Docenten in overleg

Attila Németh is lector Modelleren van Maatschappelijke Impact. Hij doet dit vanuit zijn interesse in hoe de maatschappelijke (welvaarts)effecten van innovaties, beleid en andere initiatieven zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt kunnen worden, zodat maatschappelijk gezien zo goed mogelijke afwegingen te maken zijn.

Attila Németh, Saxion

Dr. ir. Attila Németh

Lector Modelleren van Maatschappelijke Impact

06 - 1907 3416 Dr. ir. Attila Németh (lector)

Bekijk het verslag van de lectorale rede 'Waarde van Reclasseren'

Lees meer

Biografie

Attila Németh studeerde Civiele Technologie en Management aan de Universiteit Twente. Na zijn studie is hij bij de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift ‘Modelling offshore sand waves’ binnen de vakgroep Water Engineering and Management en heeft hij daar aansluitend gewerkt als postdoc en universitair docent. Daarna werkte hij als projectleider/adviseur planvorming binnen de groep Integraal Waterbeheer van Witteveen+Bos. Daar werkte hij onder andere aan verschillende projecten op het vlak van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA).

Vervolgens is hij bij Saxion aan de slag gegaan als teamleider binnen de academie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw. Vanaf 2011 was hij als projectmanager verantwoordelijk voor alle cursussen, leergangen en maatwerktrajecten op academieniveau en tevens werkzaam binnen het Kenniscentrum Leefomgeving van Saxion als senior onderzoeker op het vlak van MKBA, (sociale) veiligheid en data. In 2014 is hij aan de slag gegaan als associate lector bij het lectoraat Community Care & Youth. Vanaf 2016 werkt hij als associate lector binnen het lectoraat Governance met als speerpunt maatschappelijk rendement van sociale vraagstukken. In januari 2017 is hij gestart met het lectoraat Waarde van Reclasseren dat vanaf februari 2021 het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact heet.

Dissertatie en boekbijdragen

 • Németh, A., Dorenbusch, M., Nibbelink, I., Linnenbank, M. & Kabki, A. (2018). Een concept groslijst met maatschappelijke waarden van reclasseren, In: J. Bosker, V. de Vogel & L. Bitter (red), Professionele ankers, Liber Amicorum Anneke Menger. Hogeschool Utrecht, Lectoraat Werken in Justitieel Kader, KSI. 
 • Ruijgrok, E.C.M., Smale, A.J., Németh, A.A., Groot, R.S., de, Duiker, M., Zijlstra, R., Asselman, N., Bijl, K.E., van der, Todd, P, Hellegers, P., Rosenberg, F.A., 2006, Kentallen waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap, Hulpmiddel bij MKBA, Witteveen+bos, Rotterdam.
 • Németh, A.A., Blondeaux P., Hulscher, S.J.M.H., Besio G., Roos, P.C., Vittori G., Knaapen, M.A.F., Brocchini M., Veen, H.H. van der and Idier, D., 2004, Models of offshore sand waves and sandbanks and their application, Jornadas sobre avances en ingeniería de costas y oceanografía operacional, Real Academia de Ingeniería, Eds. M.A. Losada and A. Baquerizo, ISBN 84-95662-29-9, 53-73.
 • Németh, A.A., 2003, Modelling offshore sand waves, Ph.D. Thesis, University of Twente, ISBN 90-365-1931-4.

Internationale wetenschappelijke publicaties en vakpublicaties

 • Stegink, M., Németh, A., Roeland, M., Duijnstee, D. (2022). Verandering in strafbaar bedrag van reclassenten. Secondant. Geraadpleegd op 1 maart 2022.
 • Roeland, M., Visser, A., Németh, A. (2021). Poverty, unemployment and financial insecurity amongst clients of the Dutch probation services and the influence of probation on employment and personal income, Der pädagogische Blick 2021/3 p. 167-178. Editors Dr. Ines Schell-Kiehl and Prof. Dr. Nikolaus Meyer. 
 • Linnenbank, M., Németh, A. (2021). De waarde van reclassering, Binnenlands Bestuur, nr 19 p. 26-19.
 • Németh, A., Venneman, B. en Roessen, P., 2015, Leeromgeving voor kostenbewustzijn en effectiviteit, Leren in drievoud, Sociaal bestek, Augustus/september 2015, pp 22-24. Link.
 • Besio G., Blondeaux P., Brocchini M., Hulscher, S.J.M.H., Idier, D., Knaapen, M.A.F., Németh, A.A., Roos, P.C. and Vittori G., 2008, The morphodynamics of tidal sand waves: A model overview, Coastal Engineering, doi:10.1016/j.coastaleng.2007.11.004.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.H.M. and Damme, R.M.J. Van, 2007, Modelling offshore sand wave evolution, Continental Shelf Research, doi:10.1016/j.csr.2006.11.010.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.H.M. and Damme, R.M.J. Van, 2006, Simulating offshore sand waves, Coastal Engineering, doi:10.1016/j.coastaleng.2005.10.014, 53, 265-275.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Vriend, H.J. de, 2003, Offshore sand wave dynamics, engineering problems and future solutions, Pipeline and Gas Journal, Vol. 230 (4), 67-69.
 • Morelissen, R. Hulscher, S.J.M.H., Knaapen, M.A.F., Németh, A.A. and Bijker, R., 2003, Interacting sand waves and pipelines: a data-assimilation based mathematical model, Coastal Engineering, Vol. 48, (3), 197-209.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Vriend, H.J. de, 2002, Modelling sand wave migration in shallow shelf seas, Continental Shelf Research, 22 (18-19), 2795-2806.

Proceedings conferenties

 • Losse, M., Németh, A. A., Onderdelinden, C. , Rodenhuis, W.K.F., 2012, Een Duurzamer en Veiliger Leefomgeving door Sociale en Inrichtingsmaatregelen, Onderzoek voor een vitale regio, Een congres over de maatschappelijke en economische meerwaarde van praktijkgericht onderzoek.
 • Cremers, N., Németh, A.A., Most, H. van der, 2006, WFD-Explorer: a Planning Kit to support the Implementation of the WFD, 3rd Harmoni-CA Forum and Conference, 5-7 April 2006, Osnabrück, Germany.
 • Meer, F.M. van der, Németh, A.A., and Hulscher, S.J.M.H., 2005, Modelling sand wave evolution using various sediment transport mechanisms. In Book of abstracts 5th International Conference on Coastal Dynamics 2005, 4-8 April 2005, Barcelona, Spain. Barcelona, Spain: Laboratori d'Enginyeri Maritima, Univ. Politec. de Catalunya, 404-405.
 • Meer, F.M. van der, Németh, A.A., and Hulscher, S.J.M.H., 2005, Sand waves and sediment transport equations. In Book of abstracts NCK-days 2005, 10-11 March 2005, Enschede The Netherlands. Enschede, 23-23.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Damme, R.M.J. van, 2004, Sand wave evolution: Influence of suspended sediment transport and non-erodible layers, Physics of Estuaries and Coastal Seas 2004, Merida, Mexico, 4 p.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Damme, R.M.J. van, 2004, Modelling sand wave migration and height, comparing model results with data, Marine Sandwave and River Dune Dynamics II, International Workshop, April 1-2 2004, Proceedings Hulscher S., Garlan T., Idier D. Ed., University of Twente, The Netherlands, 232-239.
 • Bijsterbosch, L.W.W., Németh, A.A., and Hulscher, S.J.M.H., 2004, Modelling offshore sand waves: effects of suspended sediment transport. Marine Sandwave and River Dune Dynamics II, International Workshop, April 1-2 2004, Proceedings Hulscher S., Garlan T., Idier D. Ed., University of Twente, The Netherlands, 24-31.
 • Németh, A.A., 2004, Finite amplitude sand waves in the North Sea. In (Ed.), NCK-dagen 2004, 18-19 maart 2004, Yerseke, Delft: Nederlands Centrum voor Kustonderzoek, 8-8.
 • Németh, A.A. and Hulscher, S.J.M.H., 2003, Finite amplitude sand waves in shallow seas, IAHR-symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Barcelona, Spain, Sánchez-Arcilla, S. and Bateman, A. Ed., 435-444.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Damme, R.M.J. van, 2003, A sand wave simulation model. In -- (Ed.), Geophysical research abstracts. Vol. 5. Geophysical research abstracts issn. 1029-7006.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Morelissen R., 2002, Modelling the non-linear behaviour of sand waves in shallow shelf seas, a practical application of data-assimation techniques, NCK-dagen 2002, 1 pp.
 • Idier, D. N., Németh, A.A., Astruc, D., Hulscher, S.J.M.H. and Damme, R.M.J. van, 2002, Sand wave generation: analytical and numerical approaches, Physics of Estuaries and Coastal seas, Germany, Burchard, H., Gardeike, B., Grabemann, I. and Kappenberg, J. Ed., 268-271.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Damme, R.M.J. van, 2002, Modelling the non-linear behaviour of sand waves in shallow shelf seas. In Allsop, N.W.H. (Ed.), Solving coastal conundrums. Book of abstracts 28th ICCE conference 2002 Cardiff, 233-I-233-II.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Damme, R.M.J. van, 2001, Numerical simulation of sand wave evolution in shallow shelf seas, Coastal Dynamics, Lund, Sweden, Hanson, H. and Larson, M. Ed., 1048-1057.
 • Roos, P.C., Hulscher, S.J.M.H., Peters, B.G.T.M. and Németh, A.A., 2001, A simple morphodynamic model for sand banks and large-scale sand pits subject to asymmetrical tides, IAHR-symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Hokkaido, Japan, 91-100.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Vriend, H.J. de, 2000, Modelling sand wave dynamics in shallow shelf seas, Physics of Estuaries and Coastal seas, Friedrichs, C.T. and Valle-Levinson, A. Ed., Samroe report 366, Norfolk, USA, 296-299.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Vriend, H.J. de, 2000, Modelling migration of sand waves in shallow shelf seas, Marine sand wave dynamics, Proceedings International workshop, Lille, France, 143-151.
 • Németh, A.A., 1998, Modelling the dynamic behaviour of sand extraction pits and tidal sandbanks, NCK-dagen 1999, 1 pp.

Overig

 • Slingerland, W., Linnenbank, M., Németh, A. (2021). Weerbaarheidsscan Lokaal bestuur 'Van individuele naar collectieve weerbaarheid', Hogeschool Saxion.
 • Slingerland, W., Linnenbank, M., Németh, A. (2021). Weerbaarheidscheck politieke partijen 'Van individuele naar collectieve weerbaarheid', Hogeschool Saxion.
 • Visser, A., Németh, A. & Roeland, M. (2021). Waarde van reclasseren in de buurt, Een verkennende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse naar de toegevoegde waarde van reclasseren in de buurt, Lectoraat modelleren van Maatschappelijke Impact, Hogeschool Saxion.
 • Walberg, A., Roeland, M., Németh, A. (2021). Verkenning maatschappelijke impact van reclasseringsinzet bij cliënten die huiselijk geweld pleegden en kampen met alcoholproblematiek, 'Een verkennend onderzoek naar 2 subpopulaties: polygebruikers met (vermoedelijk) LVB en stalkers', Hogeschool Saxion
 • Walberg, A., Roeland, M., Németh, A. (2021). Factsheet Verkenning maatschappelijke impact van reclasseringsinzet bij cliënten die huiselijk geweld pleegden en kampen met alcoholproblematiek, 'Een verkennend onderzoek naar 2 subpopulaties: polygebruikers met (vermoedelijk) LVB en stalkers', Hogeschool Saxion.
 • Slingerland, W., Németh, A.A., Roessen, P. en Venneman, B., 2016, Leren-In-Drievoud, Een leeromgeving in het sociale domein.
 • Schell-Kiehl, I., Németh, A.A., Slots, L., 2015, Werkzoekgedrag van werklozen - Een overzicht op basis van actuele internationale en nationale wetenschappelijke literatuur.
 • Németh, A.A., Slots, L., Loohuis, T., 2015, Effecten project Match, in opdracht van Jarabee en Humanitas, Saxion.
 • Németh, A. A., Jacobs-Ooink, M. en Noeverman, J., 2014, MKBA Multiprobleemhuishoudens Nieuwe manier van werken in Enschede, in opdracht van de gemeente Enschede, Saxion.
 • Németh, A. A., Jacobs-Ooink, M. en Noeverman, J., 2014, Beleidsnotitie MKBA Frontlijnsturing, in opdracht van de gemeente Enschede, Saxion.
 • Németh, A. A. en Jacobs-Ooink, M., 2013, Baten van drie casussen Frontlijnsturing, in opdracht van de gemeente Enschede, Saxion.
 • Németh, A. A. en Jacobs-Ooink, M., 2013, Kengetallen baten Frontlijnsturing multiprobleemhuishoudens, in opdracht van de gemeente Enschede, Saxion.
 • Németh, A. A. en Jacobs-Ooink, M., 2013, Complexiteit Frontlijnsturing, in opdracht van de gemeente Enschede, Saxion.
 • Losse, M.A. , Németh, A. A. , 2013, Veilig ontwerpen voor Transburg, Onderzoeksrapport Saxion in opdracht van Domijn
 • Németh, A. A., Onderdelinden, C. B., Rodenhuis, W.K.F. , 2012, Veiligheid en overlast bij de Cityflat Almelo, Onderzoeksrapport Saxion in opdracht van Woningstichting St. Joseph
 • Bruine, E., Németh, A., Boers, P., Van den Berg, V., Icke, J., 2007, Ervaringen met toepassing KRW-Verkenner in West-Brabant, H2O.
 • Hoekstra, P., Veen, H.H. van der, Hulscher, S.J.M.H., Knaapen, M.A.F., Buijsrogge, R.H., Vries, M.B. de, Dorst, L.L., Werf, J.J. Van der, Ribberink, J.S., Meer, F.M. van der, Németh, A.A., Damme, R.M.J. van, and Roos, P.C., 2005, The role of NCK in coastal Research. Four-year report 2001-2004. Netherlands Centre for Coastal research. Delft: NCK/ WL|Delft Hydraulics.
 • Heteren, S. van, Baptist, M.J., Bergen Henegouw, C.N. van, Bijker, R., Dalfsen, J. van, Damme, R.M.J. van, Holzhauer, H., Hulscher, S.J.M.H., Kaag, N.H.B.M, Knaapen, M.A.F., Lewis, W., Morelissen, R., Németh, A.A., Passchier, S., Spek, A.J.F. van der, and Weber, A. (2002), Eco-morphodynamics of the seafloor, Progress report 2001, Delft Cluster Report, 86 p.
 • Németh, A.A., Hulscher, S.J.M.H. and Vriend, H.J. de, 2000, Sand wave migration in shallow shelf seas. Enschede: Research Report University of Twente, 15 pp.
 • Németh, A.A. and Hulscher, S.J.M.H., 1999, Modelleren van het dynamisch gedrag van grootschalige zandwinputten (in Dutch), Conceptueel 8(1), 25-27.
 • Németh, A.A., 1998, Modelling the dynamic behaviour of sand extraction pits and tidal sandbanks, M.Sc. Thesis, University of Twente and WL|Delft Hydraulics, projectnr.: Z 2471.
 • Németh, A.A., 1997, Description and modelling Szigetköz, University of Twente and the North Transdanubian District Water Authority in Hungary.