TLC ruimte

Teaching and Learning Centre (TLC)

Bij Teaching and Learning Centre (TLC) staat de begeleiding, bij het (her)ontwerpen van innovatief onderwijs met ICT, voorop. Dit doen wij door docenten te trainen, applicaties te selecteren die hierbij ondersteunen, binnen ons netwerk kennis op te halen en te delen, het gebruik van open onderwijsmaterialen te stimuleren en natuurlijk blijven we ook up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen.

Onze werkwijze is gericht op het optimaliseren van ons fundament en daarnaast te werken aan strategisch gekozen thema’s om te komen tot een open en online leeromgeving waarmee flexibel onderwijs mogelijk is. Ons fundament wordt gevormd door Blended Onderwijs, de Leer- en toetsomgeving, Video en Informatievoorziening. Deze basis is cruciaal voor het onderwijs en moet goed op orde en up-to-date zijn. Dat is onze primaire taak. 

Voor de komende jaren zijn de strategische thema’s ingestoken vanuit het vierjarig SURF versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Dit plan bestaat uit 8 zones waarbij verschillende onderwijsinstellingen samenwerken. Saxion is aanvoerder van Zone 2 (Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren) en lid van Zone 1 (Faciliteren en professionaliseren van docenten) en van Zone 3 (Flexibilisering van het onderwijs). Daarnaast zijn er twee Saxion thema’s geformuleerd: Slagvaardige organisatie, een intern thema en Open en online dat (inter)nationaal is ingestoken. 

TLC Fundament

We begeleiden docenten bij het (her)ontwerp van hun onderwijs. Belangrijke steekwoorden hierbij zijn evidence based, holistische benadering en proven tools. Daarmee wordt onderwijs (her)ontwikkeld waar alle facetten eromheen, didactisch maar ook bv organisatorisch, betrokken zijn en dat al elders zijn meerwaarde heeft bewezen.

Er zijn door het TLC team enkele hulpmiddelen ontwikkeld om gestructureerd tot een goed doordacht (her)ontwerp te komen. SHUFFLE is een onderwijsontwerp methodiek en Blendy is ondersteunend daaraan met een overzicht van de digitale tools die ingezet kunnen worden.

De activiteiten, zoals in de jaarplannen van de academie geformuleerd en vastgesteld, vormen het uitgangspunt voor onze werkzaamheden.

digitale leeromgeving

We beschikken over een online leeromgeving die blended en online leren mogelijk maakt. De leeromgeving is continu in ontwikkeling en proberen we zo passend mogelijk te maken voor het onderwijs. Daarnaast bieden we ondersteuning in het ontwikkelen en afnemen van digitale toetsen. In de leeromgeving worden Blackboard, TestVision, Kaltura, Qualtrics en Office 365 als basisapplicaties ingezet.

Typen op een laptop

De video-unit legt de focus op het maken van professionele en kwalitatief hoogwaardige videoproducties. Daarnaast worden technologische ontwikkelingen onderzocht en (waar zinvol) ingezet. Op deze manier wil de video-unit bijdragen aan de Saxion visie op blended leren, de ontwikkelingen in online onderwijs en de landelijke ambitie rond open (onderwijs) content. De video-unit is tevens verantwoordelijk voor het ondersteunen en het verder brengen van de wereld van beeld en geluid binnen Saxion. Als vraagbaak, richtinggevend en uitvoerend.

Het ontwikkelen van educatief beeldmateriaal doet de video-unit in nauwe samenwerking met onderwijsontwikkelaars en inhoudsdeskundigen van onze academies. Een belangrijke schakel van de video-unit naar de diverse academies zijn de adviseurs en instructional designers van TLC. In veel onderwijs(her)ontwerpen adviseren zij het gebruik van educatief beeldmateriaal om het onderwijs(her)ontwerp te versterken of verrijken.

video.saxion.nl
Video.jpeg

Binnen het onderwijs wil Saxion flexibel zijn in het gebruik van applicaties. Anderzijds is er ook de ontwikkeling naar meer standaardisering en het voldoen aan wet- en regelgeving zoals rondom privacy. Vanuit informatievoorziening spelen we een actieve rol in de dynamiek die hierdoor ontstaat. Dit leidt tot een groeiende betrokkenheid bij aanschaf en implementatietrajecten van applicaties in het onderwijs.

rawpixel-632449-unsplash.jpg

Nieuws & Blogs

Waarmee werken wij?

Saxion gebruikt Blackboard als online leeromgeving om het Blended onderwijs vorm te geven. Dit gebeurt door middel van het beschikbaar stellen van lesmaterialen, inleveropdrachten en formatieve toetsen. De communicatie tussen docent en student kan binnen Blackboard plaatsvinden via verschillende samenwerkingstools. Hierbij is er ook de mogelijkheid voor realtime videoconferencing door middel van Blackboard Collaborate. Docenten en studenten kunnen dan overal ter wereld toepassingen realtime met elkaar delen.

Tevens heeft de docent de mogelijkheid om mededelingen te plaatsen en ingeleverde opdrachten te beoordelen en van feedback voorzien. De inrichting van een cursusomgeving is ter verantwoordelijkheid van de docent/academie maar kan dit doen met behulp van de adviseurs en instructional designers van TLC.

We houden de leeromgeving continu up-to-date met de nieuwste (technologische) ontwikkelingen, hierbij valt te denken aan O365 en tooling voor Peerfeedback

Leeromgeving.jpg

Voor het maken en verspreiden van vragenlijsten/enquêtes en het analyseren en rapporteren van verzamelde data wordt Qualtrics gebruikt. Qualtrics is beschikbaar voor medewerkers en studenten. 

Daarnaast wordt Qualtrics ook ingezet voor andere doeleinden waaronder inschrijvingen voor o.a. toetsinzages, 360 graden feedback en ondersteuning van stage- en afstudeerprocessen.

Onderzoek

Kaltura wordt bij Saxion gebruikt als een interactief videoplatform voor studenten, docenten en ondersteuners die het mogelijk maakt om media (video, audio, foto) te streamen en hiermee de mogelijkheid biedt om media op verschillende manieren te delen. Media kan direct afgespeeld worden zonder dat deze gedownload hoeft te worden.

Door de integratie van Kaltura in Blackboard heb je de mogelijkheid om video’s te plaatsen, te bewerken, te beheren en kan je video delen met anderen.

Video.jpeg

Binnen Saxion worden diverse summatieve toetsen digitaal afgenomen. De meeste Saxion toetsen worden afgenomen met TestVision. TestVision is de digitale toetsomgeving van Saxion voor het creëren en afnemen van summatieve toetsen. Volgens de door de academie vastgestelde workflow worden toetsvragen gemaakt  en wordt de toets (automatisch) gegenereerd met behulp van de ingevoerde toetsmatrijs. Studenten maken de toetsen in een beveiligde omgeving. Na afname worden de toetsen door de academie geanalyseerd en de cijfers berekend.

Naast Surpass zijn er nog enkele academie specifiekere toetsomgevingen in gebruik waaronder Maple TA, Cito en QMP.

Naast digitale afname wordt er ook gebruik gemaakt van Print & Scan, waarbij de afname schriftelijk op speciale formulieren is en door verwerking met specifieke software en scanner er een digitale analyse en cijferberekening mogelijk is. 

Toetsen.jpeg

Het team 

Als onderdeel van de afdeling Onderwijs en Student Support (OSS) biedt Saxion met team TLC beheer, advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van blended- en online onderwijs.
Locatie Enschede: F0.40 / Locatie Deventer: B5.17

IMG_5769.JPG

Cynthia Doeschot

Business Information Manager

0880196917

Het team advies werkt binnen academies op beleidsniveau en brengt door middel van projecten, academieplannen en scholingen beweging op het gebied van ICT & Onderwijs. Daarnaast zorgen de learning developers voor een versnelling van blended onderwijs door middel van concrete hulp voor opleidingen en docenten(teams).

Foto Marjon Baas

Marjon Baas

Open onderwijs en digitale toetsing

06-57597758
Foto Lonneke Brands

Lonneke Brands

Versnellingsplan: Onderwijsinnovatie met ICT

06-23293260
Peerke van den Broek.jpg

Peerke van den Broek

Academies BBT en LED

06-12368563
Marit van de Dijk

Marit van de Dijk

TLC - Adviseur Onderwijsinnovatie

Foto Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

TLC - Adviseur onderwijs en onderzoek

06-12375286
Foto Peter Heidemann

Peter Heidemann

Adviseur TLC

06-12814233
Heleen Hesselink.jpg

Heleen Hesselink

Academies AMA, ABR&R en HBS

06-13370432
Maaike Koller.jpg

Maaike Koller

Academies ACT, LED en AMA

06-83129768
Foto Patrick (002).jpeg

Patrick van Laarhoven

Adviseur

06 23 01 14 81
Foto Erik Leeuw

Erik Leeuw

Academies ACT, BBT en LED

06-50651762
Foto Miriam Losse

Miriam Losse

TLC - Senior Advisor Research and Education

06-10141038
Foto Ginette Meijer

Ginette Meijer

Academies FEM, IBS en SCE

088-0193566
Kirsten olde Heuvel.jpeg

Kirsten olde Heuvel

Adviseur

06-23878318
David Otten.jpg

David Otten

Versnellingsplan: Onderwijsinnovatie met ICT

06-21648715
Foto Niek Siero

Niek Siero

Academies FEM, IBS en SCE

06-25080532
Foto Leonie van Vossen

Leonie van Vossen

Academies ABR&R, APO en SPS

06-82685501
Mascha van de Weer.jpg

Mascha van de Weer

Academies HBS, FEM, IBS en SCE

06-10559251
Foto Gaby 2.jpeg

Gaby Taekema - Somers

Adviseur Onderwijsinnovatie & Internationalisering

06-12475969
Mirjam Trapman_01b (002).jpeg

Mirjam Trapman

taalbeleidsadviseur | dyslexiedeskundige | docent-onderzoeker

06-30161041
Allard Strijker.jpg

Allard Strijker

Adviseur TLC

Tom Berendsen.jpg

Tom Berendsen

Learning Designer TLC

personeelsfoto Milou Morren.jpg

Milou Moren

Learning Designer TLC

Het team functioneel beheer zorgt voor de ondersteuning en doorontwikkeling van de Saxion onderwijsapplicaties. Sinds 2019 valt dit team formeel onder de Business Support Organisatie van Saxion. Voor de nauwe samenwerking en afstemming met TLC en voor de support van de academies werken zij voor het grootste deel van de week in de TLC ruimtes.
Locatie Enschede: F0.40 / Locatie Deventer: B5.17

Foto Chrissy Holthausen

Chrissy Holthausen

Functioneel beheerder video-omgeving

0880191020
Marvin Klaassen.jpg

Marvin Klaassen

Functioneel Beheerder Onderwijsapplicaties

088-0194697
Foto Ruud Koopmans

Ruud Koopmans

Functioneel beheerder leeromgeving

0880191020
Foto Nico Leussink

Nico Leussink

Functioneel beheerder onderzoeksomgeving

0880191020
Edwin Scholte foto nwe.JPG

Erwin Scholte

Functioneel beheerder

0880191020
Alwin Wullink

Alwin Wullink

Functioneel beheerder toetsomgeving

0880191020

Het team Informatievoorziening (IV) werkt samen met academies, Onderwijs en Student Support en Business Support Organisatie aan het verbeteren van de organisatie rondom onderwijsinhoudelijke applicaties en de daaraan gekoppelde processen. Denk aan contracten, privacy en security, techniek.  Tevens werken we aan de inrichting van de Keten Onderwijs binnen Saxion.
Locatie Enschede: F0.40 / Locatie Deventer: B5.17

IMG_5724-.jpg

Jason Amanupunnjo

Medewerker Informatievoorziening

0880195795
IMG_5769.JPG

Cynthia Doeschot

Business Information Manager

0880196917

De video-unit maakt educatief beeldmateriaal dat aansluit bij het online en blended onderwijs op Saxion. Denk hierbij aan kennisclips en animaties, maar ook podcasts. Alle producties worden open en online gepubliceerd op video.saxion.nl onder de creative commons licentie CC BY NC SA.
Locatie Enschede: S1.70 en S1.61 (studio) / Locatie Deventer: B1.08 en A1.10 (studio)

Dennis Broekhof.jpg

Dennis Broekhof

Video- en Contentspecialist

Tim Dalhoeven.jpeg

Tim Dalhoeven

Video- en Contentspecialist

06-20819689
Demy Gringhuis3.JPG

Demy Gringhuis

Video- en Contentspecialist

06-40713775
Foto Chrissy Holthausen

Chrissy Holthausen

Functioneel beheerder video-omgeving

0880191020
Kirsten olde Heuvel.jpeg

Kirsten olde Heuvel

Adviseur

06-23878318
Cecille Plomp 1.jpg

Cecille Plomp

Videoproducent en media adviseur

088-0196804
Foto Geerle van Wijk

Geerle van der Wijk

Programma coördinator video-unit

06-22569561