Jouwtoekomst_podo.jpg

Aandachtsgebied Podotherapie

Het aandachtsgebied Podotherapie levert een herkenbare bijdrage aan het opleiden van podotherapeuten en aan de ontwikkeling van het werkveld. Samen werken we aan innovatie en aan de onderbouwing van het podotherapeutisch handelen. De focus ligt hierbij op preventie en gepersonaliseerde zorg vanuit een interdisciplinaire context, met inzet van technologie als rode draad.

Het aandachtsgebied wordt gevormd door onderzoekers die verbonden zijn aan de opleidingen podotherapie van Saxion en Fontys en wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Deze unieke samenwerking geeft een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs en de verdere professionalisering van professionals. Onze bijdrage aan het onderwijs maken we concreet in drie opdrachten.

  1. Innovatie beroepspraktijk

    Het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek ten behoeve van innovaties in de beroepspraktijk. Het bieden van ondersteuning in de (verdere) professionalisering van professionals

  2. Kwaliteitsimpuls onderwijs

    Het innoveren van onderwijs op basis van de resultaten van het praktijkgericht onderzoek. Het faciliteren van studenten bij het leveren van een bijdrage aan praktijkgericht onderzoek.

  3. Kennisontwikkeling en -deling

    Publiceren en presenteren over het uitgevoerde praktijkgericht onderzoek

Onderzoekslijnen

Podotherapie is een relatief jong paramedisch beroep dat volop in ontwikkeling is. Hiervoor is specifieke podotherapeutische kennis nodig over verschillende aandoeningen en doelgroepen. Op basis van evidentie worden podotherapeutische zorgstandaarden ontwikkelt voor deze aandoeningen en doelgroepen.

Drukmeting.jpg

Transparantie van de uitkomsten van het podotherapeutisch handelen zijn van belang om tijdig de juiste preventie en zorg te kunnen organiseren. Voor specifieke aandoeningen en doelgroepen wordt onderzocht op welke wijze de uitkomsten van het podotherapeutisch handelen systematisch kunnen worden geëvalueerd.

Bewegingsanalyse.png

Binnen het thema technologische innovatie wordt gewerkt aan vernieuwing en ondersteuning van het podotherapeutisch handelen en het evalueren van zorg, maar ook aan het ondersteunen van de patiënt bij zelfmanagement en het ondersteunen van multi- of interdisciplinaire samenwerking en organisatie van de zorg.

Anatomie.jpg

Het team

Marloes Tenten

Marloes Tenten-Diepenmaat

Lector Podotherapie

Elleke.png

Elleke Huijbrechts

Msc Docent/onderzoeker Fontys Paramedische Hogeschool