Windmolen in landschap

Dr. ir. Geert Roovers

Dr. ir. Geert Roovers (1968) geeft als lector leiding aan het lectoraat Bodem en Ondergrond.

Biografie

Geert Roovers studeerde in 1993 af als Civiel Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft. Roovers werkt bij Antea Group als senior consultant op het gebied van ruimtelijke besluitvormingsprocessen, water en infrastructuur. Daarnaast voerde hij wetenschappelijk onderzoek uit naar de bestuurskundige aspecten van besluitvorming in deze werkvelden. In 2012 promoveerde hij op de interactie tussen systeembenaderingen en besluitvorming in het rivierbeheer. Recent voerde Roovers onderzoek uit naar publieke organisaties en asset management.
Geert Roovers is parttime lector en werkt tevens als adviseur bij Antea Group.

Man achter computer

Onderzoek

In zijn onderzoek speelt de interactie tussen techniek en stakeholders, ordening en complexiteit, sturing en actoren steeds een belangrijke rol. Geert geeft regelmatig gastdocentschappen.

Publicaties

Bekijk het overzicht met publicaties van Geert Roovers:

 • Roovers, G., R. Koenraadt; Implementatie van de deltabeslissingen, de inbedding van lokale stakeholders als risico. In: Water Governance no.3, juli 2015
 • Roovers, G., M.W. van Buuren; Van investeren naar evolueren: Wat eigentijds asset management betekent voor de organisatie van het waterbeheer. In: Water Governance, december 2014
 • Roovers, G.; Nieuwe eisen aan omgevingsmanagement; In: Water, Wonen en Ruimte, jaargang 7, nummer 02, 2014.
 • Roovers, G., M.W. van Buuren, R. Franssen; Stakeholder management in strategic, long term planning of infrastructure; An exploration of promising strategies; CESUN-Congress; June 2014.
 • Van den Heuvel, J., G.J. Roovers; New competencies for vessel traffic managers in navigation; In: Proceedings SMARTRivers Conference, Maastricht-Luik; september 2013
 • Visser-Poldervaart, M.; Roovers, G.J.; Strategisch gebruik van effectbepalingen; In: Toets, maart 2013.
 • Roovers, G.J.; Milieueffectrapportage in het krachtenveld van partijen en belangen; Hoe verkleinen we de kloof tussen besluitvorming en MER; In; Toets, december 2012.
 • Roovers, G.J.; S.H.B. van den Heuvel; Public participation in flood protection planning; Proceedings of FLOODRisk 2012, November 2012.
 • Roovers, G.J.; G. Schwarz; Ketenwerking in het perspectief van belangen en macht; Toenemende spanning en complexiteit om de zeevaart op de Schelde mogelijk te maken. In Management & Organisatie, Spanningen in en rond organisaties, juni 2012
 • Roovers, G., Koenraadt, R.; Succesvolle samenwerking met bewoners; In: Water, Wonen en Ruimte, no 3, 2012
 • Roovers, G.; Ontwerpers in de wereld van macht en belangen. Over de kansen en functies van grand designs; oktober 2010; Bijdrage aan Beroepservaring Stedenbouwkundigen, Landschapsarchitecten en Architecten.
 • Schielen, Ralph, Geert Roovers; Zelfredzame samenleving centraal in veiligheidsconcept; In: Land+Water april 2008.
 • Roovers, G.J., M. Vermeij; Economische en ecologische impuls door gebiedsontwikkeling en kustversterking: het Zeeuwsche plan Waterdunen, in: Bodem, augustus 2007.
 • Dicke, dr. W., ir. G.J. Roovers; Onderhandelen over veiligheid; Land+Water, maart 2007.
 • H. Havinga, G. Roovers, J. Stamm and C. Fischenich; Sustainable waterways within the context of navigation and flood management; PIANC, 2006.
 • Geert Roovers; ‘Cultuur en natuur dijken verdienen de aandacht van waterschappen’ In: Het Waterschap, 3 september 2003.