Doorstroom vmbo-mbo-hbo

De doorstroom van leerlingen door de beroepskolom is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Een kwalitatief goede doorstroom stelt studenten in staat hun talenten optimaal te ontwikkelen en studiesucces in het hbo te optimaliseren. Om hieraan bij te dragen, is het Toptraject gestart.

Een kwalitatief goede doorstroom stelt studenten in staat hun talenten optimaal te ontwikkelen en studiesucces in het hbo te optimaliseren.

Studenten zitten samen op de trap

Binnen het Toptraject wordt het leer- en begeleidingsproces voor vmbo-, mbo- en hbo-studenten dusdanig ingericht, dat de doorstroom zo optimaal mogelijk verloopt. Al in het derde leerjaar van het vmbo worden leerlingen gemotiveerd om succesvol door te stromen binnen het Toptraject. 

Om te achterhalen of en hoe het Toptraject bijdraagt aan een succesvolle doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo, voert het lectoraat een monitor uit. Met het monitoringsonderzoek willen we de praktijk van de scholen met betrekking tot het Toptraject-onderwijs verder in ontwikkeling brengen en het onderzoekend vermogen van de scholen versterken.