In 2018 heeft Saxion Top Talent een Comenius Leadership Fellow beurs van 250.000 euro toegekend gekregen. Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs is betrokken geweest bij het schrijven van de aanvraag en is nu betrokken bij de uitvoering.

Programma's voor studenten met een verhoogd risico op uitval

Het doel van het project is om de werkzame principes van het Saxion honoursonderwijs te vertalen naar programma's voor studenten met een verhoogd risico op uitval, waarbij meer recht wordt gedaan aan de verschillende passies en talenten van studenten.

Om dit te bereiken worden trainingen ontwikkeld voor en met SLB'ers om te leren studenten op een talentgerichte manier te begeleiden en onderwijs te ontwikkelen aan de hand van de uitgangspunten van de Saxion Honours Approach. 

School

Naast betrokkenheid bij de inhoudelijke ontwikkeling van het programma coördineert het lectoraat het onderzoek rondom het programma. Hierbij wordt vanuit een ontwerpgerichte benadering het proces en de uitkomsten onderzocht om het programma door te ontwikkelen.

Het onderzoek richt zich met name op twee aspecten:

  1. in hoeverre het programma  bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van docenten/SLB'ers
  2. in hoeverre het programma bijdraagt aan talentontwikkeling, motivatie en self-efficacy van studenten.