren en ondersteunen docenten en academies met als doel de realisatie van deze onderwijsvisie, vanuit een onderwijskundig/didactisch perspectief én aanverwante expertises.

Het Teaching and Learning Centre is een afdeling van Onderwijs en Student Support (OSS), waarbij goed onderwijs, met de kennis en mogelijkheden van nu, voorop staat. Met onderwijskundig advies ondersteunen wij opleidingen op proactieve en integrale wijze bij het ontwerpen en ontwikkelen van innovatief en blended onderwijs. Dit advies is gebaseerd op onderwijsontwikkelplannen waardoor academies hun onderwijstaak optimaal kunnen uitvoeren. We participeren in ontwikkeltrajecten binnen opleidingen door docent ontwikkelteams te ondersteunen bij het uitwerken van het onderwijsprogramma in de lijn van de keten onderwijs.

TLC biedt een professionaliseringsaanbod en wisselt kennis, expertise en ervaringen uit, in en buiten Saxion. Onder andere het initiëren en ondersteunen van professionele leergemeenschappen in het kader van docentprofessionalisering op basis van de verschillende docentrollen. Ook adviseren en faciliteren we bij de oriëntatie en aanschaf van onderwijsapplicaties. 

Met de Saxion Video Unit aan boord en een up-to-date leer- en toetsomgeving bieden we studenten de mogelijkheid om op die wijze te kunnen leren die het best bij hen past. Vanuit de ontwikkelingen en innovatieve mogelijkheden in onderwijs en onderzoek werkt team TLC mee aan de slagvaardige organisatie Saxion!

TLC Fundament

We begeleiden docenten bij het (her)ontwerp van hun onderwijs. Belangrijke steekwoorden hierbij zijn evidence based, holistische benadering en proven tools. Daarmee wordt onderwijs (her)ontwikkeld waar alle facetten eromheen, didactisch maar ook bv organisatorisch, betrokken zijn en dat al elders zijn meerwaarde heeft bewezen.

Er zijn door het TLC team enkele hulpmiddelen ontwikkeld om gestructureerd tot een goed doordacht (her)ontwerp te komen. SHUFFLE is een onderwijsontwerp methodiek en Blendy is ondersteunend daaraan met een overzicht van de digitale tools die ingezet kunnen worden.

De activiteiten, zoals in de jaarplannen van de academie geformuleerd en vastgesteld, vormen het uitgangspunt voor onze werkzaamheden.

digitale leeromgeving

We beschikken over een online leeromgeving die blended en online leren mogelijk maakt. De leeromgeving is continu in ontwikkeling en proberen we zo passend mogelijk te maken voor het onderwijs. Daarnaast bieden we ondersteuning in het ontwikkelen en afnemen van digitale toetsen. In de leeromgeving worden Blackboard, TestVision, Kaltura, Qualtrics en Office 365 als basisapplicaties ingezet.

Typen op een laptop

De video-unit legt de focus op het maken van professionele en kwalitatief hoogwaardige videoproducties. Daarnaast worden technologische ontwikkelingen onderzocht en (waar zinvol) ingezet. Op deze manier wil de video-unit bijdragen aan de Saxion visie op blended leren, de ontwikkelingen in online onderwijs en de landelijke ambitie rond open (onderwijs) content. De video-unit is tevens verantwoordelijk voor het ondersteunen en het verder brengen van de wereld van beeld en geluid binnen Saxion. Als vraagbaak, richtinggevend en uitvoerend.

Het ontwikkelen van educatief beeldmateriaal doet de video-unit in nauwe samenwerking met onderwijsontwikkelaars en inhoudsdeskundigen van onze academies. Een belangrijke schakel van de video-unit naar de diverse academies zijn de adviseurs en instructional designers van TLC. In veel onderwijs(her)ontwerpen adviseren zij het gebruik van educatief beeldmateriaal om het onderwijs(her)ontwerp te versterken of verrijken.

video.saxion.nl
Video.jpeg

Binnen het onderwijs wil Saxion flexibel zijn in het gebruik van applicaties. Anderzijds is er ook de ontwikkeling naar meer standaardisering en het voldoen aan wet- en regelgeving zoals rondom privacy. Vanuit informatievoorziening spelen we een actieve rol in de dynamiek die hierdoor ontstaat. Dit leidt tot een groeiende betrokkenheid bij aanschaf en implementatietrajecten van applicaties in het onderwijs.

rawpixel-632449-unsplash.jpg

Nieuws & Blogs

Waarmee werken wij?

Saxion gebruikt Blackboard als online leeromgeving om het Blended onderwijs vorm te geven. Dit gebeurt door middel van het beschikbaar stellen van lesmaterialen, inleveropdrachten en formatieve toetsen. De communicatie tussen docent en student kan binnen Blackboard plaatsvinden via verschillende samenwerkingstools. Hierbij is er ook de mogelijkheid voor realtime videoconferencing door middel van Blackboard Collaborate. Docenten en studenten kunnen dan overal ter wereld toepassingen realtime met elkaar delen.

Tevens heeft de docent de mogelijkheid om mededelingen te plaatsen en ingeleverde opdrachten te beoordelen en van feedback voorzien. De inrichting van een cursusomgeving is ter verantwoordelijkheid van de docent/academie maar kan dit doen met behulp van de adviseurs en instructional designers van TLC.

We houden de leeromgeving continu up-to-date met de nieuwste (technologische) ontwikkelingen, hierbij valt te denken aan O365 en tooling voor Peerfeedback

Leeromgeving.jpg

Voor het maken en verspreiden van vragenlijsten/enquêtes en het analyseren en rapporteren van verzamelde data wordt Qualtrics gebruikt. Qualtrics is beschikbaar voor medewerkers en studenten. 

Daarnaast wordt Qualtrics ook ingezet voor andere doeleinden waaronder inschrijvingen voor o.a. toetsinzages, 360 graden feedback en ondersteuning van stage- en afstudeerprocessen.

Onderzoek

Kaltura wordt bij Saxion gebruikt als een interactief videoplatform voor studenten, docenten en ondersteuners die het mogelijk maakt om media (video, audio, foto) te streamen en hiermee de mogelijkheid biedt om media op verschillende manieren te delen. Media kan direct afgespeeld worden zonder dat deze gedownload hoeft te worden.

Door de integratie van Kaltura in Blackboard heb je de mogelijkheid om video’s te plaatsen, te bewerken, te beheren en kan je video delen met anderen.

Video.jpeg

Binnen Saxion worden diverse summatieve toetsen digitaal afgenomen. De meeste Saxion toetsen worden afgenomen met TestVision. TestVision is de digitale toetsomgeving van Saxion voor het creëren en afnemen van summatieve toetsen. Volgens de door de academie vastgestelde workflow worden toetsvragen gemaakt  en wordt de toets (automatisch) gegenereerd met behulp van de ingevoerde toetsmatrijs. Studenten maken de toetsen in een beveiligde omgeving. Na afname worden de toetsen door de academie geanalyseerd en de cijfers berekend.

Naast Surpass zijn er nog enkele academie specifiekere toetsomgevingen in gebruik waaronder Maple TA, Cito en QMP.

Naast digitale afname wordt er ook gebruik gemaakt van Print & Scan, waarbij de afname schriftelijk op speciale formulieren is en door verwerking met specifieke software en scanner er een digitale analyse en cijferberekening mogelijk is. 

Toetsen.jpeg

Het team 

Als onderdeel van de afdeling Onderwijs en Student Support (OSS) biedt Saxion met team TLC beheer, advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van blended- en online onderwijs.
Locatie Enschede: F0.40 / Locatie Deventer: B5.17

IMG_5769.JPG

Cynthia Doeschot

TLC - Business Information Manager, Informatievoorziening voor Onderwijsapplicaties

088 - 019 6917

Het team advies werkt binnen academies op beleidsniveau en brengt door middel van projecten, academieplannen en scholingen beweging op het gebied van ICT & Onderwijs. Daarnaast zorgen de learning developers voor een versnelling van blended onderwijs door middel van concrete hulp voor opleidingen en docenten(teams).

Foto Marjon Baas

Marjon Baas

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Open onderwijs en digitaal toetsen

06-57597758
Tom Berendsen.jpg

Tom Berendsen

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Professionalisering en Toetsing

Foto Lonneke Brands

Lonneke Brands

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Human capital, digitale competenties, leeromgevingen op het snijvlak van onderwijs en praktijk

06-23293260
Peerke van den Broek.jpg

Peerke van den Broek

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Gamification, Eduxion en Mooc ontwerp

06-12368563
Marit van de Dijk

Marit van de Dijk

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Curriculumontwerp

Foto Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Toetsing

Foto Peter Heidemann

Peter Heidemann

TLC - Onderwijskundig Adviseur, M 365 in Onderwijs

06-12814233
Heleen Hesselink.jpg

Heleen Hesselink

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Blended leren, open onderwijs en docentprofessionalisering

06-13370432
Maaike Koller.jpg

Maaike Koller

TLC - Learning Designer, Project TIOS

06-83129768
Foto Patrick (002).jpeg

Patrick van Laarhoven

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Curriculumontwerp

06 23 01 14 81
MicrosoftTeams-image (4).jpg

Erik Leeuw

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Project Learning Analytics en COP toetsing

06-50651762
Foto Miriam Losse

Miriam Losse

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Onderzoek in onderwijs, Interdisciplinair werken en Kennistheorie

06-10141038
Foto Ginette Meijer

Ginette Meijer

TLC - Learning Designer

088-0193566
personeelsfoto Milou Morren.jpg

Milou Moren

TLC - Learning Designer, Professionalisering

Kirsten olde Heuvel.jpeg

Kirsten olde Heuvel

TLC - Learning Designer, Blended Learning, Onderwijskundig media adviseur, Future Learning Spaces

06-23878318
Ellen Oostenenk profiel foto.jpg

Ellen Oostenenk

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Leven Lang Ontwikkelen en Onderwijsinnovatie

06 - 12121914 linkedin
Marissa Peters, foto.jpg

Marissa Peters

TLC - Learning Designer, Blended Learning

06-10473046
Foto Niek Siero

Niek Siero

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Blended Learning, DLO, Open Onderwijs

06-25080532
Allard Strijker.jpg

Allard Strijker

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Toetsing, docentprofessionalisering en blended learning

Mirjam Trapman_01b (002).jpeg

Mirjam Trapman

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Taalbeleid, Digitale toegankelijkheid

06-30161041
Foto Leonie van Vossen

Leonie van Vossen

TLC - Onderwijskundig Adviseur, Toetsing en professionalisering

06-82685501
Mascha van de Weer.jpg

Mascha van de Weer

TLC - Learning Designer, Blended learning en Toetsing

06-10559251
Nienke Veldscholten, foto.jpg

Nienke Veldscholten

TLC - Learning Designer, Curriculumontwerp en COP toetsing

06-13727035

Het team functioneel beheer zorgt voor de ondersteuning en doorontwikkeling van de Saxion onderwijsapplicaties. Sinds 2019 valt dit team formeel onder de Business Support Organisatie van Saxion. Voor de nauwe samenwerking en afstemming met TLC en voor de support van de academies werken zij voor het grootste deel van de week in de TLC ruimtes.
Locatie Enschede: F0.40 / Locatie Deventer: B5.17

Foto Chrissy Holthausen

Chrissy Holthausen

BSO/TLC - Functioneel beheer, video- en leeromgeving

0880191020
Marvin Klaassen.jpg

Marvin Klaassen

BSO/TLC - Functioneel beheer Onderwijsapplicaties

088-0194697
Foto Ruud Koopmans

Ruud Koopmans

BSO/TLC - Functioneel beheer leeromgeving en video, Learning Analytics

0880191020
Foto Nico Leussink

Nico Leussink

BSO/TLC - Functioneel beheerder Onderzoek/enquêtes, Microsoft365, Scripting

0880191020
Edwin Scholte foto nwe.JPG

Erwin Scholte

BSO/TLC - Functioneel beheer Digitaal Toetsen

0880191020
Alwin Wullink

Alwin Wullink

BSO/TLC - Functioneel beheerd Digitaal Toetsen

0880191020

Het team Informatievoorziening (IV) werkt samen met academies, Onderwijs en Student Support en Business Support Organisatie aan het verbeteren van de organisatie rondom onderwijsinhoudelijke applicaties en de daaraan gekoppelde processen. Denk aan contracten, privacy en security, techniek.  Tevens werken we aan de inrichting van de Keten Onderwijs binnen Saxion.
Locatie Enschede: F0.40 / Locatie Deventer: B5.17

IMG_5724-.jpg

Jason Amanupunnjo

TLC - Adviseur IV, Informatievoorziening voor Onderwijsapplicaties

0880195795
IMG_5769.JPG

Cynthia Doeschot

TLC - Business Information Manager, Informatievoorziening voor Onderwijsapplicaties

088 - 019 6917
Ingrid Peet.jpg

Ingrid Peet

TLC - IV Adviseur, Informatievoorziening voor Onderwijsapplicaties

06-45592736

De video-unit maakt educatief beeldmateriaal dat aansluit bij het online en blended onderwijs op Saxion. Denk hierbij aan kennisclips en animaties, maar ook podcasts. Alle producties worden open en online gepubliceerd op video.saxion.nl onder de creative commons licentie CC BY NC SA.
Locatie Enschede: S1.70 en S1.61 (studio) / Locatie Deventer: B1.08 en A1.10 (studio)

Dennis Broekhof.jpg

Dennis Broekhof

TLC - Video unit, Video- en Contentspecialist

Tim Dalhoeven.jpeg

Tim Dalhoeven

TLC - Video-unit, Video- en Contentspecialist

06-20819689
Demy Gringhuis3.JPG

Demy Gringhuis

TLC - Video unit, Video- en Contentspecialist

06-40713775
Foto Chrissy Holthausen

Chrissy Holthausen

BSO/TLC - Functioneel beheer, video- en leeromgeving

0880191020
Kirsten olde Heuvel.jpeg

Kirsten olde Heuvel

TLC - Learning Designer, Blended Learning, Onderwijskundig media adviseur, Future Learning Spaces

06-23878318
Cecille Plomp 1.jpg

Cecille Plomp

TLC - Media Adviseur, onderwijsvideo’s en podcasts.

088-0196804
Foto Geerle van Wijk

Geerle van der Wijk

TLC - Programma coördinator video-unit

06-22569561