Inzameling en Recycling van Polyester Sportkleding

Het bedrijf Deventrade is leverancier van sportkleding voor met name amateursport onder een vijftal merknamen waarvan Hummel en Stanno de bekendste zijn.

De sportkleding bestaat voor vrijwel 100 % uit polyester en wordt op dit moment niet apart ingezameld en gerecycled. Het management van Deventrade heeft de ambitie uitgesproken om de sportkleding na gebruik terug te halen uit de markt en zorg te dragen voor recycling. Het Fieldlab voert onderzoek uit naar de haalbaarheid van deze ambitie en werkt daartoe aan drie deelvragen:

  • Welke methode(n) is/zijn geschikt om post-consumer (gebruikte) polyester sportkleding chemisch te recyclen en welke technische aandachtspunten voor de ontwerpfase komen daarbij aan het licht?
  • Hoe kan het terughalen van de gebruikte sportkleding op de beste en meest efficiënte wijze worden georganiseerd in samenwerking met de diverse partijen in de keten?
  • Hoe kan het product voor de toekomst zo worden ontworpen dat de herkomst en de samenstelling gemakkelijk te achterhalen is en daarmee recycling beter mogelijk is?

 

Studenten

“Wij zijn Juliette en Nicole, beiden student aan Saxion Hogeschool. Juliette zit in haar 4de jaar, studeert chemie en is bezig met haar minor ‘’duurzame chemie’’. Nicole zit in haar 3de jaar, studeert biologie en medisch laboratorium en is bezig met haar Smart Solutions Semester. Wij zijn samen betrokken bij het project ‘Recycling of polyester sport clothes’ van het bedrijf Deventrade. Voor dit project zijn wij op zoek naar manieren om polyester sportkleding zo duurzaam mogelijk te recyclen. Dit doen wij door middel van een glycolyse proces waarbij ethyleen glycol gebruikt wordt met een katalysator. Het product wordt hiermee gemalen en verwarmd in de vloeistof. Verder wordt dit nog een aantal keer gefiltreerd waardoor je BHET als eindproduct krijgt. BHET is één van de grondstoffen die nodig is om nieuwe polyester te maken. Met dit proces dragen wij bij aan een circulaire economie voor Deventrade.”

Inzameling en Recycling van Polyester Sportkleding

Betrokken partners/bedrijven:

Betrokken lectoraten binnen Saxion:  

Betrokken studenten/onderwijsvormen:

  • Twee afstudeerders van de hbo-opleiding Fashion & Textiles Technologies (FTT), twee Smart Solutions projectgroepen en een student van de minor Duurzame Chemie.