TLC ruimte

Teaching and Learning Centre (TLC)

Bij het Teaching & Learning Centre (TLC) staat goed onderwijs, met de kennis en mogelijkheden van nu, voorop. Het team bestaat uit professionals die vanuit een onderwijskundig/didactisch perspectief én aanverwante expertises, docenten en academies adviseren met als doel de realisatie van de Saxion Onderwijsvisie. De TLC-professionals adviseren bij het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van onderwijs bij Saxion, ondersteunen in het professionaliseringsaanbod voor docenten en wisselen hun kennis en ervaring ook uit buiten Saxion.

Wat doen we?

Middels blended onderwijs kan er direct invulling worden gegeven aan meerdere uitgangspunten van de Saxion onderwijsvisie. Blended learning kan daarnaast het leren van studenten bevorderen en heeft aanvullend een positief effect op de toepasbaarheid van het geleerde in de praktijk, wat voor Saxion als hbo-instelling van groot belang is.

Bij Saxion hebben we het over Blended learning als er sprake is van een harmonieuze integratie van verschillende activerende fysieke en online werkvormen, waarbij technologie op een zinvolle manier wordt ingezet. Bij deze integratie wordt de waarde van de fysieke leeromgeving op school, de beroepspraktijk en de digitale leeromgeving benut in relatie tot de beoogde doelen, fase in het leerproces en kenmerken van de student. We onderscheiden een lage-, medium- en hoge- impact blend, waarbij in een lage-impact blend extra activiteiten worden toegevoegd aan een bestaand ontwerp en een hoge-impact blend vraagt om een volledig (her)ontwerp van een leereenheid. TLC adviseert en inspireert bij de implementatie van Blended learning om de leerervaring te verrijken.

(Bron: Visie en Strategie – Blended Learning, Saxion Hogeschool)

Hoe doen we dat?

 • Advies en workshops over Blended learning, (digitale) didactiek en activerende leeractiviteiten
 • Inspiratieplatform Blendy voor activerende en blended werkvormen
 • Templates en een presentatie voor ontwerp- en ontwikkeltrajecten
 • Onderwijsontwerp methodiek SHUFFLE
 • Ondersteuning bij video en podcasts in het onderwijs (door Video-unit)
 • Mobiele brainstorm kar (Brainstorm Breakfast) met inspirerende werkvormen 
 • Advies bij de opzet en inrichting van de (digitale) leeromgeving
 • Advies over het gebruik van open leermaterialen
Jongen met blauw shirt kijkt lachend naar camera

Saxion leidt studenten op om binnen hun discipline en interdisciplinair samen te werken aan realistische en actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk. Dit vraagt om leerprocessen waarin vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten worden geïntegreerd. Hierbij is ook aandacht voor generieke vaardigheden en voor interdisciplinariteit waardoor rijker leren tot stand komt. Omdat leren en toetsen nauw met elkaar zijn verweven, betekent rijker leren ook: rijker toetsen. 

Saxion wil daarbij meer nadruk leggen op leren en minder op toetsen voor een beslissing, zodat de ontwikkeling van studenten meer centraal komt te staan. Hiertoe maken we gebruik van de lerende functie van toetsing. Een toets zien wij als een instrument om het leerproces te sturen of om beslissingen te nemen over de resultaten van het leren.   

TLC biedt ondersteuning bij de implementatie van de visie op toetsing door middel van advies over: 

 • geïntegreerd toetsen;
 • ontwikkelingsgericht toetsen;
 • de formatieve functie van toetsen (toetsen om te leren);
 • de summatieve functie van toetsen (toetsen van het leren);
 • alternatieve toetsvormen;
 • kwaliteit van toetsing;
 • de rol van taalgebruik en taalvaardigheid bij toetsing.
HighRes_SAX01804.jpeg

In samenwerking met Saxion Academy zet TLC zich in voor de professionalisering van docenten in relatie tot de Saxion Onderwijsvisie. Daarnaast faciliteert TLC het uitwisselen van kennis en ervaringen binnen en buiten de organisatie door middel van Communities of Practice. 

Hoe doen we dat?

 • Aanbod op maat voor de thema's toetsing, coaching en Blended learning ontwikkelen ten aanzien van de Saxion Onderwijsvisie 
 • Training Nieuw als docent in de Digitale Leeromgeving, waarbij docenten kennismaken met de basis van Blackboard en Blackboard Collaborate; 
 • Cursus Blended Onderwijs Ontwikkelen (BOO), waarbij docenten leren om effectief blended onderwijs te ontwikkelen. De BOO is ook onderdeel van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB); 
 • Zelfstudiecursussen over het gebruik van TestVision, Blackboard en Qualtrics; 
 • Zelfstudiecursus voor docentprofessionalisering op het gebied van digitale didactiek, Blackboard, Toetsing, Video, Online samenwerken en Open Online Onderwijs; 
 • Workshops over video en podcast aangeboden door de video-unit, en een online videoplatform video.saxion.nl inclusief informatie en tips om aan de slag te gaan;  
 • Toolkits en handreikingen voor onder andere het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs. Deze zijn beschikbaar via Eduxion, het interne kennisplatform voor onderwijs van Saxion.
HighRes_SAX03247[1].jpeg

TLC faciliteert het uitwisselen van kennis en ervaringen binnen en buiten de organisatie. Bij Saxion wordt gebruik gemaakt van het interne kennisplatform voor onderwijs, Eduxion. Daarnaast hebben binnen Saxion de Communities of Pratice (CoP) een activerende, inspirerende, informerende en verbindende rol bij de realisatie van de Saxion Onderwijsvisie (2019). De CoP is dé plek om inspiratie op te doen op het gebied van onderwijsontwikkeling en vragen te stellen en kennis te delen over de verschillende thema’s en de implementatie van de Saxion onderwijsvisie.

Hoe doen we dat?

Via verschillende communities of practice worden kennis en ervaringen uitgedeeld over de volgende onderwerpen:

 • Blended learning
 • ChatGPT - Artificial Intelligence
 • Curriculumontwerp en -ontwikkeling
 • Docentprofessionalisering
 • Flexibel onderwijs
 • Interdisciplinair onderwijs
 • Internationalisering in onderwijs
 • Onderwijsinnovatie
 • Onderzoek in onderwijs
 • Open leermaterialen
 • Taalontwikkeling
 • Thuisgroepen
 • Toetsing

Daarnaast is TLC verbonden aan verschillende Special Interest Groups (SIG's) van SURF. 

Associate degrees

Contact

Heb je vragen over de diensten of producten van het Teaching & Learning Centre? Neem dan contact op:

Nieuws & Blogs

Het team 

Als onderdeel van de afdeling Onderwijs en Student Support (OSS) biedt Saxion met team TLC advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van curriculumontwerp en -ontwikkeling, blended- en online onderwijs, toetsing en docentprofessionalisering.
Locatie Enschede: S1.55 / Locatie Deventer: A5.21 en A5.23

Marald Rouwen

Manager TLC

Anne Ros Saxion Oss Enschede 22512.jpg

Anne Ros

Managementassistent TLC

088 - 019 1557

Het team onderwijskundig advies werkt binnen academies op beleidsniveau en brengt door middel van projecten, academieplannen en scholingen beweging op het gebied van curriculumontwerp en -ontwikkeling, Blended learning en toetsing. Daarnaast zorgen de learning designers voor een versnelling van blended onderwijs door middel van concrete hulp voor opleidingen en docenten(teams).

Marjon Baas Saxion Oss Deventer13764.jpg

Marjon Baas

TLC - Onderwijskundig Adviseur. Expertise: Open onderwijs en digitaal toetsen

Tom Berendsen

TLC - Onderwijskundig Adviseur APO - Expertise: Docentprofessionalisering en Toetsing

Lonneke Brands Saxion Oss Deventer13720.jpg

Lonneke Brands

TLC - Onderwijskundig Adviseur - Expertise: NPuls, Human capital, Digitale competenties, Leeromgevingen op het snijvlak van onderwijs en praktijk

Peerke van den Broek

TLC - Onderwijskundig Adviseur BBT en SPS - Expertise: Eduxion en Blended learning

Foto Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp

TLC - Onderwijskundig Adviseur - Expertise: Toetsing en Eduxion

Marleen van Grunsven.jpg

Marleen van Grunsven

TLC - Docent / onderzoeker - Expertise: Internationalisering in onderwijs

Peter Heidemann

TLC - Onderwijskundig Adviseur LED - Expertise: M365 in onderwijs

Heleen Hesselink Saxion Oss Deventer13758.jpg

Heleen Hesselink

TLC - Onderwijskundig Adviseur AMA, ABR&R en HBS - Expertise: Blended learning, Open onderwijs en Docentprofessionalisering

Anouk Hölzken Saxion Oss Enschede 22395.jpg

Anouk Hölzken

TLC - Learning Designer ABR&R, HBS en SPS - Expertise: Blended learning

Laurie Kist Saxion Oss Enschede 22444.jpg

Laurie Kist

TLC - Learning Designer SCE, SFIB en SPS - Expertise: Toetsing

Anne Klarenbeek

TLC Onderwijskundig Adviseur BBT, ACT en LED - Expertise: Curriculumontwerp, Toetsing en Taaldidactiek

Patrick van Laarhoven

TLC - Onderwijskundig Adviseur - Expertise: Curriculumontwerp

Miriam Losse

TLC - Onderwijskundig Adviseur - Expertise: Onderzoek in onderwijs en Interdisciplinair onderwijs en kennistheorie

Ginette Meijer Saxion Oss Enschede 22435.jpg

Ginette Meijer

TLC - Learning Designer SCE en SFIB - Expertise: Docentprofessionalisering en Blended learning

Milou Morren Saxion 22534.jpg

Milou Moren

TLC - Onderwijskundig Adviseur - AGZ en AMM - Expertise: Docentprofessionalisering

Kirsten olde Heuvel Saxion Oss Deventer14216.jpg

Kirsten olde Heuvel

TLC - Learning Designer AMM - Expertise: Blended learning, Onderwijskundig media-adviseur, Active Learning Spaces

Marissa Peters

TLC - Learning Designer - AMA, ABR&R en HBS - Expertise: Blended learning

Niek Siero.jpg

Niek Siero

TLC - Onderwijskundig Adviseur - SCE en SFIB. Expertise: Blended learning, DLO en Open onderwijs

Allard Strijker

TLC - Onderwijskundig Adviseur APO en AGZ - Expertise: Toetsing

Mirjam Trapman

TLC - Onderwijskundig Adviseur - Expertise: Taalbeleid en Digitale toegankelijkheid

Nienke Veldscholten Saxion Oss Deventer13983.jpg

Nienke Veldscholten

TLC - Learning Designer ACT en SPS - Expertise: Curriculumontwerp en Toetsing

Foto Leonie van Vossen

Leonie van Vossen

TLC - Onderwijskundig Adviseur AGZ - Expertise: Toetsing en Docentprofessionalisering

Mascha van de Weer

TLC - Learning Designer SCE en SPS - Expertise: Blended learning en Toetsing

De video-unit maakt educatief beeldmateriaal dat aansluit bij het online en blended onderwijs op Saxion. Denk hierbij aan kennisclips en animaties, maar ook podcasts. Alle producties worden open en online gepubliceerd op video.saxion.nl. Naast eigen producties beheert de video-unit ook de Do It Yourself (DIY)-opnamestudio's in Deventer (B0.21) en Enschede (F0.49), waar docenten en studenten zelf aan de slag kunnen met het opnemen van educatieve video's.

Bekijk ook de aan de slag pagina van de video-unit!

 

Sarah Bosch Saxion Oss Deventer13911.jpg

Sarah Bosch

TLC - Coördinator video-unit. Verbonden vanuit ACT aan TLC en verantwoordelijk voor de Saxion video-unit

Dennis Broekhof Saxion Oss Deventer13923.jpg

Dennis Broekhof

TLC - Expertise: Video- en contentspecialist

Tim Dalhoeven Saxion Oss Deventer13933.jpg

Tim Dalhoeven

TLC - Expertise: Video- en contentspecialist

Demy Gringhuis Saxion Oss Deventer13938.jpg

Demy Gringhuis

TLC - Expertise: Video- en contentspecialist

Foto Chrissy Holthausen

Chrissy Holthausen

BSO/TLC - Functioneel beheerder - Expertise: Video- en leeromgeving

Kirsten olde Heuvel Saxion Oss Deventer14216.jpg

Kirsten olde Heuvel

TLC - Learning Designer AMM - Expertise: Blended learning, Onderwijskundig media-adviseur, Active Learning Spaces

Cecille Plomp Saxion 14727.jpg

Cecille Plomp

TLC - Media Adviseur - Expertise: Onderwijsvideo’s en podcasts.

Het team Functioneel Beheer zorgt voor de ondersteuning en doorontwikkeling van de Saxion onderwijsapplicaties. Sinds 2019 valt dit team formeel onder de Business Support Organisatie (BSO) van Saxion. Voor de nauwe samenwerking en afstemming met TLC en voor de support van de academies werken zij voor het grootste deel van de week in de TLC ruimtes.
Locatie Enschede: S1.55 / Locatie Deventer: A5.21 en A5.23

Foto Chrissy Holthausen

Chrissy Holthausen

BSO/TLC - Functioneel beheerder - Expertise: Video- en leeromgeving

Marvin Klaassen

BSO/TLC - Functioneel beheerder - Expertise: Onderwijsapplicaties

Ruud Koopmans

BSO/TLC - Functioneel beheerder - Expertise: Leer- en video-omgeving, Learning Analytics

Nico Leussink

BSO/TLC - Functioneel beheerder - Expertise: Onderzoek/enquêtes, M365 en Scripting

Erwin Scholte

BSO/TLC - Functioneel beheerder - Expertise: Toetsing

Alwin Wullink

BSO/TLC - Functioneel beheerder - Expertise: Toetsing

Het Team Informatiemanagement Onderwijs (TIMO) werkt nauw samen met academies, Onderwijs en Student Support (OSS) en Business Support Organisatie (BSO) aan het verbeteren van de organisatie rondom onderwijsinhoudelijke applicaties en de daaraan gekoppelde processen. Denk daarbij aan contracten, privacy en security, techniek. Tevens werken TIMO aan de inrichting van de Keten Onderwijs binnen Saxion.
Locatie Enschede: S1.55 / Locatie Deventer: A5.21 en A5.23

Jason Amanupunnjo 2023 foto.jpg

Jason Amanupunnjo

Team IMO - Medewerker informatiemanagement - Onderwijstools

IMG_5769.JPG

Cynthia Doeschot

Team IMO - Business Information Manager - Onderwijsdomein Sociaal

Janneke de Graff Saxion Oss Enschede 22476.jpg

Janneke de Graaff

Team IMO - Projectleider, Active Learning Spaces, Informatiemanagement onderwijs

Bart Jeroen Hemstra Saxion Oss Deventer13977.jpg

Bart Jeroen Hemstra

Team IMO - Business Information Manager - Onderwijsdomein Techniek

Ingrid Peet Profielfoto Saxion 4-4-2023.jpg

Ingrid Peet

Team IMO - Medewerker informatiemanagement - Onderwijstools

Mathijs Sterrenberg.jpg

Mathijs Sterrenberg

Team IMO - Business Information Manager - Onderwijsdomein Economie

Tina Uda

Team IMO - Business Information Manager - Onderwijsdomein SPS en OSS

linkedin
Richel Zandgrond Saxion Oss Enschede 22422.jpg

Richel Zandgrond

Team IMO - Assistent Onderwijs en Onderzoek