Comensius Saxion

Bevorderen van krachtige leergemeenschappen voor flexibel onderwijs

Flexibilisering van het onderwijs is een uitdagende puzzel. Genomen keuzes hebben invloed op het (ervaren) leergemeenschapsgevoel, wat invloed kan hebben op het studierendement. Binnen het innovatieproject ‘ Bevorderen van krachtige leergemeenschappen voor flexibel onderwijs’ worden (delen van) het onderwijs van vijf masteropleidingen op basis van geuite studentbehoeften flexibel vormgegeven.

Uitkomsten van de behoefteanalyse bepalen welk(e) flexibiliseringsaspect(en) centraal staan en worden in onderwijsconfiguraties op curriculum- en moduleniveau vormgegeven. De ontwikkelde onderwijsconfiguraties worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd, zodat naast het ontwikkelde flexibel onderwijs ook een toolbox ontstaat voor het vormgeven van flexibel masteronderwijs.

Meer weten?