saxion-211-HRMlab.jpg

PraktijkLAB HRM

Een Praktijklab is een werk- en studeeromgeving waarin werkveld, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken aan vraagstukken uit de praktijk. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: binnen tien tot twintig weken krijgt u als opdrachtgever een gratis innovatief antwoord of advies én derdejaars HRM-studenten doen voor hun opleiding praktijkervaring op.

Wat is uw HRM-vraagstuk?

De Engelstalige International HRM-opleiding (IHRM) heeft vijf Praktijklab’s rondom de thema's:

 • Strategic HRM: praktische ondersteuning voor organisaties.
 • Analytics: Analyseren = nóg beter presteren.
 • Business management: voor de juiste keuzes in uw HRM-beleid.
 • Leiderschap: op weg naar succesvolle stijlen.
 • Innovation: verrassende sparringpartners voor innovatieve ondernemers.

Lees meer over de International HRM-Praktijklabs 

saxion-141-HRMlab.jpg

De Nederlandstalige HRM-opleiding kent negen Praktijklabs die zijn ondergebracht bij de specialisaties van de opleiding HRM:

 • Human Resource & Business Management
 • Human Resource Development.

In acht van de negen Praktijklabs werken we graag samen met externe opdrachtgevers. Binnen het andere Praktijklab staat de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten centraal. We dagen studenten uit om een inspirerend project te starten en uit te voeren om zo te werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en de vormgeving van hun curriculum vitae.

In slechts 4 stappen naar een succesvolle HRM oplossing:

U formuleert in enkele zinnen uw HRM vraagstuk en dient dit bij ons in. Heeft u hulp nodig bij deze formulering? Wij nemen graag contact met u op!

bruce-mars-559223-unsplash.jpg

Vervolgens brengen wij uw HRM vraagstuk onder bij één van onze vier Praktijklabs HRM. Deze site legt uit welke dat zijn. Voor u de garantie dat de juiste (International) HRM studenten met uw concrete vraagstuk aan de slag gaan. Sterker nog: meerdere groepjes pakken uw vraagstuk op, dus krijgt u keuze uit meerdere oplossingen. Uiteraard zijn ook uw HRM collega’s welkom in het Praktijklab.

brooke-cagle-609873-unsplash.jpg

Tussentijds betrekken wij u bij de voortgang en sturen we eventueel bij. Ervaren docenten van het Saxion begeleiden de studenten intensief, uw tijdsinvestering is beperkt.

icons8-team-649367-unsplash.jpg

Na een onderzoeksperiode van circa 10 weken is de output van de studenten divers, variërend van HRM oplossingen en workshops tot en met scans, adviezen en meer.

dose-media-424257-unsplash.jpg

Hoe werkt het?

 • U kunt een korte beschrijving van uw idee voor een opdracht, vraagstuk of ontwerpklus mailen of met een van de medewerkers van ons praktijkbureau bespreken (088-0191301).
 • Samen gaan we uw opdracht specificeren. We informeren u over het beginniveau van de studenten en spreken met u de exacte datum af waarop studenten kunnen beginnen met de opdracht. We spreken ook met u af hoeveel begeleiding vanuit uw bedrijf nodig en mogelijk is. De labs starten elk jaar in september of november.
saxion-hires-127-HRMlab.jpg

Human Resource Business Management (HRBM)

Hier staat organisatiestrategie centraal en het Praktijklab richt zich op drie domeinen:

1. Strategische personeelsplanning  
Welke competenties zijn belangrijk voor de werknemer van de toekomst? In welke mate beschikken de huidige medewerkers over deze competenties? Hoe brengt u de kwaliteit, kwantiteit, en kosten van uw personeel in kaart? Wat voor relatie gaat u aan met uw personeelsbestand?

Voorbeelden van concrete opdrachten die studenten voor u kunnen doen zijn:

 • competentieprofielen beschrijven;
 • een vlootschouw uitvoeren en een GAP-analyse maken van het huidige en gewenste personeelsbestand;
 • flexibilisering van het personeelsbestand en de arbeidsjuridische consequenties in kaart brengen.

2. Aantrekkelijk werkgeverschap 
Bent u als werkgever aantrekkelijk genoeg voor potentiële werknemers? Is uw ‘employer brand’ van voldoende niveau? Zijn uw functies voldoende in balans om prestaties en tevredenheid te optimaliseren? Haalt u voldoende uit uw huidige medewerkers? 

Bij dit onderwerp kunt u denken aan vraagstukken rondom:

 • een up to date werving & selectie en/of onboarding traject;
 • functie inrichting en -waardering of  -(her)overweging;
 • uw employer brand;  
 • het opzetten van talentenpools en/of traineeships. 

3. Innovatief HRM
Welke nieuwe kansen bieden technologische ontwikkelingen u? Welke competenties zijn aanwezig op uw HRM-afdeling en hoe optimaliseert u die? Welke (HRM-)trends zijn er en hoe kunt u daarvan profiteren? Hoe kunt u naar nieuwe vormen van organiseren en wat zijn daar de consequenties van? 

Studenten gaan voor u aan de slag met bijvoorbeeld:

 • een kritische beoordeling op bruikbaarheid en toepasbaarheid van HRM-trends binnen uw organisatie;
 • een analyse en toepassing van een nieuwe technologie (bijvoorbeeld augmented reality);
 • een nieuwe inrichting van organiseren;
 • een HRM-competentie check.  

De derdejaars studenten werken in groepjes van vijf aan één van de hierboven genoemde vraagstukken voor uw organisatie. Zij vertalen dit vraagstuk met u in een concreet eindproduct en werken daar 20 weken lang, anderhalve dag per week aan. Zo helpen studenten u met bovenstaande vragen en levert u een bijdrage aan hun leerproces.

Duur: 20 weken | september - februari

Steeds meer bedrijven en instellingen komen tot de conclusie dat er meer evidence-based gewerkt moet worden om te komen tot HRM-beleid. Hoe kan HR Analytics hierbij helpen? Waarom denkt u dat het gaat werken? Omdat andere organisaties het ook zo doen? Omdat het een thema was op een van de laatste congressen? Hoe ver bent u? 

HRM-studenten kunnen diverse zaken voor u in kaart brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Hoe begin ik met HR Analytics en hoe ontwikkel ik het verder?
 • Hoe krijg ik inzicht in hoe volwassen mijn organisatie is met HR Analytics en hoe kan ik hierin groeien?
 • Welke competenties heb ik nodig om succesvol met HR analytics aan de slag te gaan? Heb ik de juiste mensen daarvoor in mijn organisatie? Heb ik de goede data?
 • Welke inzichten kunnen mijn data nu al leveren? Kan ik met de beschikbare data werkbare dashboards maken?

In dit Praktijklab werken derdejaars studenten in groepjes van vijf aan één van de hierboven genoemde vraagstukken voor uw organisatie. Zij vertalen dit vraagstuk met u in een concreet eindproduct en werken daar 10 weken lang, anderhalve dag per week aan. Zo helpen studenten u met bovenstaande vragen en levert u een bijdrage aan hun leerproces.

Duur: 10 weken | november - februari

Moderne organisaties functioneren in een samenleving waarin mensen verlangen naar meer vrijheid en individuele keuzes. Medewerkers willen meer zelf bepalen en beslissen, vooral ook omdat een loopbaan niet meer vastomlijnd is en er langer doorgewerkt moet worden. Aan de andere kant willen werkgevers betrokken en gemotiveerde medewerkers. 

Traditionele hiërarchieën in organisaties komen niet overeen met de verwachtingen van de moderne burgers, zij willen hun eigen ideeën naar voren brengen en ten volle gebruik maken van hun eigen kennis, vaardigheden en competenties (Bondarouk, Bos-Nehles, Renkema, Meijerink & de Leede, 2018). Deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de manier waarop mensen in organisaties geleid willen worden door hun manager. People management is een gedeelde verantwoordelijkheid van de HR-managers en lijnmanagers. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden zich bewust zijn van deze ontwikkelingen maar ook handvaten krijgen over hoe leiding te geven. 

In dit Praktijklab staat het werken aan leiderschap centraal en studenten werken aan opdrachten die passen bij één van de volgende drie thema’s:

1. Lijnmanagement en HRM (HR-devolution)
Van inhoudelijk vakman naar leider. We sluiten hier aan bij de trend waarbij een leidinggevende het HR-beleid gaat implementeren en de HR-taken gaat uitvoeren. Bij dit thema helpen de studenten de leidinggevenden bij effectieve HR-devolution waarbij het 'baas-zijn' wordt losgelaten en HR tot integraal onderdeel wordt van het domein van een leidinggevende.

2. Zelfsturende teams en leiderschap
Leiderschap binnen zelfsturende en/of resultaatverantwoordelijke teams en eenheden. Wat is hierin effectief functioneren? Hoe wordt leiderschap effectief vorm gegeven in deze eenheden? Wat is de rol van de coach en van de kennisbaas? En is er een plek voor de informele leider? Met dergelijke vragen gaan studenten voor u aan de slag.

3. Effectief Leiderschap
Hoe kan leiderschap effectief zijn in het behalen van de organisatie-doelstellingen? Hoe kan leiderschap bijdragen aan het beïnvloeden van gewenst gedrag van medewerkers? En hoe stimuleer je vanuit leiderschap innovatief en creatief gedrag en groepscohesie?

In dit Praktijklab werken derdejaars studenten in groepjes van vijf aan één van de hierboven genoemde vraagstukken voor uw organisatie. Zij vertalen dit vraagstuk met u in een concreet eindproduct en werken daar 10 weken lang, anderhalve dag per week aan. Zo helpen studenten u met bovenstaande vragen en levert u een bijdrage aan hun leerproces.

Duur: 10 weken | september - november

Ondergaat u een steeds sneller tempo van verandering in uw omgeving, waardoor uw organisatie zich nog sneller moet aanpassen aan concurrerende innovaties? Uit onderzoek bleek dat het tempo van verandering tegenwoordig zo snel is, dat elk bedrijf dat zich niet snel aanpast aan concurrerende innovaties, snel wordt ingehaald (Daft, Murphy & Willmott, 2017). In dit Praktijklab geven studenten advies over hoe een organisatie zo kan worden ingericht dat met dit fenomeen kan worden omgegaan: werken aan een wendbare organisatie. In dit proces betrekken we leden van de organisatie bij de zoektocht naar verbetering op drie aandachtsgebieden die van belang zijn voor een wendbare organisatie:

1. Teamprocessen 
Studenten bieden inzicht in het concept van zelfsturende teams, in het proces van het creëren van zelfsturende teams en/of het verbeteren van het functioneren van zelfsturende teams. Afhankelijk van de fase van teamontwikkeling in uw organisatie, heeft dit betrekking op het leggen van de basis voor teamwerk, het ontwerpen van teams, het opstarten van het team, continue verbetering van het zelfsturende proces in het team of het voorbereiden van het team op de toekomst door het verkennen van creatief en proactief teamgedrag, teamleren en/of teamweerbaarheid (het vermogen om te gaan met tegenslagen). 

2. Bedrijfsprocessen
Studenten analyseren een bedrijfsproces en voorzien proceseigenaren van inzicht in efficiëntie principes, zoals lean management, om te streven naar continue verbetering van het proces. Daarnaast observeren studenten ook de impact van een technologische verandering op een bedrijfsproces en analyseren ze deze met oog voor de rol van HRM in dit proces. 

3. Organisatiecultuur
Studenten ontdekken en beschrijven de voordelen en valkuilen van het creëren van een cultuur van aanpassingsvermogen, diversiteit en inclusie, om bij te dragen aan creativiteit en innovatie in organisaties. 

In dit Praktijklab werken derdejaars studenten in groepjes van vijf aan één van de hierboven genoemde vraagstukken voor uw organisatie. Zij vertalen dit vraagstuk met u in een concreet eindproduct en werken daar 10 weken lang, anderhalve dag per week aan. Zo helpen studenten u met bovenstaande vragen en levert u een bijdrage aan hun leerproces.

Duur: 10 weken | september - november

Human Resource Development (HRD)

U investeert ongetwijfeld in uw medewerkers door middel van training, opleiding of coaching. Zo nu en dan een pas op de plaats maken en eens kritisch kijken naar de uitdagingen en opleidingsbehoeften van medewerkers, is van belang om bij de tijd te blijven. In dit Praktijklab ondersteunen studenten u bij leer- en ontwikkelvraagstukken voor medewerkers. Voorbeelden van onderwerpen waarmee studenten voor u aan de slag kunnen gaan, zijn:

 • U wilt meer inzicht in de wijze waarop medewerkers van uw afdeling mee kunnen groeien met de ontwikkeling van de organisatie.
 • U wilt graag voorop kunnen (blijven) lopen in de markt. Hoe kunt u dan het beste investeren in de ontwikkeling van medewerkers?
 • U heeft een heldere opleidingsvraag en behoefte aan een praktisch en op maat gemaakt trainingstraject waarin professionele communicatieskills centraal staan (denk aan elevator pitches, feedback geven, slecht-nieuwsgesprekken). 
 • U wilt weten hoe de cursussen, trainingen en scholing die u inkoopt of organiseert voor medewerkers, door hen worden ervaren, of ze nut hebben en succes opleveren.

In dit Praktijklab werken derdejaars studenten in groepjes van vijf aan één van de hierboven genoemde vraagstukken voor uw organisatie. Zij vertalen dit vraagstuk met u in een concreet eindproduct en werken daar 20 weken lang, anderhalve dag per week aan. Zo helpen studenten u met uw HRM-vraagstuk en levert u een bijdrage aan hun leerproces.

Duur: 20 weken | september - februari 

De wereld van werk verandert waardoor er een groot beroep wordt gedaan op de wendbaarheid van organisaties en haar werknemers. U wilt als werkgever ervoor zorgen dat uw werknemers fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, dat zij zich proactief opstellen, betrokken zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende eisen, op weg naar duurzaam loopbaansucces.   

In dit Praktijklab ondersteunen we uw organisatie door het ontwerpen van praktische loopbaaninterventies. Voorbeelden hiervan zijn een workshop, applicatie, gesprekstool, handleiding, introductieprogramma of instructievideo. Allemaal gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zodat medewerkers gezond en bevlogen hun huidige én toekomstige werk kunnen blijven uitoefenen.

Derdejaars studenten gaan in groepen van vijf 10 weken lang, anderhalve dag per week met uw vraag aan de slag en u krijgt een doordacht en theoretisch onderbouwd ontwerp voor een product, dienst of programma dat tot stand is gekomen samen met u als opdrachtgever en andere betrokkenen.

Duur: 10 weken | september - november

Sociaal werkgeverschap speelt een steeds belangrijkere rol in het denken over organisaties en HRM. Naast economische doelstellingen (Profit) worden doelen die zich richten op de ecologie (Planet) en de mens (People) belangrijker. In dit Praktijklab ondersteunen we organisaties die sociaal ondernemerschap meer handen en voeten willen geven. Het doel hiervan is het versterken van sociaal ondernemerschap door het ontwikkelen van maatwerkoplossingen, op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het eindproduct kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld een training of workshop MVO, een applicatie voor herontwerp van werkprocessen gericht op inclusie, een MVO-visiedocument, een gespreksmodel voor interne jobcoaching of een handleiding voor een open hiring onboarding-programma. Maar het kan ook het uitvoeren van een coachingstraject zijn voor een individuele medewerker met een arbeidsbeperking.

Derdejaars studenten gaan in groepen van vijf 10 weken lang, anderhalve dag per week met uw vraag aan de slag. U krijgt een praktisch bruikbaar en theoretisch goed doordacht ontwerp voor een product, dienst of programma dat tot stand is gekomen samen met u als opdrachtgever en andere betrokkenen.

Duur: 10 weken | november - februari

In de huidige dynamische samenleving is het cruciaal om als organisatie wendbaar te zijn. Wendbare organisaties hebben het vermogen om snel en adequaat in te spelen op veranderingen in de markt. Wendbaar ben je niet zomaar, daar zullen uw medewerkers en teams effectief voor moeten functioneren. Het betekent dat er steeds meer nadruk wordt gelegd op vaardigheden als zelfsturing, samenwerken en ondernemerschap. 

In dit Praktijklab meten derdejaars HRD-studenten 10 weken lang uw team/afdeling door op één van de volgende thema’s: 

 • Zelfsturing & Teameffectiviteit 
 • Samenwerking & Kennisdelen 
 • Innovatief werkgedrag & Ondernemerschap.

Op basis hiervan ontvangen u en het team adviezen en ontwikkelsuggesties om in de toekomst wendbaar te blijven. Onderdeel van het traject is een interactieve sessie waarin we met het team de uitkomsten van de scan bespreken en vertalen naar de dagelijkse praktijk. De scans die we gebruiken om bovenstaande thema’s te meten, zijn online af te nemen, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.

Tegenover uw tijdsinvestering (invullen scan en interactieve workshop) staat een helder inzicht in hoe wendbaar het team is (nulmeting) en welke vervolgacties wenselijk en mogelijk zijn.

Bijvangst voor u en/of uw team: 

 • aandacht voor de teamleden om ze zoveel mogelijk te betrekken bij het onderzoek;
 • inkijk in het leerproces van studenten en waardevolle contacten met de coaches van de Academie Mens en Arbeid;
 • up-to-date kennis over de genoemde thema’s.

Duur: 10 weken | november - februari  

Contact

AMA Praktijkbureau
088 - 019 1301
praktijkbureau.ama@saxion.nl

Gerelateerde opleidingen