Project Hartzorg op Afstand

Het lectoraat Technology, Health & Care van Saxion heeft in samenwerking met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim een onderzoek uitgevoerd naar de dienst Hartzorg op Afstand.

Over dienst Hartzorg op Afstand

Met deze dienst kunnen hartpatiënten thuis activiteiten, hartslag, bloeddruk en gewicht meten. De gegevens hiervan worden via een geprogrammeerde smartphone automatisch naar een beveiligde website gestuurd. Op ieder gewenst moment kunnen de metingen worden ingezien door zowel de patiënt als betreffende zorgprofessionals. Deze dienst is in de afgelopen jaren ontwikkeld door Hartcentrum Isala en HC@home.

Het doel van het onderzoek was om de verpleegkundige, logistieke en technologische ervaring en expertise die tijdens de ontwikkeling van de dienst Hartzorg op Afstand zijn opgebouwd, expliciet te maken.

Met de opgedane kennis kan de dienst Hartzorg op Afstand worden verbeterd en opgeschaald. De kennis wordt tevens gebruikt in de opleidingen van Saxion en Windesheim en, in samenwerking met Libereaux, omgezet in beroepsprofielen voor de zorgverlener van de toekomst.

Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health-Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerking. De looptijd van het project was 1 jaar van november 2018 – november 2019.

Publicaties

Dit project heeft geresulteerd in een aantal publicaties. De publicatie “Hartzorg op Afstand” brengt de patient journeys en professionele taken en rollen in kaart.

Lees de publicatie

In de publicatie "Doelprofielen" wordt beschreven aan welke (kennis) eisen de zorgprofessionals moeten voldoen, welke taken zij binnen hun 'HC@Home-rol' uitvoeren en welke competenties zij hierbij nodig hebben. Daarnaast is een doelprofiel ontwikkeld voor de supportmedewerker van HC@Home die de zorgprofessionals en de patiënten ondersteunt bij het gebruik van HC@Home.

Lees de publicatie

Een patient journey, ofwel de reis van de patiënt, geeft weer met wie en wanneer de patiënt contact heeft tijdens haar zorgpad. In de publicatie "Patient journeys" voor Hartzorg op Afstand wordt een deel van het zorgpad voor patiënten met hartfalen in beeld gebracht.

Lees de publicatie

Telerevalidatie is een aanvulling op het reguliere revalidatieprogramma. Met het HC@Home platform kunnen hartrevalidatie patiënten in een eigen omgeving werken aan de verbetering van de conditie en gezondheid. Door deze flexibiliteit zijn meer patiënten in staat deel te nemen aan het revalidatieprogramma. Studenten van het Smart Solutions Semester hebben voorlichtingsmateriaal ontwikkeld waarmee patiënten inzicht krijgen in de meerwaarde van telemonitoring. Naast een brochure zijn tevens een zakkaartje, meetschema en animatievideo’s ontwikkeld.

Bekijk de brochure

Soort

Subsidieproject

Looptijd

November 2018 t/m oktober 2019 (12 maanden)

Partners

Windesheim (lectoraat ICT-innovaties in de zorg), Saxion (lectoraat Technology, Health & Care), Hartcentrum Isala, HC@home en Liberaux

Status

Afgerond

Meer informatie over dit project?

Marloes Bults Saxion.jpg

Marloes Bults

Dr., Hoofddocent/ onderzoeker

06 - 2094 6213 LinkedIn