Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid - Een grote groep mensen steekt over op een kruispunt

Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid

Veiligheid is een cruciaal onderdeel van onze samenleving. Maar wat veiligheid is, is niet vast te omlijnen. De samenleving verandert continu en daarmee verandert ook de veiligheid, onze beleving daarvan en hoe we veiligheid organiseren. De veiligheid van onze samenleving gaat iedereen aan: individuen, groepen en een veelvoud aan publieke en private organisaties. Samen werken wij aan de maatschappelijke veiligheid. Dit noemen we samenredzaamheid.

Dit dynamische samenspel gaat vaak als vanzelf. Maar maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen tegelijkertijd ook om maatschappelijke en professionele vernieuwing, verdieping en afstemming. Het borgen van veiligheid in een steeds verder digitaliserende samenleving vraagt in toenemende mate om een flexibele, multidisciplinaire benadering. Daarbij moet in de dynamiek van alle dag recht worden gedaan aan zowel feiten als beleving. Met het tempo waarin onze technologie en samenleving zich ontwikkelen, is dit een stevige uitdaging.

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid helpt veiligheidsprofessionals om veiligheid in de praktijk zo vanzelfsprekend te houden als het nu op dagelijkse basis voor de meeste mensen is. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het helpen tegengaan van cybercriminaliteit. Wie daarbij welke verantwoordelijkheid heeft en hoe dit dynamische vraagstuk moet worden aangepakt is nog verre van duidelijk. Ook helpt het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid veiligheidsprofessionals in de aanpak van taaie veiligheidsvraagstukken door optimaal gebruik te maken van informatiestromen en de praktische kennis en ervaring die zij gezamenlijk hebben.

Onze missie is om door middel van kennisontwikkeling en –toepassing een bijdrage te leveren aan maatschappelijke veiligheidsvraagstukken waarbij multidisciplinaire samenwerking en de relatie tussen veiligheid en digitalisering centraal staan. Dit doen we door in opdracht van – maar het liefst in nauwe samenwerking met - veiligheidsprofessionals toegepast wetenschappelijk onderzoek te doen om kennisbehoeften in de praktijk te vullen en de rijke kennis van veiligheidsprofessionals middels reflectieve gesprekken en observaties voor de bredere praktijk beschikbaar te stellen. Ook ontwikkelen en verzorgen wij effectieve trainingen, uitdagend onderwijs en gedegen advies.

Er wordt vaak vanuit verschillende professionele invalshoeken, praktijkervaringen en achterliggende opvattingen naar veiligheidsvraagstukken gekeken. Dit maakt samenwerken aan veiligheid naast noodzakelijk, ook ingewikkeld. Werken aan veiligheid in een gedigitaliseerde samenleving vraagt naast vakkennis in toenemende mate om flexibiliteit en een coöperatieve houding. Het doel is om in daadwerkelijke samenwerking in de aanpak steeds recht te doen aan de complexiteit van vraagstukken. Veiligheid betekent overal iets anders en verandert door de tijd. Daarmee is er een noodzaak om in de aanpak te streven naar actueel, multidisciplinair maatwerk.

 • Schiks, J., Hansen, S., Foppen, E., Leukfeldt, E.R. & Spithoven, R,. (2021) | Factsheet HackShield in Noord-Holland
 • Schiks, J., Hansen, S., Foppen, E., Leukfeldt, E.R. & Spithoven, R,. (2021) | Rapportage Hackshield in Noord-Holand
 • Spithoven, R. (2018). Voorbij de vage veiligheid. Op: Gemeente.nu (Column).
 • Spithoven, R. (2018). Reizigers voelen zich niet zo onveilig in het OV. Op: Socialevraagstukken.nl. (Opiniërend).
 • Spithoven, R. (2018). Graven naar de wortels van onveiligheidsgevoelens. Resultaten van een onderzoek in twaalf buurten. Justitiële verkenningen, 44, 6, 47-62 (Wetenschappelijk, peer-reviewed artikel).
 • Spithoven, R. (2018). Het zal je dochter maar zijn. Op zoek naar verklaringen voor de maatschappelijke impact van drie zaken van dodelijk seksueel geweld tegen jonge vrouwen in 2017. In: PROCES, 97, 6, 422-433 (Wetenschappelijk, peer-reviewed artikel).
 • Spithoven, R. & Gloudemans, L. (2018). Verstoorde veiligheidsbeleving in Capelle aan den IJssel. Resultaten van meta-analyses op de buurtmonitor 2013, 2015 & 2017 en een nieuwe meting onder het burgerpanel 2018. Deventer : Hogeschool Saxion, Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid (Onderzoeksrapport).
 • Adang, O., Stronks, S., van de Klomp, M., & van den Brink, G. (2018). Keeping the peace or enforcing order? Overcoming social tension between police and civilians. Peace Ethology: Behavioral Processes and Systems of Peace, 173 (Peer-reviewed, wetenschappelijk hoofdstuk).
 • Spithoven, R. (2019). Veiligheid laat zich niet in een algoritme vatten. Op: Gemeente.nu (Column).
 • Spithoven, R. & Drenth, A.R. (2019). Positief pessimisme. Boutelliers jazzy antwoord op Baumans vloeibare wereld. In: Van Steden, R. & Van Putten, R.J. (Red.) Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. Liber Amicorum Hans Boutellier. Den Haag : Boom Lemma Uitgevers. (Peer reviewed, wetenschappelijk hoofdstuk).
 • Spithoven, R. (2019). Verscheidenheid in veiligheid. In: Tijdschrift voor Criminologie, 61, 2, p. 213-217 (Boekrecensie, wetenschappelijk).
 • Spithoven, R. & Van Houten, Y. (2019). Grip op onveiligheidsbeleving in Maastricht. Een verdiepende analyse op de data van de VeiligheidsMonitor 2015-2017 voor de wijken Limmel, Mariaberg, Nazareth, Pottenberg en Wittevrouwenveld. Deventer : Hogeschool Saxion, Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid (Onderzoeksrapport).
 • Walberg, A.M., Spithoven, R. & Ebrahem, S. (2019). Samen handhaven. Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Rijssen-Holten. Deventer : Hogeschool Saxion, Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid (Onderzoeksrapport).
 • Spithoven, R. & Walberg, A.M. (2019). Amsterdam’s onbehagen. Op zoek naar achtergronden van maatschappelijk onbehagen en onveiligheidsgevoelens in Amsterdam Noord en Nieuw-West. Deventer : Hogeschool Saxion, Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid (Onderzoeksrapport).
 • Spithoven, R. & Beerends, S. (2020). Veiligheid uit de glazen bol? Naar verantwoorde toepassingen van big data in het veiligheidscomplex. Tijdschrift voor Veiligheid, 18(3-4), 75-92 (Wetenschappelijk, peer-reviewed artikel).
 • Spithoven, R. (2020). Verbonden risico’s. Maatschappelijke veiligheid in de black box society. Den Haag: Boom Criminologie (Lectorale rede, longread).
 • Leukfeldt, E.R., Spithoven, R. & Misana-ter Huurne, E.F.J. (2020). De lokale aanpak van cybercrime. Risicocommunicatie als antwoord op een grenzeloos vraagstuk. In: C. de Poot et al. (red.). Politie en cybercrime, Cahiers Politiestudies, jaargang 2020/3, nr. 56, p. 203-222 (Wetenschappelijk, peer-reviewed hoofdstuk).
 • Spithoven, R. & Van De Pas, J. (2020). Bij voorbaat effectiever? Over de noodzaak van het herwaarderen van vakmanschap en de onvermijdelijkheid van actieonderzoek bij het gebruik van big- data toepassingen door de politie. In: T. Snaphaan & W. Hardyns (red.). Big data en innovatieve methoden voor criminologisch onderzoek. Den Haag: Boom Criminologie, p. 114-133 (Wetenschappelijk, peer-reviewed hoofdstuk).
 • Walberg, A.M. & Spithoven, R., E. Foppen & C. vd Laan (2020). Veiligheid is maatwerk. Onderzoek naar de ontwikkeling en beleving van veiligheid en leefbaarheid in Rijsen. Deventer : Hogeschool Saxion, Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid (Onderzoeksrapport).
 • Brands, J., Van Dijk-Van Doorn, J. & Spithoven, R. (2020). Supplemental safety? Exploring experienced safety in relation to other qualities of successful places. In: Journal of Urban Design (Wetenschappelijk, peer-reviewed artikel).
 • Spithoven, R., Van Houten, Y.A. & Misana-ter Huurne, E.F.J. (2020). Weerbaar tegen shame sexting en sextortion. Naar evidence-based voorlichting op scholen over de risico’s van sexting onder Nederlandse jongeren. In: Pedagogiek (Wetenschappelijk, peer-reviewed artikel – IN REVIEW).
 • Misana-ter Huurne, E.F.J., Van Houten, Y.A., Spithoven, R., Notté, R & Leukfeldt, E.R. (2020). Cyberweerbaarheid. Risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag rondom cybercrime onder jongeren en mkb’ers. Deventer/Den Haag: Saxion, Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid en Haagse Hogeschool, Lectoraat Cybersecurity in het mkb (Onderzoeksrapport).
 • Spithoven, R., Van Houten & Walther, M. (2020). Cyberweerbaarheid. Resultaten van studentonderzoek naar het vergroten van de weerbaarheid van diverse doelgroepen tegen verschillende vormen van cybercriminaliteit. Deventer: Saxion, Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid (Onderzoeksrapport).
 • Spithoven, R., E. Foppe, van Houten, Y.A. & Misana – ter Huurne, E.F.J. Naar een cyberweerbaar Amersfoort. Aanzetten voor gerichte risicocommunicatie ter bevordering van de cyberweerbaarheid op basis van een onderzoek onder het Amersfoortse Burgerpanel. lectoraat Maatschappelijke Veiligheid, Hogeschool Saxion

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid bestaat uit een multidisciplinair team van docent-onderzoekers. Wij bundelen onze achtergronden en ervaringen uit onder andere de psychologie, bestuurskunde, criminologie, rechten, organisatiekunde en informatietechnologie in ons multidisciplinaire onderzoek. Ons toegepast wetenschappelijk onderzoek doen wij in opdracht van - maar het liefst samen met - professionals. Daarbij werken wij ook graag samen met studenten uit verschillende jaargangen en studierichtingen en maken onze excellentiestudenten volwaardig onderdeel uit van onze onderzoeksgroep. Zo vormen wij samen met de praktijk en het onderwijs learning communities rond taaie veiligheidsvraagstukken van vandaag en de toekomst. Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid focust zich daarbij op twee verbonden leerlijnen: informatiegestuurd werken en digitale weerbaarheid.

Algemeen

HackShield in Noord-Holland
Een evaluatie van de implementatie en resultaten van HackShield in Noord-Hollandse gemeenten. Haagse Hogeschool/Hogeschool Saxion.

Interventie tegen geldezels
In de gemeente haarlem komt een pilot om Inzicht krijgen in kenmerken van geldezels, de rol van geldezels in de werkwijze van cybercriminele netwerken en mogelijke interventies die hierbij aansluiten. Een geldezel of money mule is iemand die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele doeleinden.

Cyberweerbaarheid
Een verkennend onderzoek naar aanzetten voor gerichte risicocommunicatie ter bevordering van de cyberweerbaarheid, op basis van een onderzoek onder het Amersfoortse Burgerpanel. Uitgevoerd door Hogeschool Saxion, lectoraat Maatschappelijke Veiligheid in samenwerking met de gemeente Amersfoort en het lectoraat Cybersecurity in het mkb van de Haagse Hogeschool.

Basisboek Integrale Veiligheidskunde
Remco Spithoven is als hoofdredacteur - samen met een redactie van docent-onderzoekers van de opleidingen Integrale Veiligheidskunde van vijf hogescholen in Nederland - verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het Basisboek Integrale Veiligheid van Boom Uitgevers. Momenteel werken de auteurs en de redactie aan de hoofdstukken. De vernieuwde uitgave staat gepland voor het studiejaar 2021-2022.

Informatiegestuurd werken

Schurende verschillen
Sara Stronks werkt in het kader van haar post-doc met een team van drie collega-onderzoekers, vier stagiairs en meerdere afstudeerders in dit gezamenlijke project van de Politieacademie en Hogeschool Saxion aan het in kaart brengen van dynamieken van positief samenleven in vier superdiverse wijken in Nederlandse grote steden. Door het samenleven in deze wijken drie jaar lang intensief te volgen willen we zicht krijgen op de samenwerking tussen bewoners en professionals in deze wijken. Ook zullen er in samenwerking Marleen Easton van de Universiteit Gent en Evelien de Pauw van de Universiteit Gent en de Vives Hogeschool Kortrijk enkele Belgische wijken aanhaken. Sara’s post-doc project staat onder begeleiding van Otto Adang (lector aan de Politieacademie en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Remco Spithoven.

Weerbaarheidsmonitor ondermijning
Remco Spithoven onderzoek samen met het RIEC Midden-Nederland en de Politieacademie de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een weerbaarheidsmonitor ondermijning. Het idee is daarbij om meer grip te krijgen op de lokale voedingsbodem voor georganiseerde drugshandel door op lokaal niveau in te zoomen op de kenmerken van buurten en wijken.

Complexiteit van multidisciplinair samenwerken
Annemarijn Walberg en Remco Spithoven onderzoeken in dit project de complexiteit van multidisciplinair samenwerken in lokale veiligheidsnetwerken. Vaak wordt samenwerking tussen professionals als de oplossing voor complexe veiligheidsvraagstukken gezien, maar deze samenwerking komt niet zomaar van de grond. In dit onderzoek, waarin we multidisciplinaire overleggen observeren en deelnemers interviewen, proberen we meer grip te krijgen op de complexiteit van samenwerking op zichzelf en hoe deze kan worden gestimuleerd.

ZonMW verward gedrag
Marleen Visser en Annemarijn Walberg nemen deel aan het leernetwerk dat vanuit het voormalig Saxion-lectoraat Verpleegkunde, nu het lectoraat Smart Health, is opgezet rondom samenwerking aan de zorg voor personen met onbegrepen gedrag. Daarbij werken praktijkprofessionals, ervaringsdeskundigen, docenten en studenten samen aan regionale innovaties en gezamenlijke leertrajecten.

Fear peaks
Remco Spithoven werkt samen met Jelle Brands van de Universiteit Leiden aan een onderzoek naar de aard, frequentie en verklaring van doorleefde situaties waarin mensen zich onveilig voelden in de openbare ruimte van Utrecht en Amsterdam. Hierbij vormt replicatie van enkele studies Stephen Farrall en collega’s de opstap maar Jelle en Remco vullen dit onderzoek aan met hun inzichten over situatie en persoonskenmerken in de verklaring van onveiligheidsgevoelens

Veiligheidsbeleving in het openbaar vervoer
Elsa Foppen, Senna Hansen en Remco Spithoven werken samen met Jelle Brands van de Universiteit Leiden aan een onderzoek naar de vergelijking en verklaring van onveiligheidsbeleving op en rond vier treinstations. Daarbij worden inzichten over persoons- en omgevingskenmerken gecombineerd met lichtsterktemetingen en observatieonderzoek.

VR-onderzoek en veiligheidsbeleving
Elsa Foppen en Remco Spithoven werken samen met Jelle Brands van de Universiteit Leiden in dit onderzoek naar de invloed van omgevingskenmerken op daadwerkelijk ervaren gevoelens van onveiligheid door gebruik te maken van fysiologische metingen (hartslag-, ademfrequentie en huidgeleiding) en testpersonen door een Virtual Reality omgeving te laten bewegen. Elsa, Remco en Jelle onderzoeken naast de invloed van deze omgevingskenmerken ook vooral hoe VR-technologie kan worden gebruikt voor onderzoek naar onveiligheidsbeleving.

Promotieonderzoek Folkert van Delden
Folkert van Delden doet namens de Nationale Politie onderzoek naar het samenwerken van veiligheidsprofessionals en kunstmatige intelligentie. Daarbij zoekt Folkert nadrukkelijk naar verantwoorde toepassing van AI in primaire politieprocessen. De hoofdvraag van zijn promotieonderzoek luidt: Hoe kan de politie in NL machine learning toepassingen inzetten ter ondersteuning van de uitvoering van de politietaak zodat menselijk vakmanschap en AI elkaar versterken? De begeleiding is in handen van promotor Pieter van Gelder (Technische Universiteit Delft) en co-promotoren Mariëlle den Hengst (Projectleider RTI-lab, Nationale Politie) en Remco Spithoven.

Digitale weerbaarheid

Raak publiek – Cyberweerbaarheid
In een consortium met het lectoraat Cybersecurity in het mkb van de Haagse Hogeschool, het NSCR, 12 gemeenten en vier regionale veiligheidsnetwerken werkt ons lectoraat op een SIA Raak Publiek subsidie aan de invulling van de rol van Nederlandse gemeenten in de preventie van slachtofferschap van cybercriminaliteit. De hoofdvraag van dit tweejarig project luidt: Met welke interventies kunnen ambtenaren openbare orde en veiligheid de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven binnen hun gemeente vergroten? Middels actieonderzoek werken professionals van gemeenten en regio’s samen met onderzoekers aan het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe interventies. Vanuit ons lectoraat zijn Ellen Misana-ter Huurne, Ynze van Houten, Michelle Walther en Remco Spithoven aan dit project verbonden.

Preventie van shamesexting en sextortion
Samen met het lectoraat Cybersecurity in het mkb van de Haagse Hogeschool, de gemeente Ede en gemeente Amersfoort en hun partners werken wij als deel van het cyberweerbaarheidsproject aan een interventie die slachtofferschap van shamesexting en sextortion onder jongeren tegen moet gaan. Hierbij zijn naast de politie ook het onderwijs en het jongerenwerk betrokken. Aan de basis van deze interventie ligt een studie naar hoe jongeren risicocommunicatie over dit thema willen ontvangen. Dit onderzoek is samen met studenten van de Saxion-minor De Digitale Revolutie uitgevoerd. Vanuit ons lectoraat zijn Ellen Misana-ter Huurne, Ynze van Houten, Michelle Walther en Remco Spithoven aan dit deelproject verbonden.

Preventie en repressie van money muling
Samen met het lectoraat Cybersecurity in het mkb van de Haagse Hogeschool werken wij aan de ontwikkeling en evaluaties van een repressieve en een preventieve interventie ten aanzien van money muling door jongeren. Met de gemeente en politie in Haarlem, werken wij onder financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan een meer repressieve interventie. Samen met de gemeente, politie en het jongerenwerk in Deventer werken wij aan een meer preventieve interventie. Vanuit ons lectoraat zijn Ellen Misana-ter Huurne, Ynze van Houten, Michelle Walther en Remco Spithoven aan dit deelproject verbonden.

Evaluatie HackShield in Noord-Holland
Samen met het lectoraat Cybersecurity in het mkb van de Haagse Hogeschool en Noord-Holland Samen Veilig en Noord-Holland Samen Veilig werken wij onder financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de evaluatie van de implementatie van HackShield door Noord-Hollandse gemeenten. We onderzoeken de effectiviteit van dit interactieve spel waarin jonge kinderen als Cyber Heroes worden getraind en aangemoedigd om hun omgeving op de digitale gevaren te wijzen. Vanuit ons lectoraat zijn Ellen Misana-ter Huurne, Michelle Walther, Elsa Foppen en Remco Spithoven aan dit project verbonden.

Cyberweerbaarheidsmonitor Hengelo
In opdracht van de gemeente Hengelo voeren wij een onderzoek uit naar de cyberweerbaarheid aan de hand van het Hengelose burgerpanel. De resultaten van dit enquêteonderzoek worden vertaald in handvatten voor publiekscampagnes om de lokale cyberweerbaarheid te vergroten. Vanuit ons lectoraat zijn Ynze van Houten, Ellen Misana-ter Huurne en Remco Spithoven aan dit deelproject verbonden.

De governance van cybercrime
Samen met het lectoraat Cybersecurity in het mkb van de Haagse Hogeschool en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland ziet ons lectoraat in de integrale preventie en repressie van klassieke (offline) veelvoorkomende criminaliteit een les voor hoe ook cybercriminaliteit in de toekomst verder kan worden aangepakt en verkennen hiertoe de mogelijkheden met professionals werkzaam in dit domein. Met dit project willen we samen met de praktijk een blauwdruk opstellen van de preventie tot de repressie van cybercriminaliteit. Aan het einde wordt een eerste schets aan de praktijk voorgelegd en met hen aangepast: wie doet wat en waar vullen verantwoordelijkheden elkaar aan? Vanuit ons lectoraat zijn Elsa Foppen en Remco Spithoven bij dit project betroken.

Samenwerken tegen cyberpesten
Samen met tweedejaars Saxion-studenten van de opleiding bestuurskunde heeft ons lectoraat onderzoek gedaan naar hoe verschillende organisaties samenwerken in het tegengaan van cyberpesten. Veel organisaties hebben beleidsplannen en draaiboeken op dit thema maar hoe werken zij daadwerkelijk samen in de regio Oost-Nederland? Excellentiestudenten Jim Hendriks en Tom Weijers – beide van de opleiding bestuurskunde - werken aan een overkoepelende analyse om naast de stand van zaken ook aanbevelingen te geven. Hierbij worden ze begeleid door Remco Spithoven, Ellen Misana-ter Huurne en Michelle Walther.

De Corona-crisis als cyberkeerpunt
In opdracht van de agenda Gebiedsgeboden Politiewerk van de Nationale Politie werkt ons lectoraat samen met de politie IJsselland aan het actieonderzoek ‘De Corona-crisis als cyberkeerpunt’. Met de verschuiving in gelegenheidsstructuren als neveneffect van de lockdown, namen de melding en aangiften van verkoopfraude en vriend-in-nood-oplichting een vlucht. Met dit actieonderzoek beogen wij samen met het Politie-district IJsselland het leereffect voor het gehele district ten aanzien van gedigitaliseerde criminaliteit te verzilveren en versnellen. De hoofdvraag luidt: Hoe kan het Gebiedsgebonden Politiewerk in het district IJsselland in samenspel met andere districtssonderdelen meer worden afgestemd op gedigitaliseerde criminaliteit? Vanuit ons lectoraat zijn Remco Spithoven, Annemarijn Walberg, Jelle Kort en Senna Hansen bij dit project betrokken.

Excellentietraject cybercrime
In het excellentietraject cybercrime, zetten zeven Saxion-studenten uit verschillende studierichtingen hun tanden in de taaie vraagstukken die cybercrime omringen. De primaire interesse van de studenten staat daarbij centraal in een driejarig extra curriculair programma. Het eerste jaar brengen ze de stand van zaken in kaart, in het tweede jaar brengen ze oplossingsrichtingen in kaart om in het derde en laatste jaar een van deze oplossingsrichtingen uit te werken en aan de praktijk beschikbaar te stellen. Hiervoor ontvangen zij bij de afronding van hun studie, het predicaat ‘excellente student’. De excellentiestudenten vormen samen een learning community en komen tweewekelijks samen onder begeleiding van Michelle Walther, Ellen Misana-ter Huurne en Remco Spithoven .

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid werkt samen met studenten uit verschillende jaargangen, studierichtingen en kennisinstellingen. Voorbeelden van deze samewerking zijn: het Excellentietraject cybercrime, de Minor digitale revolutie; de Minor cybersecurity; het vak onderzoeksvaardigheden voor eerstejaars studenten Integrale Veiligheidskunde en Security Management; de vakken Kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek voor tweedejaars studenten Bestuurskunde; Opdrachten in het Safety&Security-lab van de opleidingen Integrale Veiligheidskunde en Security Management en het StadsLAB van de opleiding Bestuurskunde. Daarnaast lopen studenten van binnen en buiten Saxion stage en studeren zij met regelmaat bij ons af. Ook worden door ons doorlopend gastcolleges binnen Saxion en andere kennisinstellingen gegeven.

 onderzoekslijnen 

De hoofdvraag in de onderzoekslijn informatiegestuurd werken luidt:

Hoe kunnen informatie en moderne informatietechnologie professionals optimaal ondersteunen in het realiseren van maatwerk in de gezamenlijke aanpak van veiligheidsvraagstukken?

Informatie speelt een curiale rol in de veiligheidswereld. Wij zoeken samen met professionals in de praktijk naar de verantwoorde bundeling van informatiestromen om taaie, lokale veiligheidsvraagstukken aan te pakken. Professionals die gebruik maken van gedeelde informatie moeten weten hoe de gedeelde inzichten tot stand komen en wat de beperkingen van deze data zijn, want lang niet alle relevante dynamieken kunnen immers op een goede wijze in cijfers worden gevat. Veel van de inzichten in lokale veiligheidsproblemen zijn afkomstig uit de praktijkervaring en onderbuiken van de mensen die eraan werken. Het gaat daarmee naast het verbinden van informatiestromen evengoed om het voeren van het juiste gesprek met de juiste gesprekspartners. Daarbij richten wij ons op lokaal actieve professionals en bewoners. In samenwerking en afstemming op elkaars informatie en interpretatie komen we tot betekenisvol maatwerk.

In de onderzoekslijn digitale weerbaarheid luidt de hoofdvraag:

Hoe kunnen risico’s verbonden aan moderne informatietechnologie door samenwerkende professionals optimaal worden tegengegaan?

Door de digitalisering van de samenleving zijn processen in toenemende mate vervlochten met informatietechnologie. Naast de dagelijkse gemakken die wij hiervan ervaren, maakt dit ons ook kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan het onbedoeld uitvallen van kritische infrastructuren, cybercriminaliteit maar ook aan fouten in en beperkingen van functionaliteiten van systemen. Er bestaan dan ook veel hardware- en softwarematige veiligheidsmaatregelen, maar de mens is in de omgang met deze technologie vaak de zwakste schakel. Daarom investeren wij in een samenhangend pakket van maatregelen waarin de beleving en het gedrag van mensen in interactie met technologie kwetsbaarheid ombuigt naar weerbaarheid. Digitale weerbaarheid vraagt met andere woorden om een multidisciplinaire benadering. In de zoektocht naar een samenhangend pakket aan maatregelen in de praktijk, is kennis nodig van hard- en software, bedrijfsprocessen, verandermanagement, beleving èn menselijk gedrag.

Samenwerking

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid staat met het ene been stevig in de toegepaste en wetenschappelijke kennis over maatschappelijke veiligheid. Zo werken wij op regelmatige basis samen met de Haagse Hogeschool, de Politieacademie; de Universiteit Twente, de Universiteit Leiden en de Universiteit Gent. Met ons andere been staan we in de complexiteit van de veiligheidspraktijk van alledag door samen te werken met diverse gemeenten (o.a. Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, Enschede, Deventer, Maastricht, Capelle aan den IJssel, Rijssen-Holten en Zeist), de Nationale Politie, Veiligheidsregio Twente en regionale veiligheidsnetwerken zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland, Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam, Noord-Holland Samen Veilig en Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland. Naast externe partners werkt het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid ook regelmatig samen met verschillende lectoraten en opleidingen van Hogeschool Saxion.

Het lectoraat staat open voor aanvullende projecten die ons hoofddoel verder versterken. Heeft u vragen over een mogelijke samenwerking of de (onderzoeks)activiteiten van het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid? Neem dan contact op met lector Remco Spithoven.

Nieuws van het lectoraat

Evenementen van dit lectoraat

Ons team

Het onderzoeksteam van het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid wil tegen de achtergrond van maatschappelijke verandering veiligheidsprofessionals helpen om veiligheid zo vanzelfsprekend te houden als het nu op dagelijkse basis voor de meeste mensen is. Dit doen zij onder leiding van de lector dr. Remco Spithoven.

Gerelateerde opleidingen