SLB en reflectie

Door het lectoraat IEO worden, onder leiding van associate lector Kariene Woudt-Mittendorff, verschillende soorten onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van studieloopbaanbegeleiding en reflectie.

...verschillende soorten onderzoek naar de kwaliteit van studieloopbaanbegeleiding en reflectie.

Zo hebben we bij verschillende Saxionacademies evaluatieonderzoek gedaan naar de uitvoering en mogelijke verbetering van SLB, onder andere door studenten en SLB’ers te interviewen. Het lectoraat adviseert en assisteert opleidingen ook bij het herontwerpen (verbeteren) van hun SLB-programma’s of de professionalisering van SLB’ers.

Studenten in overleg

Reflectie

Ook is er onderzoek gedaan onder Saxionstudenten naar de kwaliteit van reflectie, en de wijze waarop reflectie in het onderwijs beter ingezet en ondersteund kan worden. Wat vinden studenten van reflectie in het onderwijs? Op welke manier kunnen wij ze beter begeleiden als docenten? Samen met de HBS is in het kader van dit thema ook een module Leren Reflecteren ontwikkeld en geëvalueerd. 

Voor de verschillende publicaties van onderzoek rondom SLB of reflectie, verwijzen we naar de hoofdpagina van het lectoraat, waar de publicaties te vinden zijn.