Header BedrijfskundeLAB 1.jpeg

BedrijfskundeLAB

In het praktijkLAB van de opleiding Bedrijfskunde werken opdrachtgevers uit de praktijk samen met studenten, docenten en onderzoekers aan innovatieve en duurzame oplossingen die het functioneren van organisaties verbeteren.

Door met studenten aan opdrachten te werken, maken we de kennis en ervaring die bij de opleiding Bedrijfskunde aanwezig is beschikbaar voor de regio. Het BedrijfskundeLAB is een makkelijke en effectieve manier om eens met een andere blik naar vraagstukken van je organisatie te kijken.

Wil je een opdracht voor het BedrijfskundeLAB indienen?

Vul dan het formulier in!

Samenwerken aan oplossingen

Het BedrijfskundeLAB is dé verbinding tussen young professionals en het werkveld. In deze praktijkgerichte ‘werkplaats’ staan ideeën, experimenteren, samenwerken, (inter)actie en co-creatie centraal. Het BedrijfskundeLAB biedt een platform voor organisaties en instellingen om samen met studenten, docenten en onderzoekers met verschillende achtergronden te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor bedrijfskundige vraagstukken.

Onze thema's 

Gedurende hun opleiding werken studenten aan opdrachten met verschillende thema's. 

Bedrijfsvoering

In dit thema staan de bedrijfsprocessen van een bedrijf centraal. Het gaat om alle werkzaamheden, activiteiten en informatiestromen die nodig zijn om een bepaald product of een bepaalde dienst bij de klant te krijgen. Een eenvoudig onderscheid zijn de primaire en ondersteunende processen. Vraagstukken waar studenten zich binnen dit thema op richten gaan over het verbeteren van deze processen. Dit kunnen studenten doen door een proces te analyseren en op zoek te gaan naar verbeteringen. Ook het invoeren van een efficiëntere werkwijze behoort tot dit type praktijkopdrachten.

BedrijfskundeLAB_Bedrijfsvoering.jpg

Bedrijfsinformatie

Om strategische doelen te kunnen realiseren, moet je organisatie beschikken over de juiste stuurinformatie. Deze stuurinformatie geeft medewerkers inzicht in de bedrijfsprocessen, klanten, leveranciers en producten. Managers kunnen met stuurinformatie direct zien hoe de organisatie of de afdeling ervoor staat. Een vraagstuk bij dit thema kan bijvoorbeeld zijn het verbeteren van de efficiency en daarmee het rendement van mijn organisatie. Of de prestaties van mijn verkoopafdeling blijven achter, hoe kan dit? Studenten kunnen ook na het inventariseren van de juiste stuurinformatie, dit visualiseren in een dashboard waardoor je real-time over de juiste bedrijfsinformatie beschikt.

BedrijfskundeLAB_Bedrijfsinformatie.jpg

Organisatieontwerp

Het organisatieontwerp gaat over de samenhang tussen de strategie, structuur, systemen en de cultuur van een organisatie. Het gedrag van mensen en de inrichting en besturing van organisaties beïnvloeden elkaar over en weer. Daarnaast worden organisaties beïnvloed door steeds sneller gaande veranderingen van de omgeving waarbinnen de organisatie zich bevindt. Denk daarbij aan thema’s als circulaire economie, innovatie, communicatie en social media en netwerkorganisaties.

Hoe zorg je ervoor dat je organisatie toekomstbestendig is in deze snel veranderende omgeving? Welke mogelijkheden zijn er om te  innoveren? Welke samenwerkingen zijn belangrijk voor het toekomstbestendig maken van de diensten of producten van een organisatie? Welke mogelijkheden zijn er om te verduurzamen? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen aan je organisatie weet te binden? Allemaal vragen waar onze studenten binnen dit thema aan kunnen werken.

BedrijfskundeLAB_Organisatieontwerp.jpg

Onze studenten en docenten

Onze studenten werken in het eerste jaar op Saxion aan hun competentieontwikkeling  en daar maken  zij kennis met de basisprincipes van bedrijfskunde. Vanaf het tweede jaar starten studenten met opdrachten in de praktijk via het PraktijkLAB. De studenten worden gecoacht door docenten. In het derde en vierde jaar worden deze praktijkopdrachten verder uitgebouwd met praktijkopdrachten die complexer zijn en neemt de mate van begeleiding door docenten af. Veelal worden deze praktijkopdrachten uitgevoerd op locatie bij de opdrachtgever (voorheen de stage en het afstuderen).

Zo werkt het BedrijfskundeLAB

Iedereen die een goed idee of een vraag heeft, is welkom bij het BedrijfskundeLAB van hogeschool Saxion. We vragen je om jouw idee uit te werken tot een opdracht. Hiermee gaan onze studenten dan twee dagen per week mee aan de slag.

Heb je als bedrijf of organisatie een opdracht of idee dat je graag samen met studenten, docenten en onderzoekers van hogeschool Saxion wilt uitwerken? Vul dan het aanmeldformulier in.

Je idee wordt beoordeeld op inhoud, of het past bij onze opleidingen, de tijd die het kost en het niveau. Hierna nemen we contact met je op.

Studenten kunnen op basis van hun competenties en interesses uit verschillende opdrachten kiezen. Het is ook mogelijk om daar als opdrachtgever een motivatie of korte sollicitatie aan te verbinden. Je kunt hier zelf, indien gewenst, ook een rol in spelen.

Elk project start met een kick-off bijeenkomst. Deze vindt elk kwartiel (september, november, februari, mei) plaats. De studenten, de praktijkLAB-coach en jijzelf stemmen de opdracht nader af. Samen bepaal je waar de opdracht wordt uitgevoerd en welk resultaat je verwacht. Daarnaast maak je afspraken over het contact en de begeleiding tijdens de opdracht. Van jou als opdrachtgever verwachten we circa 15 uur begeleiding per kwartiel.

Onze docenten begeleiden de studenten tijdens het project. Het werken aan het project vindt plaats bij hogeschool Saxion in Enschede. De begeleiding van jou als opdrachtgever vindt bij de eigen organisatie plaats. Uiteraard is het ook mogelijk om aan te schuiven bij een coachingsgesprek.

Zodra het project is afgerond, geef je samen met de coach een beoordeling en een cijfer. Dit bespreek je in een eindgesprek met de studenten en de coach.

Meer informatie

Of heb je een idee waarover je graag met ons wilt sparren? Neem dan gerust contact op met Jacqueline Dalhuisen.

Gerelateerde opleidingen