Talentgerichte loopbaangesprekken met passie voor techniek (Techyourfuture)

Het onderwijs worstelt al jaren met problemen rondom studiekeuzes van leerlingen. Het voortijdig schoolverlaten en het veelvuldig switchen wordt gekoppeld aan het feit dat zij geen goede keuze maken. Ook is er een groot tekort aan jongeren die kiezen voor een bèta-opleiding.

Een belangrijke oorzaak van deze problemen is onvoldoende begeleiding van jongeren bij het maken van hun studiekeuze. Goede loopbaangesprekken stimuleren hen tot reflectie en spreken hen aan op hun talenten. Jongeren kunnen er zo beter achter komen wie ze zelf zijn en wat ze in de toekomst willen. Veel docenten willen hier graag een rol in spelen, maar hebben nog te weinig handvatten. 

Docenten, mentoren en decanen kunnen loopbaangesprekken gebruiken om leerlingen te enthousiasmeren voor bèta. Daarnaast is het nuttig om hen ervaringen in de beroepspraktijk aan te bieden. Juist de combinatie met loopbaangesprekken kan helpen bij het maken van een goede studiekeuze.

Methodiek voor talentgerichte loopbaangesprekken

Samen met docenten is een methodiek voor het voeren van talentgerichte loopbaangesprekken met passie voor techniek ontworpen. Daarbij vonden er bijeenkomsten met docenten plaats waarbij zij op dat gebied meer professionalisering kregen. Vervolgens is de methodiek ingevoerd en zijn de resultaten gemeten.  

Doelen: methodiek voor en professionalisering van docenten voor talentgerichte loopbaangesprekken met leerlingen. Betere loopbaanbegeleiding en positievere attitude van leerlingen ten opzichte van bèta.

TechYourFuture: man met drie kinderen

Belangrijkste eindresultaten

Kwantitatieve resultaten

  • De resultaten van het onderzoek laten zien dat in de verschillende vo-scholen er in het algemeen weinig aandacht wordt besteed aan het bespreken van 'betekenisvolle ervaringen en emoties' en 'techniek'. Leerlingen gaven aan dat er vooral aandacht wordt besteed aan 'reflecteren en activeren' en 'het bespreken van de toekomst'. 
  • Leerlingen gaven aan dat ze in redelijke mate over loopbaancompetenties beschikken, maar in mindere mate bezig zijn met contacten opbouwen en onderhouden (netwerken). Leerlingen geven aan dat ze op pro-actieve wijze studie- en werkmogelijkheden (loopbaanvorming) kunnen onderzoeken.
  • De gemiddelde methodiek draagt positief bij aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties van leerlingen. Meer aandacht in het loopbaangesprek voor betekenisvolle ervaringen, emoties, reflecteren, activeren, bespreken van de toekomst en techniek draagt hier ook aan bij. 

Kwalitatieve resultaten

  • De insteek van het gesprek is een belangrijke voorwaarde voor de mate waarover er gesproken wordt over talenten en kwaliteiten. 
  • Wanneer de loopbaanactiviteit centraal staat, wordt er nauwelijks een koppeling gemaakt met de talenten en kwaliteiten van de leerlingen. Wanneer het gesprek over hobby's of een bijbaan gaat, staat dit meer centraal. 
  • De mentoren passen de methodiek van talentgerichte loopbaangesprekken gedeeltelijk toe. 
  • Tijdens goede loopbaangesprekken heeft de mentor een actieve luisterhouding, stelt verdiepingsvragen en vat samen. 

Klik hier voor meer informatie over het project.