smart

dr. Stephan Corporaal is lector Human Capital op Hogeschool Saxion en bij het Centre of Expertise TechYourFuture.

Stephan doet onderzoek naar het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers. Enerzijds door middel van onderzoek naar moderne, aantrekkelijke en effectieve HR(D) praktijken. Anderzijds met onderzoek naar de effecten van nieuwe technologie op arbeid en organisaties. Stephan publiceert zowel wetenschappelijke artikelen als praktijkproducten die via ResearchGate en Linkedin te downloaden zijn.

Onrustige medewerkers

Stephan heeft zijn visie op human capital uiteengezet in zijn lectorale rede ‘onrustige medewerkers’.  Stephan adresseert daarin twee grote uitdagingen op het gebied van Human Capital: veranderlust en slimmer werken.

Mens, techniek en organisatie

Binnen Saxion en TechYourFuture doet Stephan met meer dan dertig collega’s onderzoek op het snijvlak van mens, techniek en organisaties. Drie belangrijke onderzoeksvragen staan daarbij steeds centraal:

  1. Hoe krijgen we medewerkers in beweging?
  2. Hoe kunnen we technologie slim inzetten om de mens te versterken?
  3. Hoe kunnen we organisaties en (loop)banen toekomst-proof inrichten?

Aan de slag met concrete aanpakken

“Medewerkers de juiste weg wijzen wordt in juist in deze onrustige tijden essentieel. Door maatwerkafspraken, slimme on-the-job-ontwikkeling, nudging, aanspreken, voorschrijven en eisen stellen. Maar ook door de technologie naar ons eigen hand te zetten, om ons werk uiteindelijk slimmer te kunnen doen”, zo stelt Stephan in zijn lectorale rede. “Daar moeten we juist nu mee aan de slag en met concrete aanpakken”. “Bijvoorbeeld met leergemeenschappen, waarin organisaties nauw samenwerken met kennisinstellingen. Maar ook met labs, waarin we medewerkers ondersteunen om nog slimmer met technologie samen te werken. En met instrumenten als skills-paspoorten waarmee we de ontwikkeling van medewerkers stimuleren”

Samenwerken

Stephan is onderdeel van het Breed Platform Arbeid, het netwerk TechYourFuture, het landelijk netwerk learning communities, de hr-kring van TechniekPact Twente en redactielid van het Tijdschrift voor HRM. Stephan is graag bereid om in gesprek te gaan over praktijkgericht onderzoek met uw organisatie, een bijdrage aan workshops of lezingen of een bijdrage aan nieuwe onderzoeksprojecten.

Contact