Ontwikkeling deeltijdonderwijs Saxion Parttime School

Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs is betrokken bij Saxion Parttime School om, door middel van onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van goed onderbouwd deeltijdonderwijs binnen Saxion.

Sps.png

Het lectoraat is betrokken geweest bij het vooronderzoek en de ontwikkeling van de onderwijsvisie, onder meer rond het achterhalen van de behoeften van verschillende stakeholders (studenten, docenten en werkgevers) met betrekking tot flexibel(er) onderwijs, de inzet van blended learning en modulaire opbouw. Van daaruit is besloten in welke vorm Saxion het deeltijdonderwijs van de toekomst wil ontwikkelen en aanbieden. 

Binnen verschillende sectoren begeleidt het lectoraat DocentOntwikkelTeams (DOTs) die het nieuwe deeltijdonderwijs ontwikkelen. Op basis van een ontwikkelbundel met daarin verschillende handvatten voor onderwijsontwikkeling èn intensieve hands-on begeleiding werken docenten in deze teams aan een gezamenlijk einddoel: mooie modules voor de (toekomstige) deeltijdstudenten. 

Naast de begeleiding van onderwijsontwikkeling is het lectoraat ook actief betrokken bij de evaluatie en doorontwikkeling van het onderwijsconcept binnen de Saxion Parttime School. Er zijn en worden diverse onderzoeken uitgevoerd om onder meer de begeleidingsaanpak van DOTs te optimaliseren, te onderzoeken hoe deze ontwerpaanpak ook voor het voltijdonderwijs ingezet kan worden en te onderzoeken hoe het ontwikkelde onderwijs door studenten en docenten ervaren wordt en aansluit bij de oorspronkelijke onderwijsvisie. 

...een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vernieuwde deeltijdonderwijs.