header-eigen.png

Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie (EIGEN)

eigen.png

Aanleiding

Het integreren van grootschalige hernieuwbare energie-opwek in het elektriciteitssysteem - zoals zonnestroomsystemen en windparken - is essentieel om de groei van hernieuwbare elektriciteitsproductie voort te kunnen zetten. Deze uitdaging vergt meer investeringen in infrastructuur, maar dit moet wel gebeuren in combinatie met het ‘slimmer’ benutten van bestaande en nieuwe energie-infrastructuur. Daarvoor is flexibel inzetbare capaciteit nodig bij zowel producenten als consumenten om de balans van vraag en aanbod te allen tijde te garanderen, en zodoende een hoge leveringszekerheid te behouden. Door de opgewekte energie lokaal te houden, kan energietransport worden geminimaliseerd.

Doel van het project

Het ontwikkelen en het testen van een blauwdruk voor de realisatie van Energy Hubs ter bevordering van de lokale inpassing van grootschalig opgewekte hernieuwbare energie. Deze blauwdruk is toepasbaar op verschillende archetypen bedrijventerreinen en fungeert als een vertrekpunt om grootschalige uitrol van Energy Hubs te realiseren. Het project leidt tot concreet ontwikkelde oplossingen (blauwdruk & EIGEN-tools) die vóór 2030 zullen worden toegepast en draagt bij aan het reduceren van de CO₂-uitstoot in Nederland. Energy hubs – waar opwek, distributie, opslag/conversie en gebruik optimaal met elkaar zijn afgestemd - worden beschouwd als een belangrijke nieuwe entiteit in het energiesysteem, doordat er meer duurzame opwek in de bestaande infrastructuur kan worden geïmplementeerd. Een belangrijke toepassing van Energy Hubs vinden we bij bedrijventerreinen. Daar zijn immers legio mogelijkheden voor slimme verbindingen tussen verschillende bedrijven onderling, maar ook bijv. voor koppelingen tussen bedrijventerreinen en omliggende woonkernen in smart-city doelgebieden.

Resultaat van Saxion

Onder leiding van Dr.ir. Richard van Leeuwen en vijf onderzoeksgroepen (DEV, AMI, DL, MMI, BM) verricht Saxion onderzoek in het kader van het ontwikkelen en testen van de blauwdruk van Energy hubs, zowel voor de technische als de niet-technische aspecten. Hierbij gaat het om:

  • Het vergaren van kennis over de verschillende oplossingen om Energy Hubs te ontwikkelen en in de praktijk uit te voeren.
  • Beoordeling van de ontwikkelde EIGEN-tools in het Saxion flexibility lab en op een aantal industriële terreinen waaronder het Shared Energy Platform in het Amsterdamse havengebied en bedrijventerrein de Zwette in Leeuwarden.
  • Het beoordelen van maatschappelijke acceptatie en maatschappelijke effecten van EIGEN-tools.
  • Het beoordelen van de groene strategie en bedrijfsmodellen voor Eigen tools.
  • Disseminatie van kennis en projectresultaten samen met de partners.

Projectdetails

  • Onderzoeksfinanciering : RVO - Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
  • Consortium: 13 partners
  • Periode : 2022 – 2026

Projectpartners

Afbeelding3.png
Richard van Leeuwen.JPG

dr. ir. Richard van Leeuwen

Lector Sustainable Energy Systems

06 - 1089 2455 Dr. ir. Richard van Leeuwen