hersenspinsels

Het lectoraat staat onder leiding van lector Jan Willem de Graaf. Naast klinisch psycholoog is Jan Willem eveneens opgeleid in artificiële intelligentie en functieleer. Zijn promotie heeft hij gedaan bij de RUG in '92-'98. Voordat hij bij Saxion kwam werken heeft hij leidinggevende functies vervuld in diverse zorginstellingen.

2018

  • Graaf, J.W. de & Tieleman, M.A.  (2018). Bijzondere mensen, bijzondere mogelijkheden. Amsterdam: Boom.

2012 - 2017

  • Graaf, J.W. de & Tieleman, M.A.  (2017). Ontwikkelingsgerontologie, geheel herziene tweede druk. Amsterdam: Boom.
  • Ontwikkelingsgerontologie, geheel herziene druk, januari 2017.
  • Graaf, J.W. de & Tieleman, M.A. (2013). Ontwikkelingsgerontologie. Den Haag: Boom Lemma.
  • Graaf, J.W. de & Tieleman, M.A. (2012). Ontwikkelingspedagogiek. Pedagogiek in breder perspectief. Den Haag: Boom/Lemma

Lectorale rede: To an argument based practice

Mensen en technologie zijn al sinds het ontstaan van de moderne mens zo’n 200000 jaar geleden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar bij traditionele technologie de mens in termen van de techniek moet denken om deze succesvol en doelgericht toe te passen, past techniek met bijvoorbeeld een eigen leervermogen zich aan de mens aan. Dit betekent dat smart technologie de ontwikkeling op een andere manier beïnvloedt dan traditionele techniek.

Download lectorale rede (english text)
Jan Willem de Graaf lectorale rede
Portret van Jan Willen de Graaf

Dr. Jan Willem de Graaf

Lector Brain and Technology

06 - 19073967 Jan Willem de Graaf profile