Circulaire economie

Projecten van het Fieldlab CIM

Het Fieldlab CIM werkt aan een aantal projecten. Het project waar het lab momenteel mee bezig is, en de projecten die afgerond zijn, vind je hier.

Heeft u een circulaire uitdaging of vraagstuk voor het Fieldlab CIM?

Vul dan hier het formulier in!

Inzameling en Recycling van Polyester Sportkleding

Dit project wordt door het fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie van Saxion in samenwerking met het bedrijf Deventrade te Deventer uitgevoerd. Deventrade is leverancier van sportkleding voor met name amateursport onder een vijftal merknamen waarvan Hummel en Stanno de bekendste zijn www.deventrade.com

Sportkleding

De sportkleding bestaat voor vrijwel 100 % uit polyester en wordt op dit moment niet apart ingezameld en gerecycled. Het management van Deventrade heeft de ambitie uitgesproken om de sportkleding na gebruik terug te halen uit de markt en zorg te dragen voor recycling.

Hummel

Saxion voert in 2020 onderzoek uit naar de haalbaarheid van deze ambitie en werkt daartoe aan drie deelvragen:

  • Welke methode(n) is (zijn) geschikt om post-consumer (gebruikte) polyester sportkleding chemisch te recyclen en welke technische aandachtspunten voor de ontwerpfase komen daarbij aan het licht?
  • Hoe kan het terughalen van de gebruikte sportkleding op de beste en meest efficiënte wijze  worden georganiseerd in samenwerking met de diverse partijen in de keten?
  • Hoe kan het product voor de toekomst zo worden ontworpen dat de herkomst en de samenstelling gemakkelijk te achterhalen is en dat recycling beter mogelijk is?

Om deze vragen te beantwoorden wordt aan het onderzoek meegewerkt vanuit de Saxion onderzoeksgroepen “Sustainable Textiles”,  “Circular Business Models” en “Product Design”. Naast onderzoekers van deze groepen worden in de verschillende fasen van het onderzoeksproject ook studenten ingezet voor deelvragen. Studenten komen ook vanuit diverse opleidingen binnen Saxion en nemen deel in het kader van het interdisciplinaire Saxion Smart Solutions Semester, de Saxion minor Circulaire Economie of als stage/afstudeeropdracht. 

Vanuit dit project wordt door het Fieldlab ook expliciet samenwerking gezocht met regionale (Oost Nederland) partners die specifieke kennis en expertise hebben en projecten ontwikkelen m.b.t. chemische recycling van polyester en het inzamelen en sorteren van kleding/textiel.

Tools voor het schetsen van nieuwe circulaire businessmodellen

In de praktijk is het nog niet zo makkelijk om een circulair businessmodel te ontwikkelen. Vind maar eens een circulaire strategie, bijbehorende propositie, levensvatbare samenwerking en een haalbaar verdienmodel waarmee volgens de principes van de Circulaire Economie waarde wordt gecreëerd. Gelukkig bestaan daarvoor hulpmiddelen die een handje kunnen helpen. In het Fieldlab CIM ontwikkelen we twee praktische webapplicaties voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel. De eerste applicatie maakt het mogelijk om online het Business Model Template in te vullen - een nieuw canvas en werkboek voor het ontwerpen van duurzame business modellen (Jan Jonker et al., 2020). De tweede webapplicatie maakt het mogelijk om online materiële kringlopen te schetsen en daarmee te experimenteren. Deze tool is complementair aan het werkboek Circulair Organiseren (Jan Jonker, Ivo Kothman, et al., 2018). 

Minor Circulaire Economie

In de minor Circulaire Economie leren studenten hoe een Circulaire Economie (CE) werkt. De theorie richt zich op de basisprincipes achter de CE en op businessmodellen en waardeproposities. Studenten leren denken als een ondernemer en redeneren vanuit meerdere waarden tegelijk. Zij maken kennis met kringlopen en materialenstromen en de principes om deze kringlopen te sluiten. In de praktijkopdracht werken studenten voor een ondernemer en geven advies over een circulaire strategie passend bij de betreffende organisatie. De resultaten van de opdrachten van de studenten en hun adviezen zijn verzameld in een ebook.

Nieuws van dit lab

Contact

Profielfoto Timber Haaker

Timber Haaker

Lector Business Models en Coördinerend Lector Fieldlab CIM

+31 6 20956717 Persoonlijk profiel linkedin
Harrie van Bommel

Harrie van Bommel

Hoofddocent/ onderzoeker en programmamanager Fieldlab CIM

06 - 1247 9741 linkedin