Lector Remco Spithoven

Dr. Remco Spithoven is lector van het Saxion lectoraat Maatschappelijke Veiligheid verbonden aan de Academie Bestuur, Recht en Ruimte.

Onderzoeksfocus:

  • Veiligheidsbeleving
  • Maatschappelijk pessimisme
  • Maatschappelijke verandering
  • Sociale impact van technologie
  • Samenwerking
  • Informatiegestuurd werken
  • Positieve veiligheid
  • Publieke waarden

Het is nodig dat wij als samenleving anders naar veiligheid gaan kijken. Door de aanhoudende stroom aan negatieve excessen in de beeldvorming, vergeten wij bijna hoeveel er op dagelijkse basis juist wél goed gaat.

Remco Spithoven, Lector Maatschappelijke Veiligheid

"Veiligheid is in het dagelijks leven eigenlijk een vanzelfsprekende norm. Onze angsten, onzekerheden en gevoeligheid voor sensatie moeten ons niet verlammen om realistisch naar risico’s van vandaag en morgen te kijken. Maatschappelijke veiligheid is gebaat bij nuchter beleid en professionals die in nauwe verbondenheid met burgers doen waar zij voor staan."

2018

Spithoven, R. (2018) Reizigers voelen zich niet zo onveilig in het OV. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 23 mei 2018.

Spithoven, R. (2018) Een functioneel onveiligheidsgevoel. Over waakzaamheid en routinevoorzorg onder GVB-reizigers en handvatten ter verbetering. Utrecht : Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht.

Spithoven, R. (2018) Onveilige wijken? Een secundaire analyse op de paragraaf onveiligheidsbeleving van de VeiligheidsMonitor 2016. Utrecht : Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht.

2017

Spithoven, R. (2017) Hoera, we leven nog! In: Friesch Dagblad, Essay, Zaterdag 30 december 2017, p. 32-33.

Spithoven, R. (2017) Mensen voelen zich onveilig op veilige afstand. In: Beveiliging, April 2017, p.40-42.

Spithoven, R. (2017) Onveilig of onzeker? Politieke miscommunicatie rondom het onveiligheidsgevoel. In: Groen, themanummer binnenlandse veiligheid, p.12-16.

Spithoven, R. (2017) Bestrijding van onveiligheidsgevoelens vergt aanpak sociale vraagstukken. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 5 april 2017.

Spithoven, R. (2017) Keeping trouble at a safe distance. Unravelling the significance of ‘ the fear of crime’. Den Haag : Eleven International Publishing.

Spithoven, R. & Drenth, A.R. (2017) Verscheiden veiligheid. Nieuwe perspectieven op veiligheidsbeleving in het Oude Noorden. Utrecht : Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht.

Spithoven, R. (2017) Verstoorde veiligheidsbeleving. In gesprek met buurtbewoners over de ‘onveiligheid’ in hun buurt naar aanleiding van gestegen ‘gevoelens van onveiligheid’. In: Tijdschrift voor Veiligheid, 16, 4, 3-23.

2016

Spithoven, R. (2016) Onveiligheidsgevoelens zijn nog een black box. Secondant. Online tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

2014

Spithoven, R. (2014) Een terughoudende praktijk. Over de praktische vraagtekens bij het bestrijden van onveiligheidsgevoelens. In: Tijdschrift voor Veiligheid, 13, 3, 3-20.

2012

Spithoven, R., de Graaf, G. & Boutellier, J.C.J. (2012) Geen angst, maar onbehagen. Resultaten van een Q-studie naar subjectieve sociale onveiligheid. In: Tijdschrift voor Veiligheid, 11, 3, 38-56.

Spithoven, R. (2012) Niet bang maar onzeker. Een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in de beleving van sociale onveiligheid in de hedendaagse Nederlandse samenleving. Antwerpen/Apeldoorn : Maklu.

Naam organisatie

Functie

Bezoldigd | Onbezoldigd

Aanvang - Einde

Tijdschrift voor Veiligheid (Boom Uitgevers) Redacteur Onbezoldigd Juni 2015 - Heden
Basisboek integrale veiligheidskunde (Boom Uitgevers) Hoofdredacteur Onbezoldigd Sept. 2019 - Heden
Remco Spithoven

Remco Spithoven

Lector Maatschappelijke Veiligheid

06 - 1261 8471 Profiel