3D PVT

Een van de manieren om woningen van het aardgas af te krijgen is winning van de benodigde (duurzame) energie via het dak van een woning. Op het dak van een grondgebonden woning met een totaal dakoppervlak van 50 m2 valt jaarlijks circa 7000 kWh elektriciteit en ca 20.000 kWh warmte te winnen (zadeldak, nok noord zuid).

Dit is ruim voldoende  om de gehele woning van warmte en elektriciteit te voorzien, indien warmte kan worden opgeslagen en het elektriciteitsnet als buffer voor elektricteitsoverschotten gebruikt mag worden (energieneutraal jaargemiddeld). Dit is uiteraard een enorme uitdaging voor de ontwikkelaars en bouwers van nieuwbouw woningen en renovatiewoningen. Er zijn echter verschillende redenen waarom dit in de praktijk tot op heden nog niet lukt: PVT-panelen waarmee elektriciteit en warmte wordt gewonnen zijn nog weinig bekend, en de kosten per paneel zijn (te) hoog. Warmte vormt het grootste deel van de totale energievraag van een woning, maar is veel lastiger te hanteren dan elektriciteit door interactie met de woning (temperatuurniveau, vraag/aanbod) en de praktische onmogelijkheid om overschotten aan warmte te verkopen – dit in tegenstelling tot elektriciteit. In dit project ontwikkelt Saxion samen met het bedrijf Viridi een PVT-technologie met een lagere kostprijs en hoger rendement dan vergelijkbare PVT systemen in de markt.

Financiering: TechForFuture

Annemarie Weersink, Saxion

Annemarie Weersink

Docent/onderzoeker

088 - 019 1572 linkedin