Relatie Ouder Kind (ROK Deventer)

Het ontwikkelen van een goede relatie tussen ouder(s) en kind is enorm belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. De ontwikkeling van die relatie begint al tijdens de zwangerschap. Er zijn beschermende en risicofactoren voor de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie. Beschermend zijn bijvoorbeeld responsief en sensitief ouderschap, een steunend netwerk en een stabiele leefomgeving. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld verwaarlozing, geweld en armoede.

Omschrijving

Professionals in de zorg voor kwetsbare (aanstaande) ouders kunnen een rol van betekenis spelen in het stimuleren van de relatie en in het signaleren van risicofactoren voor deze relatie. In Deventer willen we daarom een netwerk oprichten waarbinnen deze professionals kennis delen en korte lijnen met elkaar hebben zodat preventief kan worden gewerkt en zo nodig de juiste zorg en ondersteuning wordt gegeven aan de patiënt/cliënt. Er zijn al allerlei interventies en producten beschikbaar in Deventer, maar deze worden nog maar weinig gedeeld en zijn veelal gericht op specifieke groepen in het specialistische veld. Middels het huidige project willen we deze kennis en expertise naar voren brengen: beschikbaar en geschikt maken voor een breder publiek. 
 

Doel

Het doel van dit project is het bevorderen van de ontwikkeling van een goede relatie tussen ouder(s) en kind tijdens de zwangerschap en daarna bij kwetsbare (aanstaande) ouders in Deventer.

We willen dit doen binnen drie taakstellingen:

  • De eerste taakstelling is het inhoudelijk vormgeven van het netwerk. Dit doen we op basis van literatuuronderzoek, het inventariseren van bestaande kennis en producten in het netwerk en het door ontwikkelen van deze kennis zodat het beschikbaar en bruikbaar kan worden gemaakt voor alle organisaties van het netwerk. Dit levert een toolbox op. 
  • De tweede taakstelling gaat om het gezamenlijk leren in het netwerk. Dit doen we door werkconferenties, trainingen en casustafels te organiseren. 
  • De derde taakstelling richt zich op het verspreiden van de ontwikkelde kennis. Dit doen we door aan te sluiten bij opleidingen en beroepsverenigingen. Ook zullen we op een al bestaand platform kennis en producten vrij toegankelijk maken.  
     

Opdrachtgever

Het samenwerkingsverband ROK Deventer.

Financiering

ZonMw

Partners

Coöperatie Integrale Geboortezorg (CIG)Salland, De Kern Maatschappelijk Dienstverlening, Dimence, Gemeente Deventer, GGD IJsselland, Jeugd ggz Dimence Groep, Saxion, ZoZijn en een ervaringsdeskundige.

Looptijd

01-04-2021 / 31-05-2025

Publicaties

Bekijk onze publicaties (bij 'Nieuws')

Profielfoto van Monique Engelbertink in lichte aula

Monique Engelbertink

Associate Lector Betekenis geven en Herstellen

06 - 5730 3208 LinkedIn Profiel
Profielfoto van Lieneke Ebbe in lichte aula

Lieneke Ebbe

MA, Docent/onderzoeker

06 - 8363 8804 LinkedIn