plus programma

Het 100 dagen PLUS programma: jouw persoonlijke route naar succes!

Aansluiting met het voorliggend onderwijs verbeteren en de kans op studentsucces in het hbo vergroten. Dat is het doel van het ‘100 dagen-programma’. Aspirant- én eerstejaars studenten krijgen ondersteuning op het gebied van taal- en studievaardigheden. Een programma waarin de student centraal staat en studentcoaches een grote rol spelen.

In het huidige 100 dagen-programma krijgen aspirant- en eerstejaars studenten ondersteuning aangeboden op taal- en studievaardigheden. Ook wordt er ingezet op het realiseren van binding met de hogeschool. Studentcoaches spelen hier een grote rol in. Iedere deelnemende student krijgt hetzelfde aangeboden binnen dit programma. Echter hebben studenten verschillende achtergrondkenmerken (zoals geslacht, vooropleiding, achtergrond) en hebben zij verschillende behoeften voor ondersteuning.
 
Persoonlijke leerroutes zullen studenten voorbereiden op de gepersonaliseerde benadering in het hoger onderwijs, waarin metacognitieve- en zelfregulerende vaardigheden cruciaal zijn. Dit betekent dat de student al in het 100 dagen-programma de mogelijkheid moet krijgen om zelf de regie te kunnen nemen over zijn/ haar eigen leerproces, zowel op inhoud als op vorm, onder begeleiding van een studentcoach. 

Meer informatie? 

Neem contact op met projectleider Elke Tijhuis

Foto Elke Tijhuis.jpg

Elke Tijhuis

Projectleider Toptraject, Mhbo-routes en eerste 100 dagen-programma Saxion

0620061866